Artery Prague

59d28af7be49b Instagram Cloud

Druh zařízení: Galerie

Ulice: Gorazdova 9

PSČ a Město: 12000 Praha

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Galerie

Ulice: Gorazdova 9

PSČ a Město: 12000 Praha

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

59d28af7be49b-instagram cloud

ARTERY PRAGUE je prostorem mnoha tváří. Z několika pohledů může být galerií, obývacím pokojem, kabinetem kuriozit, učebnou a dílnou pro zvídavé a učenlivé nebo obchodem s designem.

V Praze žijící a tvořící, v Turecku oceněná režisérka a filmová animátorka Özlem Akin otevřela v Gorazdově ulici na Praze 2 multifunkční galerijní prostor ARTERY PRAGUE se svým partnerem, místním hokynářem. ARTERY PRAGUE slouží nejen galerijním účelům, ale hostům pro potěchu ducha nabízí i kvalitní lahvová vína nebo piva z malých pivovarů a cidery.

Jdeme proti myšlence galerie jako sterilního prostoru, prosazujeme cestu ve které se umění prezentuje ve více "živém" prostředí. Zároveň čerpáme inspiraci z rozličných kabinetů kuriozit, pohybujeme se někdy na hraně (a za ní) faux taxidermie.

Vyučujeme techniky používané pro výrobu většiny vystavených děl. V prostorách galerie máme k dispozici učebnu a dílnu pro workshopy včetně základních nástrojů a nářadí.

--
An award winning director and animator living and creating in Prague Özlem Akin opened ARTERY PRAGUE in Gorazdova as a multifunctional gallery with her partner, a local salesman. Besides its purpose as a gallery, ARTERY PRAGUE provides bottled wine, craft beers and ciders.

We are going against the idea of gallery as a sterile space, trying to showcase art and design items in a more "living" environment. We are inspired by various cabinets of curiosities, we are being on the edge (and beyond) of faux taxidermy.

We teach the techniques used to create most of the artworks on sale or on display. We have a classroom and a workshop available, together with some basic tools and equipment.

ARTERY PRAGUE is a quirky space. It can be a gallery space, living room, cabinet of curiosities, classrom and a workshop for curious or a shop with design.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.