Knihovna Třinec

DSC 0435

Druh zařízení: Knihovna

Ulice: Lidická 541

PSČ a Město: 739 61 Třinec

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Knihovna

Ulice: Lidická 541

PSČ a Město: 739 61 Třinec

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

DSC 0435

KNIHOVNA TŘINEC to je pod jednou střechou knihovna, infocentrum, galerie a kavárna. Pro své uživatele, od dětí po seniory, připravuje knihovna každoročně spoustu akcí, besed, výstav, soutěží, koncertů a další. Knihovna je veřejně přístupná a bezbariérová, umožňuje vstup a využívání služeb všem bez rozdílu.

Knihovna Třinec není jen knihovnou. Je zároveň informačním centrem pro dospělé i mládež, uměleckou galerií a literární kavárnou. Jako první v republice zakládala speciální oddělení knihovny, které se věnuje pouze mladým lidem.

O Knihovně Třinec se říká, že je jednou z nejprogresivnějších knihoven, které v ČR máme a která mezi dalšími zhruba 6 tisíci knihovnami má co říct a chce to říct všem. Je organizací, která rezonuje ve veřejném třineckém prostoru a výrazně se podílí na kulturním životě města.

V nově zrekonstruovaných prostorách zaštiťuje mnoho různorodých akcí. Nabízí koncerty, autorská čtení, scénická čtení, zážitkové a vzdělávací kurzy. Věnuje se dětem, mladým, dospělým i seniorům.

Mimo všechny vlastní akce je Knihovna Třinec zapojena i do dalších iniciativ partnerských neziskových organizací. Podporuje nadšené lidi, kterým není život v jejich městě lhostejný. Knihovna Třinec je aktivně a pravidelně zapojena do lidskoprávního festivalu Jeden svět Třinec; každoročně se zde píší dopisy ve spolupráci s organizací Amnesty International; organizují se veřejné sbírky např. pro Ukrajinu, uprchlíky, Afriku,...; založila dobrovolnické centrum a na něj navázala aktivity, které dávají např. možnost potkávat se se zahraničními dobrovolníky aj.

Jako první knihovna v ČR chceme potvrdit všem ostatním, že u nás nenávidíme leda tak stereotypy, špatně zařazené knihy a zloděje umění. Už od podstaty máme být prostor, ve kterém nehrozí našim návštěvníkům žádný nenávistný útok ze strany zaměstnanců nebo uživatelů a doopravdy takovým prostorem jsme. Vítáme u nás všechny bez rozdílů etnického, subkulturního, náboženského, sexuálního nebo sociálního. A protože svými činnostmi zasahujeme do různých sfér a situací každodenního života občanů Třince, teď jim chceme ukázat, že jsme HATE FREE ZONE pro všechny, nejen pro ně. Reagujeme na vzrůstající neklid společnosti, která se plní nenávistí.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.