Katedra sociální pedagogiky PdF MU

Socped2

Druh zařízení: Vysoká škola

Ulice: Poříčí 31 (4. patro)

PSČ a Město: 603 00 Brno

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Vysoká škola

Ulice: Poříčí 31 (4. patro)

PSČ a Město: 603 00 Brno

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

socped2

Katedra sociální pedagogiky odborně a organizačně zajišťuje několik studijních oborů v různých formách studia, které jsou zaměřeny na rozvoj sociálních a volnočasových kompetencí studentů pro práci s nejrůznějšími sociálními skupinami v rámci primární, sekundární i terciární prevence a intervence.

Naše katedra se kromě studijních účelů v rámci svého působení věnuje také nejrůznějším aktivitám souvisejících s otázkou boje proti násilí a nenávisti ve společnosti. V minulosti jsme pořádali humanitární sbírky, projekty týkající se doučování dětí ze sociálně znevýhodněných prostředí či volnočasové aktivity pro migrantské rodiny žijící v České republice.

Spousta našich studentů vyráží pravidelně pomoci jako dobrovolníci k nejrůznějším událostem do nejrůznějších nutných oblastí. Součástí oboru sociální pedagogiky je také multikulturní výchova a otázky integrace a inkluze. Z těchto a možná ze spousty dalších důvodů je Katedra sociální pedagogiky HateFree zónou, kdy v respektu k jinakosti jedince a v rovném přístupu ke všem lidem vidíme důstojnou budoucnost soužití lidí na tomto světě

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.