DAMU - Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

57b18780e28a0 DAMU Budova

Druh zařízení: Vysoká škola

Ulice: Karlova 26

PSČ a Město: 116 65 Praha

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Vysoká škola

Ulice: Karlova 26

PSČ a Město: 116 65 Praha

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

57b18780e28a0-DAMU-budova

Divadelní fakulta AMU vznikla v roce 1945, je tedy nejstarší divadelní vysokou školou v České republice.

Koncepce a trendy výuky na divadelní fakultě AMU prošly od jejího založení až dodnes složitým vývojem, do nějž se zvláště výrazně promítaly společenské proměny. V současnosti pokračuje započaté hledání, otevřené všem plodným domácím i mezinárodním podnětům. Je vedeno snahou o využití a rozvinutí toho nejlepšího, čeho dosáhlo české divadlo v konfrontaci s mezinárodní divadelní scénou a na čem se tak výraznou měrou podíleli a podílejí absolventi DAMU. Z nich se většinou rekrutují i pedagogové z mladé generace, jejichž angažováním si fakulta zajišťuje svou budoucnost.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.