Chaloupky

5666d600a93a8 Workshop Chaloupky 06 2

Druh zařízení: Síť ekocenter

Ulice: Kněžice 109

PSČ a Město: Okříšky 675 21

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

Druh zařízení: Síť ekocenter

Ulice: Kněžice 109

PSČ a Město: Okříšky 675 21

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

5666d600a93a8-Workshop chaloupky 06 2

Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemství přírody, její hloubku, krásu, křehkost, a posilujeme takové znalosti, dovednosti a postoje, které vedou k respektu a ohleduplnosti k přírodě, ekologicky odpovědnému jednání
a udržitelnému životu.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.