KC Amaro Phurd - Pražská

1

Druh zařízení: Komunitní centrum

Ulice: Pražská třída 559/9

PSČ a Město: Hradec Králové 500 04

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Komunitní centrum

Ulice: Pražská třída 559/9

PSČ a Město: Hradec Králové 500 04

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

1

Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská je sociální službou pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v obtížných životních situacích. Takovými situacemi mohou být: nevyhovující bytové podmínky, problémy s dluhy, nezaměstnaností, řeší vzdělávací či výchovné problémy, jejich příjem je závislý na sociálních dávkách, patří k minoritním skupinám apod.

Činnosti komunitního centra pomáhají rodinám a jejich dětem vyrovnat se s těmito situacemi, získat nové dovednosti a znalost, které potřebují.

V komunitním centru nabízíme programy, které jsou určené pro děti už od 3 let, horní věková hranice není omezena. Veškeré činnosti jsou poskytovány zdarma a jejich využití je zcela dobrovolné.

Jak tedy pomáháme
  • Hlavní spojnicí všech aktivit je práce s celou rodinou.

  • Provozujeme předškolní vzdělávání, program pro děti ve věku povinné školní docházky, doučování v našem centru i v rodinách, poradenství.

  • Nabízíme doprovázení a jednání ve prospěch osob, které potřebují s řešením svých situací pomoci (vždy za jejich účasti).

  • Podporujeme komunitní vazby a principy komunitní práce.

  • Spolupracujeme s dalšími odborníky (např.: s výchovnými poradci, lékaři, Úřadem práce, návaznými sociálními službami, pracovníky měst, různými občanskými iniciativami apod.).

  • Provozujeme „Sociální bydlení“ určené rodinám s dětmi diskriminovaným na trhu s byty (mladé, početné či neúplné rodiny, rodiny diskriminované pro svoji etnickou příslušnost).

  • Vzděláváme naše klienty i veřejnost (přednášky, besedy, osvěta v oblasti finanční gramotnosti, prevence apod.) a snažíme se podporovat zvyšování kvalifikace našich klientů.

  • Pro uvolnění a tvorbu nových zážitku tvoří nedílnou součást programů také workshopy, atrefiletické aktivity, bajkoterapie a muzikoterapie.

Cílem všech činností je předcházet sociálnímu vyloučení rodin, či zmírnit dopady sociálního vyloučení.

K Hatefree jsme se připojili především proto, že nedílnou součástí našich aktivit je snaha vytvářet bezpečné prostředí pro vzájemné poznávání různých skupin lidí. Snažíme se odstraňovat předsudky panující mezi většinovou a minoritní společností. Boříme bariéry, které vytváří ostych před využíváním sociálních služeb. Naše prostory, rady a pomocná ruka jsou otevřené všem.

„I my vyvracíme hejty, hoaxy, mýty a fakta na straně majority i minoritních skupin.“

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.