Konsent

Konsent Hlavni

Ulice: U staré školy 69

PSČ a Město: 160 00 Praha 6

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Ulice: U staré školy 69

PSČ a Město: 160 00 Praha 6

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

konsent hlavni

Konsent je spolek věnující se prevenci znásilnění. Věříme, že je na čase přestat říkat ženám, co mají nebo nemají dělat, aby nebyly znásilněny, ale že je potřeba začít vzdělávat a vychovávat chlapce a muže k tomu, aby k takovému jednání nedocházelo. Každá žena má právo žít bez ohrožení sexuálním násilím. Chceme přispět k tomu, aby se všechny ženy mohly cítit bezpečně a svobodně.

Boření mýtů

Je důležité odstranit mýty spojené se sexuálním násilím a znásilněním. Za nutné považujeme vzdělávat veřejnost i autority (policie, úřady, lékaři, osoby v pomáhajících profesích) v tom, o co při znásilnění ve skutečnosti jde. Jeden z nejrozšířenějších mýtů je založen na vnímání znásilnění jako pouhého projevu neovladatelné sexuální touhy. Přitom jde často o projev dominance, moci a ponížení druhého člověka.

Sexuální výchova

Chceme, aby sexuální výchova nekončila u kapitol o rozmnožování, ale aby se s dětmi rodiče i učitelé bavili o vzájemném respektu a nutnosti aktivního souhlasu všech, kteří se účastní sexuálního aktu. Chlapce je třeba vést k tomu, aby se k dívkám a ženám chovali s respektem a to jak ve veřejném prostoru, tak v intimních vztazích. Dívky a ženy je třeba podporovat v tom, aby si ani v intimních vztazích nenechaly ubližovat.

Advokacie

Naším cílem je také zapojit se do společenské debaty a přesvědčit odpovědné orgány o tom, že problematika sexuálního násilí je důležité téma, které nesmí být opomíjeno. Svou činností chceme přispět k tomu, aby se zlepšilo právní prostředí a následná péče. Je nezbytné vzdělávat veřejnost i všechny, kteří přichází do kontaktu s oběťmi sexuálního násilí.

Konsent také stojí za kampani Když to nechce, tak to nechce.

 

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.