A centrum - vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství

562a4eca847f2 MS 2

Druh zařízení: Komunitní centrum

Ulice: Vítkova 10

PSČ a Město: 186 00 Praha 8

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Komunitní centrum

Ulice: Vítkova 10

PSČ a Město: 186 00 Praha 8

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

562a4eca847f2-MS 2

A centrum je nezisková organizace s patnáctiletou tradicí, zabývající se celostní péčí o rodinu.

Nabízí nepřeberné množství programů a aktivit, prostřednictvím kterých poskytuje těhotným ženám, rodičům a dětem přirozené místo pro setkávání v bezpečné rodinné atmosféře. Hraje tak nezastupitelnou roli v propojení mezi odbornou lékařskou péčí a individuálními potřebami každého z nás.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.