Informační centrum pro mládež KRDMK

553e35dd3f506 10612918 687615104654166 3858165073993802451 N

Druh zařízení: Komunitní centrum

Ulice: Karlova 17

PSČ a Město: Cheb 35002

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

Druh zařízení: Komunitní centrum

Ulice: Karlova 17

PSČ a Město: Cheb 35002

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

553e35dd3f506-10612918 687615104654166 3858165073993802451 n

Demokratické, dobrovolné sdružení, nezávislé na politických stranách a hnutích plně respektující svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami.

KRDMK je partnerem projektu SMOK -Síť multikulturních otevřených klubů, který je zaměřen na rozvoj osobností a kompetencí dětí a mládeže v oblasti multikulturní problematiky. Tyto kluby jsme žřídily na několika místech v kraji a jsou v nich provozovány různé multikuturní programy.

Dále spolupracujeme na tvorbě programu pro NZDM Pohoda Cheb a jsme zapojeni v aktivitách česko-německých skupin s cílem odbourání sterotypů.

Další akce v naší režii jsou: krajské kolo soutěže Školní časopis roku a Seznam te se - dvoudenní festival volnočasových aktivit pro mládež.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.