Akademická knihovna Jihočeské univerzity

588f2d6e2c30b Uvodni Foto

Druh zařízení: Knihovna

Ulice: Branišovská 31b

PSČ a Město: 37 005 České Budějovice

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Knihovna

Ulice: Branišovská 31b

PSČ a Město: 37 005 České Budějovice

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

588f2d6e2c30b-uvodni foto

Jsme akademickou knihovnou Jihočeské univerzity, která poskytuje prostor pro vzdělávání. Studenti u nás mají k dispozici téměř 500.000 knih z různých oborů.

Akademická knihovna Jihočeské univerzity vznikla v roce 2010 sloučením knihovních fondů bývalých knihoven Pedagogické, Přírodovědecké, Zdravotně sociální a Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. V roce 2012 byl také připojen fond knihovny Fakulty rybářství a ochrany vod. V rámci AK JU působí Knihovna biologických pracovišť AV ČR, Rakouská, Švýcarská a Americká knihovna.

Knihovna poskytuje služby studentům a pedagogům ze všech součástí JU, vědeckým pracovníkům ústavů AV ČR v Českých Budějovicích i zájemcům z řad veřejnosti.

Knihovna nabízí:

- více než 450 000 svazků knih a časopisů, z toho 200 000
svazků ve volném výběru
- desítky tisíc elektronických časopisů a e-knih
- více než 500 studijních míst v různých typech studoven
- 100 počítačů s přístupem na internet
- wifi připojení pro notebooky, mobily a tablety
- samoobslužné vracení knih 24 hodin denně
- kopírovaní, tisk, skenování
- kavárnu
- prodejnu skript a učebních materiálů

Fond knihovny je uložen ve dvou podlažích. V prvním jsou knihy ze společenskovědních disciplín a beletrie, ve druhém si můžete půjčit knihy z přírodovědných oborů, zemědělství a lékařských věd. K dispozici jsou též k prezenčnímu studiu vysokoškolské kvalifikační práce.

Knihovna zároveň pořádá semináře a kurzy o efektivním využívání moderních informačních zdrojů. K přednáškám a kulturním akcím slouží klubová místnost vybavená audiovizuální technikou.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.