Подробнее на сайте: http://collect-computer.ruhttp://build-biz.ru http://pro-java.ruGo to top of pagehttp://computermonster.ru http://codingway.ruhttp://live-code.ru
http://hightechcomp.ru
http://gromder.nethttp://hardcomputer.ru http://pythonlearn.ruhttp://run-pc.ruhttp://python-3.ruhttp://collect-pc.ru https://themes-wp.org https://python-scripts.com

Divadlo Feste

Uvodni Fotka

Druh zařízení: Divadlo

Ulice: Třída Kapitána Jaroše 23

PSČ a Město: Brno 602 00

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Divadlo

Ulice: Třída Kapitána Jaroše 23

PSČ a Město: Brno 602 00

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

uvodni fotka

Jsme nezávislé profesionální divadlo působící v brněnském prostoru Kabinet múz. Svůj název divadlo získalo díky postavě šaška v Shakespearově Večeru tříkrálovém – šašek Feste (někdy také šašek Masopust) ve hře provokuje a nastavuje zrcadlo politice hraběcího dvora. Věnujeme se sociálním a politickým tématům a usilujeme tak o rozvoj otevřené občanské společnosti, Divadlo Feste chce vést se svým publikem dialog. Systematicky zpracováváme témata menšin, diskriminace, změn v sociálním složení obyvatelstva, jednoduše témata veřejného prostoru a našeho života v něm.

Jednotlivé projekty pracují jak s dramatickými texty, tak s dokumentárními materiály. Spolupracujeme s lidskoprávními, genderovými a ekologickými organizacemi a akademickými pracovišti.

Profilujeme se jako angažovaná divadelně-sociální platforma podílející se na společenské diskusi, reflektující aktuální společenská témata, zkoumající českou a středoevropskou identitu. Jsme nezisková organizace, která symbioticky propojuje rovinu uměleckou, rovinu sociální a rovinu politickou. Mluví-li se o nás jako o politickém divadle, bereme to s nadsázkou, neboť definice politického divadla je u nás dosti vratká a neprozkoumaná. Chápeme-li se jako politické divadlo, potom ve smyslu skutečného podílu na životě společnosti - tedy na soužití a participaci s polis a (jejími) společenskými problémy.

Naše divadlo, ať už činoherní nebo dokumentární, vždy kritizuje společenské vztahy, jejichž motorem je nenávist - vůči rase, náboženství, etniku, pohlaví, slabším atd. Připojení k aktivitám HateFree Culture je pro nás dalším samozřejmým krokem k podpoře života bez násilí a xenofobie -  obecně bez nenávisti.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.