Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Je feminismus rakovina? Youtuber otevírá diskuze mezi teenagery

 

tim big

marie skardovaMarie Škardová
Autorka

Marie Škardová (*1985) vystudovala obor Informační zdroje a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se informační bezpečnosti, online komunikaci a nástrojům. V HFC se věnuje sociálním sítím a ověřování hoaxů.

27
března
2019

Slovenská youtuberka Lívia vydala před měsícem video s názvem Feminizmus je rakovina. V něm se o feministickém hnutí vyjadřuje následovně: „Feminismus je dnes zákeřnou chorobou, pro kterou mají predispozice zejména mladé ženy. Epicentrum této epidemie leží západně od nás, ale šíří se nebezpečně rychle. Infekce jedincům způsobuje občasný hysterický vřískot, agresi, paranoiu, omezené myšlení a depresi. Během infikování hrozí i pyšnění se vlastním nadměrným ochlupením.” Na video se rozhodl reagovat český student a youtuber Timofej Kožuchov. Osmnáctiletý student mezinárodní školy LEAF Academy se ve třinácti letech zapsal do debatního kroužku a později se dostal i na debatní mistrovství světa. „Můj cíl je předejít polarizované společenské diskusi mezi liberály a konzervativci a obhajovat různé společensky stigmatizované otázky,” vysvětluje, proč se rozhodl vytvořit vlastní video o feminismu a vyzvat slovenskou youtuberku i další k otevřené diskuzi. „Naneštěstí jsem od ní žádnou odpověď nedostal. Avšak napsalo mi hrozně moc lidí, kteří se mnou nesouhlasili a chtěli se mnou debatovat. S mnohými z nich jsem se sešel a dokonce jsem se zúčastnil podcastové debaty o liberalismu. Byl jsem opravdu rád, že moje video pomohlo rozproudit diskuzi o natolik důležité otázce, jako jsou lidská práva,” říká Timofej. A v debatě o aktuálních společenských otázkách plánuje pokračovat i v budoucnu. „Jakékoliv společenské, ekonomické či politické otázky je důležité řešit s teenagery, jelikož právě v tomto věku mnozí z nás formují naše mínění o světě. Naneštěstí většina škol se těmito otázkami nezabývá, což mnohdy vede k tomu, že lidé si vytvářejí názory na základě dezinformací a většinového společenského přesvědčení. Spolu se svými spolužáky a spoludebatéry se proto snažíme tyto otázky řešit v našem volném čase a neustále zjišťujeme nové informace,” vysvětluje. V čem vnímá důležitost feminismu a proč se sám za feministu považuje? Jak může feminismus pomoci mužům? A může dle něj feminismus také v něčem škodit?

 

Vydáváte videa na YouTube a v poslední době jste se začal věnovat i tématu feminismu. Co vás k tomu motivuje?

Ve věku třinácti let jsem se zapsal do školního debatního klubu, kde jsem se učil o veřejném vystupování, současné politické situaci a jak vytvářet a analyzovat argumenty. Později jsem se dostal na debatní mistrovství světa, kde jsem se seznámil s mnoha talentovanými lidmi z celého světa a měl možnost diskutovat o různých kontroverzních otázkách. Naneštěstí Asociace debatních klubů v Česku pořádá debatní tréninky jen na pár gymnáziích v České republice, a tak je YouTube pro mě skvělá možnost, jak předat různé zkušenosti a myšlenky, které jsem se naučil. Můj cíl je předejít polarizované společenské diskusi mezi liberály a konzervativci a obhajovat různé společensky stigmatizované otázky.

Co je dle vás feminismus?

Feminismus je hnutí a světonázor, který věří v to, že mezi muži a ženami by měla být rovnost. Feministu ze mě dělá to, že uznávám, že v naší společnosti tomu tak není, protože jsou ženy kulturně, nábožensky a společensky svazované různými stereotypy a očekáváními, které často vedou k diskriminaci. Je důležité poukázat, že feminismus je hnutí desítek až stovek milionů lidí, skládající se z mužů a žen z rozvojových i rozvinutých zemí. Proto obsahuje mnoho frakcí jako například radikální, marxistický či humanistický feminismus, které se neshodují na tom, jakým způsobem má feminismus řešit problematiku společenské nerovnosti. Já osobně se považuji za liberálního feministu, protože si myslím, že každý, nehledě na jeho pohlaví, by si měl vybrat jeho či její životní cestu. A tato svoboda by měla být co nejméně omezovaná.

tim 1

Jaké problémy, které feminismus řeší, jsou dle vás ve společnosti aktuální?

Během posledního století se většina evropských zemí zbavila všech právních rozdílů mezi muži a ženami, což je úžasný úspěch pro feminismus a společnost. Avšak společenské nerovnosti nadále přetrvávají, a to především podvědomě. V Americe nedávno proběhnul experiment, ve kterém 250 profesorů z různých amerických univerzit obdrželo životopis vymyšlených uchazečů, Jennifer a Johna, kteří se od sebe nijak nelišili, až na uvedené pohlaví. Ve výsledku byl John častěji zaměstnán a v průměru mu byl doporučen vyšší nástupní plat. A podobných experimentů a statistik je mnoho. Například je prokázáno, že zaměstnavatelé upřednostňují ženy, které nemají dítě, před matkami, zatímco paradoxně otcové jsou častěji zaměstnávaní než muži bez dětí. Mnozí se ptají na to, čím jsou tyto rozdíly způsobené a odpověď je podle mě ve výchově dětí a představě, že především muži jsou schopni vykonávat leaderské pozice, zatímco žena by se měla starat o dítě. V důsledku toho je v Americe pouze 18 % míst ve firemním výkonném výboru obsazeno ženami. Toto je jeden z mnoha aktuálních problémů, které se feminismus snaží vyřešit.

Jste student maturitního ročníku střední školy. Jsou otázky feminismu dle vás aktuální i pro lidi vašeho věku?

Jakékoliv společenské, ekonomické či politické otázky je důležité řešit s teenagery, jelikož právě v tomto věku mnozí z nás formují naše mínění o světě. Naneštěstí většina škol se těmito otázkami nezabývá, což mnohdy vede k tomu, že lidé si vytvářejí názory na základě dezinformací a většinového společenského přesvědčení. Ve škole se málo učíme o lidských právech, genderu, sexualitě, politice a ekonomii, anebo se o těchto tématech mluví nezajímavým a vágním způsobem. Spolu se svými spolužáky a spoludebatéry se snažíme tyto otázky řešit v našem volném čase a neustále zjišťujeme nové informace.

tim 2

V čem feminismus může pomoci mužům?

Ve společnosti, ve které se od mužů očekává, že budou živitelé rodin a že musí být asertivní, vznikají různé problémy, které se exkluzivně týkají mužů. Například ve většině západních zemí dostávají dívky lepší známky na vysvědčení než kluci, což potvrdil výzkum University of New Brunswick. Vědci se rozhodli prověřit, zda dívky jsou reálně lepší ve všech předmětech a dali dětem napsat test, který by objektivně ohodnotil jejich výsledky, jelikož bere v potaz pouze testové odpovědi. Výsledkem bylo, že dívky a kluci skórovali podobně, a proto existuje podložená hypotéza, že právě protože jsou kluci vychovávaní k tomu, aby byli asertivní, učitelé podvědomě hodnotí dívky lépe, jelikož často berou v potaz i to, že kluci zlobí a vyrušují na hodinách. Dalším příkladem je to, že muži mnohem častěji páchají sebevraždy i přesto, že ženy častěji trpí depresí. Podle mého názoru příčinou tohoto jevu je, že od mužů se častěji očekává úspěch a zabezpečení rodiny, což v případě selhání vede k sebevraždě. Všechny tyto problémy jsou spojené s výchovou a s tím, že vnímáme dívčí a chlapecké role ve společnosti jinak. Právě proti tomu se feminismus snaží bojovat.

Reagoval jste na YouTube na video ,Feminismus je rakovina’ slovenské youtuberky Lívie. Součástí vaší reakce byla i výzva k diskuzi. Reagovala youtuberka na vaše argumenty? Zapojil se někdo další do diskuze?

Tato kontroverze se v Česku moc neřešila, takže na začátek bych rád objasnil, co se stalo. Lívia je známá konzervativní youtuberka, která mimo jiné mluví o tom, že mezirasové vztahy jsou odporné a že LGBT komunita je pro naši společnosti škodlivá. Reagoval jsem na jedno z jejích videí o feminismu a naneštěstí jsem od ní žádnou odpověď nedostal. Avšak napsalo mi hrozně moc lidí, kteří se mnou nesouhlasili a chtěli se mnou debatovat. S mnohými z nich jsem se sešel a dokonce jsem se zúčastnil podcastové debaty o liberalismu. Byl jsem opravdu rád, že moje video pomohlo rozproudit diskuzi o natolik důležité otázce, jako jsou lidská práva.

tim 3

V původním videu youtuberka uvádí i často používaný argument, že feministky neřeší reálné problémy žen, jako je nesvoboda a útlak žen například v afrických nebo asijských zemích. Jaký na to máte pohled vy?

Musím souhlasit, že problémy žen ve východních a jižních zemích jsou mnohem závažnější než ty, které se vyskytují v evropských zemích. Avšak není pravda, že by se feministi nezajímali o problémy v těchto regionech. Existují různé nadace a organizace, které se nacházejí v západních zemích a pomáhají ženám v zemích třetího světa tím, že hledají dobrovolníky a finance od feministů a feministek ze západního světa. Mojí nejoblíbenější organizací je Women for Women International, která pomáhá ženám v marginalizovaných komunitách dosáhnout různých příležitostí.

Může být dle vás feminismus i problematický a v něčem společnosti nebo jedincům či skupinám lidí škodit?

Já osobně nemám rád jakoukoliv myšlenku ideologie, protože pokud si na to nedáváme pozor, tak nás to může vést k rychlým závěrům o komplikovaných tématech. Například mi vadí, že feministé a feministky zjednodušeně vnímají celou problematiku potratů. Vědecká komunita se neshoduje na tom, kdy vzniká lidský život, a proto je to neuvěřitelně komplikovaná morální a biologická otázka, která by se neměla smést ze stolu se slovy „pokud nepodporuješ potraty, tak jsi sexista”. Abych objasnil svoji pozici, já osobně bych potraty nezakázal, protože empirické důkazy ukazují, že takováto legislativa přináší více škody než užitku. Avšak podobné věci je vždy zapotřebí analyzovat a kriticky nad nimi přemýšlet nehledě na to, jakou ideologii či hnutí podporujete.

tim 5

Jsou dle vás mladí lidé v dnešní době aktivní v oblasti lidských práv?

Po vraždě slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka se mladá dívka Karolína Farská rozhodla vyjít do ulic a zorganizovat protest, kterého se zúčastnilo 60 tisíc lidí. Před dvěma týdny studenti po celém světě stávkovali, jelikož požadují adekvátnější řešení globálního problému. Byť se o mladých lidech říká, že mnoha věcem nerozumí a nemají dostatek životních zkušeností, realita mě v poslední době přesvědčuje o opaku.

Zaměřujete se i na další aktuální společenská témata? Co chystáte na svém YouTube kanále do budoucna?

Plánujeme udělat mnoho dalších projektů, které se budou zaměřovat na lidská práva a věcnou argumentaci. Zaprvé tento měsíc plánujeme vydat debatu o uprchlické krizi, která by se zaměřovala na ustanovení „middle ground” mezi dvěma stranami. Poté chceme vydat sérií videí, která by se zaměřila na argumentační teorii a praxi, což je něco, čemu se věnuji více než pět let. V létě plánujeme vytvořit diskuzi během anti-LGBT pochodu a debatovat s lidmi, kteří mají opačné názory. Doufám, že všechna tato videa budou úspěšná a rozproudí zdravou diskusi o komplexních společenských otázkách.

tim 6

Úvodní foto: Kateřina Adámková
Ostatní foto: Archiv Timofeje Kožuchova

Čtěte dále

„Matka lvice” přemohla muže znásilňující dceru, jednoho zabila. Soud ji nyní osvobodil

Nokubongu Qampi z Jihoafrické republiky začali lidé přezdívat „matka lvice” poté, co zabila jednoho ze tří mužů, kteří znásilňovali její dceru, a ostatní zranila. Byla obviněná z vraždy, ale později byla všechna obvinění stažena. Její příběh přinesla televizní stanice BBC.


Nina Djukanovićová 19. 4. 2019

Respekt je sexy! Vzniká síť podniků, které vyškolí zaměstnance v řešení sexuálního obtěžování

„Jednou se mi stalo, že jsme s holkama šly do klubu a potkala jsem tam jednoho pána, který, aniž by řekl jediné slovo nebo pozdravil, za mnou přišel a začal mi nejdřív sahat na zadek a potom mezi nohy. Když jsem mu řekla, ať přestane, tak se tomu akorát smál a furt pokračoval dál. A když jsme pak odcházela, tak mě celou dobu sledoval, až mě mezi lidmi ztratil a už mě nenašel,” popisuje ve videu organizace Konsent Angela. Její zkušenost sdílí i další návštěvníci klubů, barů a festivalů. V prostředí, kde je hodně lidí často i pod vlivem alkoholu či drog, hraje hlasitá hudba a je ztlumené osvětlení, dochází k sexuálnímu obtěžování. To může mít podobu nechtěných doteků, dotěrného chování či nucení. Zakladatelky organizace Konsent, která chce předcházet sexuálnímu násilí, však nesouhlasí s tím, že by návštěvníci měli kvůli sexuálnímu obtěžování z barů a klubů odcháze ...

Dát nezaměstnaným i trestaným šanci pracovat a ušetřit obecní peníze. Děčín ví, jak na to

Ušetřit peníze městskému rozpočtu a efektivně řešit problémy s dlouhodobou nezaměstnaností v obci. Dva z hlavních důvodů, proč se Děčín odhodlal pro inovativní přístup. Do svého Střediska městských služeb, které se zaměřuje především na úpravu a úklid veřejných prostranství, začal nabírat mezi zaměstnance desítky lidí, kteří jsou v evidenci úřadu práce již delší dobu nebo za sebou mají trestní minulost. Po dobu jednoho roku mají pracovníci možnost získat potřebnou praxi, osvojit si pracovní morálku i získat důležité reference pro svou další pracovní dráhu. Se střediskem dnes totiž spolupracuje už několik soukromých firem, které tyto pracovníky přebírají. A spolupráci si chválí.


Lukáš Houdek 17. 4. 2019

„Jsem strašně smutný,“ opakuje dokola jeden z albínských sourozenců. Děsí je samota, opovržení i násilí

Na okrajovém autobusovém nádraží Madina v ghanském hlavním městě Accra nasedám spolu s albínským sociálním pracovníkem Kwamem do oprýskaného mikrobusu. Široká drncající silnice se postupně zužuje a po více než hodině nám vozidlo zastavuje u prašné cesty v rozlezlé východoghanské obci Akropong. Tam sídlí krajské školské ředitelství, zrovna tak je místo domovem speciální školy pro nevidomé žáky. Už z dálky je slyšet dětský křik a smích. Protože je doba obědu, prokládá je místy i mlácení lžic o plechové talíře. My usedáme v kanceláři ředitele školy, který je podobně jako většina jeho studentů nevidomý. Na stole proto namísto běžného počítače stojí psací stroj pro Braillovo písmo. A po chvíli čekání přicházejí sourozenci Edward a Dorothy. Zatímco jejich obličej vykazuje černošské rysy, kůži mají bílou. Oba se nesměle šourají a hlavu mají sklopenou. Smutek by se dal krájet.

...

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.