Mateřské centrum Cvrček

56674bbaa7ad4 DSC 0395

Druh zařízení: Mateřské centrum

Ulice: Příkopy 530

PSČ a Město: Kostelec nad Orlicí 517 41

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Mateřské centrum

Ulice: Příkopy 530

PSČ a Město: Kostelec nad Orlicí 517 41

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

56674bbaa7ad4-DSC 0395

Jsme mateřské centrum a jako takové již 8 let pořádáme akce pro rodiče (převážně matky) na rodičovské (obecně zvané „mateřská") dovolené s malými dětmi.

Čtyřikrát týdně provozujeme volnou hernu s krátkým společným programem (zpívání, tvoření,...), dále cvičení pro těhotné, masáže kojenců, laktační a předporodní poradenství. K této pravidelné činnosti pořádáme různé vzdělávací a kulturní akce jako různá školení, workshopy, divadélka pro nejmenší, karnevaly, kurzy 1. pomoci, sebeobrany.

Veškerá naše činnost je motivována především snahou pomoci rodičům na „mateřské" vystoupit ze sociální izolace, ve které se během této době logicky ocitají, a naplnit tuto dobu nějakou smysluplnou činností konanou společně s dítětem, aby byly minimalizované negativní jevy, ke kterým během „mateřské" může docházet.

V našem centru netolerujeme (a zatím se ani neobjevily) žádné projevy nenávisti, rasismu či xenofobie. Nicméně, mimo naše centrum se s těmito jevy setkáváme čím dál častěji, proto bychom k tomu nechtěli jen pasivně přihlížet, ale chtěli bychom náš životní postoj dát nějak veřejně najevo.

Připomínám, že v našem městečku je již 14 let jedno z uprchlických zařízení, takže máme všichni nějaké osobní zkušenosti s uprchlíky.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.