Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

"Škola by neměla být izolovaným ostrovem," říká expert Hruda

„Je stále důležitější, aby škola odpovídala reálnému životu a reálným potřebám. Dovednosti získáváme jednoduše tím, že jsme jejich přijímání vystaveni. Větší variabilita dává i příležitost poznat rozdílné názory, postoje a role,“ říká k inkluzivnímu vzdělávání Tomáš Hruda. Je absolventem ekonomie a mezinárodních vztahů na FSV UK. Mimo jiné působil také jako náměstek ministra školství pro výzkum a vysoké školství. Je spoluzakladatelem projektu Education Republic, který si klade za cíl podporovat pravidelné vzdělávání jako nedílnou součást života. Ve škole by se podle něj mělo více pracovat se vstupní motivací, která má obrovský vliv na výsledek učení. „Do školy nechodíme, abychom dokazovali, co všechno umíme. Chodíme tam, abychom se naučili něco nového,“ dodává.


Klára Malá 19. 9. 2017

Odsun Němců provázela touha po odplatě a obohacení, říká etnoložka

Jaké byly vztahy Čechů s Němci, kteří na území dnešního Česka žili po staletí? Proč došlo po druhé světové válce k jejich odsunu a za jakých okolností? A proč se o excesech, které vysídlení německy mluvících obyvatel provázely, donedávna nemluvilo? O tom s etnoložkou Sandrou Kreisslovou, která se zabývá výzkumem identit, paměti a vzpomínání v prostoru česko-německé a česko-rakouské hranice. Na toto téma napsala řadu odborných článků i publikací. Dlouhodobě působí jako odborná asistentka na katedře psychologie PEF České zemědělské univerzity v Praze, kde vyučuje sociální antropologii, přednáší také na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Lukáš Houdek 29. 8. 2017

David Oláh: Chceme se setkávat bez vymezování našich rozdílů

Kněz David Oláh sloužil mši již během festivalu Prague Pride, minulou neděli pak započal tradici mší pro LGBT katolíky. On sám je gay, coming outem si prošel v roce 2014. Tehdy to, ač to vlastně ani nečekal, pro něj znamenalo fakticky konec jeho 'kariéry' v katolické církvi. "Bylo mi zakázáno plně vykonávat kněžskou službu u nás," popisuje David Oláh, který se později rozhodl odejít do civilního života. Proč mši pro LGBT komunitu vede? Myslí si, že se situace uvnitř církve může změnit?


Jana Leitnerová 31. 8. 2017

David Tišer: Homosexualita byla u Romů donedávna tabu

Jakým výzvám čelí gayové, lesby a trans lidi v romské komunitě? Proč došlo nedávno mezi Romy k bouřlivé diskusi o právu LGBT lidí držet romskou vlajku? Proč je důležité na vícečetnou diskriminaci této menšiny poukazovat? O tom více v rozhovoru s Davidem Tišerem. Vystudoval romistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se také herectví a režii. Za roli v představení Můj soused, můj nepřítel, se ocitl v širší nominaci na Cenu Alfréda Radoka. Působí jako pedagog a v neposlední řadě je ředitelem spolku Ara Art, který se věnuje snoubení umění a romského LGBT aktivismu. David Tišer je prvním romským gay aktivistou v Česku.


Lukáš Houdek 13. 8. 2017

David Vaughan: Nestalo se, ale mohlo se stát. I v předválečném Československu

David Vaughan je britský publicista, dokumentarista a vysokoškolský pedagog. Je autorem knihy Bitva o vlny, která se zaměřuje na roli sdělovacích prostředků v průběhu mnichovské krize. Té se věnuje i ve své nejnovější beletristické knize Slyšte můj hlas, která zachycuje každodenní život zahraničních novinářů v Československu a také způsob práce nacistické propagandy. Vaughan působil jako šéfredaktor Radia Praha a jako zpravodaj BBC v Česku a na Slovensku. Jsou hoaxy novým fenoménem? Jakým způsobem propaganda a manipulace ovlivnily výsledek Mnichovské dohody? A je možné najít mezi tehdejší dobou a dneškem nějaké paralely? I o tom je následující rozhovor.


Lukáš Houdek 2. 8. 2017

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.