Подробнее на сайте: http://live-code.ruhttp://pro-java.ru https://python-scripts.comhttp://computermonster.ruhttp://collect-pc.ru
http://hardcomputer.ruhttp://collect-computer.ru http://python-3.ru http://gromder.nethttp://hightechcomp.ru http://run-pc.ru
http://codingway.ru http://build-biz.ruhttp://pythonlearn.ru https://themes-wp.org

Charitní šatník Stodůlky

Satnik1

Druh zařízení: Nezisková organizace

Ulice: Přecechtělova 2343

PSČ a Město: 158 00 Praha 5

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

Druh zařízení: Nezisková organizace

Ulice: Přecechtělova 2343

PSČ a Město: 158 00 Praha 5

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

satnik1

Poskytujeme (i přijímáme od dárců) oblečení, obuv, přikrývky, potřeby do domácnosti a podobně lidem bez domova, sociálně slabším, rodinám s dětmi v obtížných sociálních situacích, seniorům, prostě lidem v nouzi.

Cílem naší služby je pomocí nabídky čistého ošacení a základních potřeb zlepšit sociální status těch, kteří chtějí naši službu využít. To vše v přátelském prostředí otevřeném každému bez předsudků a se zachováním lidské důstojnosti.

K zapojení do Hatefree Zone nás vedly společné hodnoty, které jsou pro nás důležité: pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Takže v našem šatníku potkáváme lidi s různými sociálními problémy a z různých národnostních menšin. Snažíme se, aby u nás zažívali oázu respektujícího přístupu. A s úsměvem. 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.