Klubovna Luna

562b46bb32606 Hate6

Druh zařízení: Nízkoprahový klub

Ulice: SNP 2206

PSČ a Město: 44 001 Louny

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Nízkoprahový klub

Ulice: SNP 2206

PSČ a Město: 44 001 Louny

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

562b46bb32606-hate6

Volnočasové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let.

Děti a mládež dobrovolně navštěvují naši klubovnu a podílí se na chodu zařízení. Pořádáme kroužky a volnočasové aktivity pro všechny děti bez rozdílu. Pomáháme dětem pochopit co je tot vzájemná tolerance, spolupráce a ohleduplnost k životnímu prostředí a lidem kolem nás. Děti si u nás můžou napsat úkoly , popovídat si o problémech, nebo jen strávit volný čas při našich aktivitách.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.