Dramacentrum

5715f3ca3b5ba Maly Malym 11 2015 Male 6

Druh zařízení: Nezisková organizace

Ulice: 17. listopadu 1126/43

PSČ a Město: 779 00 Olomouc

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Nezisková organizace

Ulice: 17. listopadu 1126/43

PSČ a Město: 779 00 Olomouc

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

5715f3ca3b5ba-maly malym 11-2015 male 6

Naším hlavním pilířem jsou interaktivní prožitkové programy pro děti předškolního a školního věku a studenty středních škol. Tyto programy jsou zaměřeny jak na oblast prevence rizikového chování, tak na oblast sociálního a osobnostního rozvoje nebo rozvoje čtenářské gramotnosti.

Hlavním přínosem našich programů je zprostředkování prožitku tady a teď, díky kterému si účastníci mohou zkusit těžké životní situace nanečisto. Interaktivní forma programů zajišťuje zapojení každého účastníka (i negativní postoj je postoj), čímž apeluje na tvorbu životních postojů a uvědomování si životních hodnot. Dalším přínosem je možnost konfrontovat vlastní životní zkušenosti a názory s okamžitou reakcí ostatních účastníků.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.