Hořické gymnázium

59f8b56cab7ad 2017 09 01 Prvni Den 07

Druh zařízení: Střední škola

Ulice: Blahoslavova 2105

PSČ a Město: 508 01 Hořice

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Střední škola

Ulice: Blahoslavova 2105

PSČ a Město: 508 01 Hořice

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

59f8b56cab7ad-2017-09-01-prvni-den-07

Hořické gymnázium je soukromá střední škola. Koncipujeme ji jako všeobecné gymnázium s širokou nabídkou volitelných a nepovinných předmětů jak přírodovědných, tak humanitních.

Díky nižšímu počtu žáků je možné více individualizovat a diferencovat výchovně-vzdělávací proces podle potřeb jednotlivých žáků a do vyučování se také lépe začlení žáci se specifickými poruchami učení. Podporujeme aktivitu, tvořivost a spolupráci v kolektivu, ne pasivní přejímání a soutěživost. Nechceme překonávat ostatní, ale sami sebe. Samozřejmostí je pro nás příjemné prostředí, vzájemný respekt a úcta. Učitele vidíme jako průvodce a pomocníka s přirozenou autoritou, která vyplývá z jeho osobnostních kvalit.

Každý člověk chce být v životě šťastný a šťastný člověk je velkým přínosem nejen pro své okolí, ale také pro širší společnost. Trvalé štěstí člověku přináší vědomí vlastní hodnoty a užitečnosti. To je podmíněno pouze přesným věděním o jeho místě ve světě. Toto vědění, které člověka začleňuje do většího celku, mu ukazuje jeho prospěšnost a nezastupitelnou úlohu ve vývoji světa. Pak si je takový člověk vědomý své role a své odpovědnosti, začne zlepšovat sám sebe a plnohodnotný život, jehož smysl pochopí, jej následně naplní trvalou radostí.

Žák přijímá svou osobní odpovědnost za to, že se do realizovaného vzdělávacího systému zapojí. Učí se rozhodovat o sobě samém a učí se přijímat následky svého jednání.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.