Evangelický sbor Hvozdnice

5835959c65a18 SAM 5448

Druh zařízení: Kostel

Ulice: Hvodznice 125

PSČ a Město: Hvozdnice 252 05

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Kostel

Ulice: Hvodznice 125

PSČ a Město: Hvozdnice 252 05

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

5835959c65a18-SAM 5448

Církevní společenství přijímající každého bez rozdílu náboženského vyznání - barvy pleti - národnostní či jiné příslušnosti - sexuální orientace aj. Nevadí nám záznam v trestním rejstříku!

Místní evangelický sbor byl založen na konci 20. let 20. století řídícím učitelem Bezděkem. Farní budova byla vystavěna ve stylu moderny v letech 1929-30 podle projektu významného českého architekta B. Kozáka. V období mezi válkami čítal sbor na 1200 živých duší. Po nástupu komunismu se začal zmenšovat, až jej na konci 60. let tvořilo několik málo členů.

V lednu 1968 nastoupil na Hvozdnici jako diakon tehdy ještě nedostudovaný student bohosloví Svatopluk Karásek, pozdější významná postava českého undergroundu (skupina The Plastic People of The Universe), evangelický farář a pozdější senátor, který zde vytvořil živé společenství lidí.

Po krátké době, v r. 1970, musel ale z politických důvodů odejít. Poté zde ještě krátce působila vikářka Daniela Brodská, ale od r. 1972 sbor de facto přestal existovat. Ve farním bytě bydleli studenti bohosloví a laičtí správcové domu. Společenství věřících se ale nadále pravidelně scházelo neděli co neděli k bohoslužbám a sbor si zachoval samostatnost a svébytnost po dlouhé roky.

V roce 2006 bylo farářské místo na Hvozdnici znovu řádně obsazeno farářkou Vendulou Kalusovou. V červnu 2010 byl navíc otevřen Husův dům jako multifunkční centrum sloužící nejen farnímu sboru, ale široké veřejnosti.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.