Centrum Mistra Jana Husa

3

Druh zařízení: Muzeum

Ulice: Husova 37

PSČ a Město: 384 21 Husinec

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

Druh zařízení: Muzeum

Ulice: Husova 37

PSČ a Město: 384 21 Husinec

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

3

Dovolte nám Mistra Jana představit v takové zkratce, která respektuje různé konfesní pohledy, stejně jako dnešní poznatky živé historie. Bez jednostranných přístupů k husitství v minulosti. Kacíř, nebo reformátor, heretik či mučedník. Tyto Husovy přívlastky chceme definovat vlastní cestou, založenou na nových poznatcích odborného bádání. Doufáme, že otázky kolem Jana Husa nepřestanou vzbuzovat Váš zájem.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.