Barokní kaple Nečtiny - Baroko v Čechách

5525477950c4f Koncert Ora Pro Nobis 2

Druh zařízení: Kulturní spolek

Ulice: Nečtiny 134

PSČ a Město: 33162 Nečtiny

fotka1: fotka1

Druh zařízení: Kulturní spolek

Ulice: Nečtiny 134

PSČ a Město: 33162 Nečtiny

fotka1: fotka1

5525477950c4f-koncert ora pro nobis 2

Baroko v Čechách, zapsaný spolek, je společenství, jehož smyslem je kulturní oživení architektonicky a dispozicemi ojedinělé odsvěcené kaple sv. Anny v Nečtinech.

Projekt Probouzení nečtinské kaple navazuje na bohatou historii a tradice místa, v minulosti využívaného k divadelní práci pod názvem názvem Studio Kaple.

Kaple je využívána k rezidenčním pobytům umělců v rámci projektu Plzeň 2015, o. p. s, a akcím pořádaných obcí. Cílem projektu je hledání způsobu fungování rozsáhlého kulturního prostoru, otevření společenské diskuse
o smyslu a formách kultury a umění v životě regionu Plzeňského kraje, nabídka nevšedního uměleckého
zážitku a připoutání zájmu návštěvníků na barokní památky i turistickou atraktivitu oblasti.

V této činnosti Baroko v Čechách, z. s., spolupracuje vedením obce a Regionálním Muzeem Nečtiny, prostřednictvím Memoranda o spolupráci s Plzní 2015, o. p. s. (EHMK 2015), a řadou dalších profesionálně spolupracujících subjektů a lidí ze světa živé hudby, divadla, filmu a výtvarného umění.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.