Evangelická církev v Mladé Boleslavi

Fara Komplexni

Druh zařízení: Evangelická modlitebna

Ulice: Husova 199

PSČ a Město: 29301 Mladá Boleslav

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

Druh zařízení: Evangelická modlitebna

Ulice: Husova 199

PSČ a Město: 29301 Mladá Boleslav

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fara komplexni

Evangelická církev v Mladé Boleslavi je místo pro setkání, organizaci besed a přednášek, pořádání trhů, práce s azylanty.

Farní sbor ČCE v Mladé Boleslavi vznikl spojením kazatelských stanic dvou tolerančních sborů (založených po tolerančním patentu 1781) První náležela k reformovanému sboru v Mělnickém Vtelně, druhá k luterskému sboru v Kovánci. Sloučením těchto dvou tradic (reformované a luterské) vznikla nejen sama Českobratrská církev evangelická roku 1918, ale právě i mladoboleslavský sbor (o rok později 1919). V současné době se nás o nedělích schází průměrně okolo 35. Společenství tvoří několik rodin s dětmi, střední a starší generace, mládež ve sboru chybí.

Jsme společenstvím křesťanů, vyznávajícím svou víru civilním způsobem. To znamená, že se nevzdáváme vlastního kritického myšlení. Naše církev nabízi jakousi alternativu střízlivého křesťanství ke křesťanství katolickému, a svou tolerancí a otevřeností je alternativou církvím exklusivním.

Bohoslužby jsou poměrně strohé, zaměřené na Písmo a jeho zvěst. Ve zpěvech navazujeme na dlouhou tradici, táhnoucí se až ke kořenům reformace české a světové, takže v našem kancionálu najdete písně i z dávného středověku. Se stejnými nápěvy (např. Ženevských žalmů) se setkáte v evangelických církvích po celé Evropě i ve světě. A ač už jejich texty někdy bývá složité vnímat v plném rozsahu, patří i ty nejstarší písně mezi velmi oblíbené, snad proto, že mohou k člověku promlouvat v každé době.

Bohoslužby, které jsou centrem sborového života, se konají pravidelně každou neděli od 10:00 hodin.
V letním období se scházíme v kostele sv. Havla, od podzimu do jara pak v modlitebně v Husově ulici.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.