Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Je feminismus rakovina? Youtuber otevírá diskuze mezi teenagery

 

tim big

marie skardovaMarie Škardová
Autorka

Marie Škardová (*1985) vystudovala obor Informační zdroje a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se informační bezpečnosti, online komunikaci a nástrojům. V HFC se věnuje sociálním sítím a ověřování hoaxů.

27
března
2019

Slovenská youtuberka Lívia vydala před měsícem video s názvem Feminizmus je rakovina. V něm se o feministickém hnutí vyjadřuje následovně: „Feminismus je dnes zákeřnou chorobou, pro kterou mají predispozice zejména mladé ženy. Epicentrum této epidemie leží západně od nás, ale šíří se nebezpečně rychle. Infekce jedincům způsobuje občasný hysterický vřískot, agresi, paranoiu, omezené myšlení a depresi. Během infikování hrozí i pyšnění se vlastním nadměrným ochlupením.” Na video se rozhodl reagovat český student a youtuber Timofej Kožuchov. Osmnáctiletý student mezinárodní školy LEAF Academy se ve třinácti letech zapsal do debatního kroužku a později se dostal i na debatní mistrovství světa. „Můj cíl je předejít polarizované společenské diskusi mezi liberály a konzervativci a obhajovat různé společensky stigmatizované otázky,” vysvětluje, proč se rozhodl vytvořit vlastní video o feminismu a vyzvat slovenskou youtuberku i další k otevřené diskuzi. „Naneštěstí jsem od ní žádnou odpověď nedostal. Avšak napsalo mi hrozně moc lidí, kteří se mnou nesouhlasili a chtěli se mnou debatovat. S mnohými z nich jsem se sešel a dokonce jsem se zúčastnil podcastové debaty o liberalismu. Byl jsem opravdu rád, že moje video pomohlo rozproudit diskuzi o natolik důležité otázce, jako jsou lidská práva,” říká Timofej. A v debatě o aktuálních společenských otázkách plánuje pokračovat i v budoucnu. „Jakékoliv společenské, ekonomické či politické otázky je důležité řešit s teenagery, jelikož právě v tomto věku mnozí z nás formují naše mínění o světě. Naneštěstí většina škol se těmito otázkami nezabývá, což mnohdy vede k tomu, že lidé si vytvářejí názory na základě dezinformací a většinového společenského přesvědčení. Spolu se svými spolužáky a spoludebatéry se proto snažíme tyto otázky řešit v našem volném čase a neustále zjišťujeme nové informace,” vysvětluje. V čem vnímá důležitost feminismu a proč se sám za feministu považuje? Jak může feminismus pomoci mužům? A může dle něj feminismus také v něčem škodit?

 

Vydáváte videa na YouTube a v poslední době jste se začal věnovat i tématu feminismu. Co vás k tomu motivuje?

Ve věku třinácti let jsem se zapsal do školního debatního klubu, kde jsem se učil o veřejném vystupování, současné politické situaci a jak vytvářet a analyzovat argumenty. Později jsem se dostal na debatní mistrovství světa, kde jsem se seznámil s mnoha talentovanými lidmi z celého světa a měl možnost diskutovat o různých kontroverzních otázkách. Naneštěstí Asociace debatních klubů v Česku pořádá debatní tréninky jen na pár gymnáziích v České republice, a tak je YouTube pro mě skvělá možnost, jak předat různé zkušenosti a myšlenky, které jsem se naučil. Můj cíl je předejít polarizované společenské diskusi mezi liberály a konzervativci a obhajovat různé společensky stigmatizované otázky.

Co je dle vás feminismus?

Feminismus je hnutí a světonázor, který věří v to, že mezi muži a ženami by měla být rovnost. Feministu ze mě dělá to, že uznávám, že v naší společnosti tomu tak není, protože jsou ženy kulturně, nábožensky a společensky svazované různými stereotypy a očekáváními, které často vedou k diskriminaci. Je důležité poukázat, že feminismus je hnutí desítek až stovek milionů lidí, skládající se z mužů a žen z rozvojových i rozvinutých zemí. Proto obsahuje mnoho frakcí jako například radikální, marxistický či humanistický feminismus, které se neshodují na tom, jakým způsobem má feminismus řešit problematiku společenské nerovnosti. Já osobně se považuji za liberálního feministu, protože si myslím, že každý, nehledě na jeho pohlaví, by si měl vybrat jeho či její životní cestu. A tato svoboda by měla být co nejméně omezovaná.

tim 1

Jaké problémy, které feminismus řeší, jsou dle vás ve společnosti aktuální?

Během posledního století se většina evropských zemí zbavila všech právních rozdílů mezi muži a ženami, což je úžasný úspěch pro feminismus a společnost. Avšak společenské nerovnosti nadále přetrvávají, a to především podvědomě. V Americe nedávno proběhnul experiment, ve kterém 250 profesorů z různých amerických univerzit obdrželo životopis vymyšlených uchazečů, Jennifer a Johna, kteří se od sebe nijak nelišili, až na uvedené pohlaví. Ve výsledku byl John častěji zaměstnán a v průměru mu byl doporučen vyšší nástupní plat. A podobných experimentů a statistik je mnoho. Například je prokázáno, že zaměstnavatelé upřednostňují ženy, které nemají dítě, před matkami, zatímco paradoxně otcové jsou častěji zaměstnávaní než muži bez dětí. Mnozí se ptají na to, čím jsou tyto rozdíly způsobené a odpověď je podle mě ve výchově dětí a představě, že především muži jsou schopni vykonávat leaderské pozice, zatímco žena by se měla starat o dítě. V důsledku toho je v Americe pouze 18 % míst ve firemním výkonném výboru obsazeno ženami. Toto je jeden z mnoha aktuálních problémů, které se feminismus snaží vyřešit.

Jste student maturitního ročníku střední školy. Jsou otázky feminismu dle vás aktuální i pro lidi vašeho věku?

Jakékoliv společenské, ekonomické či politické otázky je důležité řešit s teenagery, jelikož právě v tomto věku mnozí z nás formují naše mínění o světě. Naneštěstí většina škol se těmito otázkami nezabývá, což mnohdy vede k tomu, že lidé si vytvářejí názory na základě dezinformací a většinového společenského přesvědčení. Ve škole se málo učíme o lidských právech, genderu, sexualitě, politice a ekonomii, anebo se o těchto tématech mluví nezajímavým a vágním způsobem. Spolu se svými spolužáky a spoludebatéry se snažíme tyto otázky řešit v našem volném čase a neustále zjišťujeme nové informace.

tim 2

V čem feminismus může pomoci mužům?

Ve společnosti, ve které se od mužů očekává, že budou živitelé rodin a že musí být asertivní, vznikají různé problémy, které se exkluzivně týkají mužů. Například ve většině západních zemí dostávají dívky lepší známky na vysvědčení než kluci, což potvrdil výzkum University of New Brunswick. Vědci se rozhodli prověřit, zda dívky jsou reálně lepší ve všech předmětech a dali dětem napsat test, který by objektivně ohodnotil jejich výsledky, jelikož bere v potaz pouze testové odpovědi. Výsledkem bylo, že dívky a kluci skórovali podobně, a proto existuje podložená hypotéza, že právě protože jsou kluci vychovávaní k tomu, aby byli asertivní, učitelé podvědomě hodnotí dívky lépe, jelikož často berou v potaz i to, že kluci zlobí a vyrušují na hodinách. Dalším příkladem je to, že muži mnohem častěji páchají sebevraždy i přesto, že ženy častěji trpí depresí. Podle mého názoru příčinou tohoto jevu je, že od mužů se častěji očekává úspěch a zabezpečení rodiny, což v případě selhání vede k sebevraždě. Všechny tyto problémy jsou spojené s výchovou a s tím, že vnímáme dívčí a chlapecké role ve společnosti jinak. Právě proti tomu se feminismus snaží bojovat.

Reagoval jste na YouTube na video ,Feminismus je rakovina’ slovenské youtuberky Lívie. Součástí vaší reakce byla i výzva k diskuzi. Reagovala youtuberka na vaše argumenty? Zapojil se někdo další do diskuze?

Tato kontroverze se v Česku moc neřešila, takže na začátek bych rád objasnil, co se stalo. Lívia je známá konzervativní youtuberka, která mimo jiné mluví o tom, že mezirasové vztahy jsou odporné a že LGBT komunita je pro naši společnosti škodlivá. Reagoval jsem na jedno z jejích videí o feminismu a naneštěstí jsem od ní žádnou odpověď nedostal. Avšak napsalo mi hrozně moc lidí, kteří se mnou nesouhlasili a chtěli se mnou debatovat. S mnohými z nich jsem se sešel a dokonce jsem se zúčastnil podcastové debaty o liberalismu. Byl jsem opravdu rád, že moje video pomohlo rozproudit diskuzi o natolik důležité otázce, jako jsou lidská práva.

tim 3

V původním videu youtuberka uvádí i často používaný argument, že feministky neřeší reálné problémy žen, jako je nesvoboda a útlak žen například v afrických nebo asijských zemích. Jaký na to máte pohled vy?

Musím souhlasit, že problémy žen ve východních a jižních zemích jsou mnohem závažnější než ty, které se vyskytují v evropských zemích. Avšak není pravda, že by se feministi nezajímali o problémy v těchto regionech. Existují různé nadace a organizace, které se nacházejí v západních zemích a pomáhají ženám v zemích třetího světa tím, že hledají dobrovolníky a finance od feministů a feministek ze západního světa. Mojí nejoblíbenější organizací je Women for Women International, která pomáhá ženám v marginalizovaných komunitách dosáhnout různých příležitostí.

Může být dle vás feminismus i problematický a v něčem společnosti nebo jedincům či skupinám lidí škodit?

Já osobně nemám rád jakoukoliv myšlenku ideologie, protože pokud si na to nedáváme pozor, tak nás to může vést k rychlým závěrům o komplikovaných tématech. Například mi vadí, že feministé a feministky zjednodušeně vnímají celou problematiku potratů. Vědecká komunita se neshoduje na tom, kdy vzniká lidský život, a proto je to neuvěřitelně komplikovaná morální a biologická otázka, která by se neměla smést ze stolu se slovy „pokud nepodporuješ potraty, tak jsi sexista”. Abych objasnil svoji pozici, já osobně bych potraty nezakázal, protože empirické důkazy ukazují, že takováto legislativa přináší více škody než užitku. Avšak podobné věci je vždy zapotřebí analyzovat a kriticky nad nimi přemýšlet nehledě na to, jakou ideologii či hnutí podporujete.

tim 5

Jsou dle vás mladí lidé v dnešní době aktivní v oblasti lidských práv?

Po vraždě slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka se mladá dívka Karolína Farská rozhodla vyjít do ulic a zorganizovat protest, kterého se zúčastnilo 60 tisíc lidí. Před dvěma týdny studenti po celém světě stávkovali, jelikož požadují adekvátnější řešení globálního problému. Byť se o mladých lidech říká, že mnoha věcem nerozumí a nemají dostatek životních zkušeností, realita mě v poslední době přesvědčuje o opaku.

Zaměřujete se i na další aktuální společenská témata? Co chystáte na svém YouTube kanále do budoucna?

Plánujeme udělat mnoho dalších projektů, které se budou zaměřovat na lidská práva a věcnou argumentaci. Zaprvé tento měsíc plánujeme vydat debatu o uprchlické krizi, která by se zaměřovala na ustanovení „middle ground” mezi dvěma stranami. Poté chceme vydat sérií videí, která by se zaměřila na argumentační teorii a praxi, což je něco, čemu se věnuji více než pět let. V létě plánujeme vytvořit diskuzi během anti-LGBT pochodu a debatovat s lidmi, kteří mají opačné názory. Doufám, že všechna tato videa budou úspěšná a rozproudí zdravou diskusi o komplexních společenských otázkách.

tim 6

Úvodní foto: Kateřina Adámková
Ostatní foto: Archiv Timofeje Kožuchova

Čtěte dále

„Rom musí dvakrát více dokazovat svůj talent,” myslí si začínající herec. „Vše je o vytrvalosti,” dodává

Herec František „Feri” Kudry se narodil před 28 lety jako nejstarší ze sedmi sourozenců do romské rodiny ze slovenského Hlohovce. Kvůli sociální situaci rodiny jej od dětství vychovávali prarodiče. Po nich zřejmě zdědil i nadání pro hudbu a herectví, ke kterým od mládí inklinoval. „Herecké i hudební nadání se projevovalo v naší rodině už celé generace. Babička měla od dětství talent, nikdy ale umění nestudovala. Než se provdala za mého dědečka, zpívala a tančila dlouhá léta ve folklorním souboru. Pak z tátovy strany byli hudebníci, strýc mého otce například učil soukromě hudbu a byl známým houslistou na Slovensku i v České republice,” vzpomíná pro HFC Feri. On sám pak od sedmi let navštěvoval lidovou uměleckou školu. V pozdějších letech jej však stále více lákalo herectví. Po základní škole nastoupil na konzervatoř do Bratislavy, kde se věnoval studiu herectví, muzikálu, ba ...

„Muslimové v Barmě jsou mučeni, znásilňováni i zabíjeni. Dění splňuje znaky genocidy,” říká Kynclová

„Musí žádat o povolení k uzavření manželství, mají kvóty na děti - mohou mít maximálně dvě nebo tři děti. Musí mít také mezi jednotlivými dětmi 36 měsíců pauzu, žena tedy nemůže porodit dřív. Pokud žena ovdoví, nesmí se vdát znovu dřív jak za 36 měsíců. Navíc jsou rohingské ženy nuceny užívat antikoncepci. Takže vláda se takto snaží očividně ovlivňovat jejich reprodukci,” popisuje situaci muslimské menšiny Rohingů na Barmě Lenka Kynclová, která se přístupem vládnoucích struktur k nim zabývala ve své diplomové práci při studiu mezinárodní bezpečnosti a práva na University of Southern Denmark. „Jsou jinak ale také omezeni ve volnosti pohybu, práce, studiu nebo vlastnictví. Žijí pod neustálým nátlakem, nemají volnost jako ostatní lidé,” dodává. Na základě mezinárodních úmluv a závěrů tribunálů se zabývala zejména tím, zda násilí vůči Rohingům vykazuje znaky genocidy. Na základ ...

„Jsem pro lidi hromosvod,” říká umělkyně Šedá. Její tvorba propojuje. Sama čelí urážkám

Kateřina Šedá je jednou z nejúspěšnějších českých umělkyň současnosti. Její projekty jsou zaměřené na pochopení vztahů mezi lidmi a jejich propojování. „Můj přístup dává lidem možnost se setkávat netradičně. Snažím se spojit lidi, kteří by se za normálních okolností třeba nepotkali. Hledám překážky, které zároveň mají v sobě potenciál se proměnit ve spojovací prvek,“ popisuje svou práci a dodává: „Rozdělenost není jen české specifikum. Je to problém současnosti.“ Přes svou celosvětovou úspěšnost a ocenění je Kateřina v Česku často terčem nenávisti. Co je podle ní příčinou hejtů? „Jsem překvapena, jak lidi jsou nespokojeni se svým životem. Mě hrozně zajímá, co jsou ty důvody nespokojenosti a především, jak se projevují navenek. Do jaké míry škodíš ostatním tou svojí nespokojeností,“ tvrdí a dodává, že jí ta situace často přijde neuvěřitelná. „Já si fakt připadám ...

Luštění křížovek i klábosení. Opuštění senioři z Prahy nacházejí přátele mezi mladými

Je pondělí odpoledne a v jednom z bytů v Kobylisích se podobně jako každý týden setkává mladá dobrovolnice Tereza s šestasedmdesátiletou paní Jiřinou. Pomáhá jí zejména s prací na počítači, neméně důležité je také společné klábosení nad šálkem kávy. Občas se spolu také vydají ven do přírody nebo do společnosti. Setkávají se spolu už víc jak rok a jsou jedním z 25 párů, které fungují pod křídly organizace Krása pomoci. Ta se zaměřuje na pomoc opuštěným seniorům.


 

Lukáš Houdek 9. 9. 2019

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.