Gymnázium Josefa Božka

58275fddca7ff Gymnazium1

Druh zařízení: Střední škola

Ulice: Frýdecká 689/30

PSČ a Město: 737 01 Český Těšín

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Střední škola

Ulice: Frýdecká 689/30

PSČ a Město: 737 01 Český Těšín

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

58275fddca7ff-gymnazium1

Gymnázium Josefa Božka v Českém Těšíně je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Škola nabízí osmileté i čtyřleté studium a specializuje se na přípravu studentů pro studium na vysokých školách.

Gymnázium se může pochlubit dlouhou historií svého působení v regionu. U vzniku školy v roce 1921 stála Slezská matice osvěty lidové, jež na tehdejším ministerstvu školství a národní osvěty vymohla souhlas k založení soukromého Českého reformního reálného gymnasia Slezské matice osvěty lidové v Českém Těšíně, a to 1. září 1921.

Studenti se během svého působení na škole účastní lyžařského kurzu, sportovně-turistického kurzu v Chorvatsku, tanečního kurzu, naučné exkurze do Prahy, geografické expedice na Hrčavu a dalších naučných exkurzí, o které si studenti sami mohou podat žádost. Studenti se rovněž nadále zapojují do nejrůznějších sportovních a kulturních soutěží a olympiád. Bohatá je i účast školy na velkých projektech regionálního, přeshraničního i mezinárodního charakteru.

V současné době na gymnáziu mimo jiné probíhá projekt programu Erasmus+ "Bullying and cyberbullying" v jehož rámci je sociologicky mapována situace studentů naší školy v oblasti šikany a kyberšikany a jsou zaváděny preventivní opatření pro udržení kvalitního sociálního prostředí na naší škole, jako např. výtvarné a literární soutěže s tématikou tolerance, studenty školy byly vytvořeno 10 pravidel chování proti šikaně, logo a heslo tolerance a další. Byla také založena komise prevence šikany, kde jsou zastoupeni také rodiče a studenti naší školy.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.