AISIS

20150320 170048

Druh zařízení: Nezisková organizace

Ulice: Floriánské náměstí 103

PSČ a Město: Kladno 272 01

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

Druh zařízení: Nezisková organizace

Ulice: Floriánské náměstí 103

PSČ a Město: Kladno 272 01

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

20150320 170048

Občanské sdružení AISIS z Kladna se zaměřuje na zavádění užitečných vzdělávacích strategií, preventivních programů a inovativních forem do školního vzdělávání. Má cca 30 stálých zaměstnanců a stovky externích spolupracovníků.
Důvod, proč se AISIS přihlásil do Hate Free zóny je ten, že svými programy usiluje o zlepšení vztahů mezi lidmi na všech úrovních.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.