Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

HOAX: Arabská znásilňovací tradice / hra taharruš

 

taharrus big

libicherMiroslav Libicher
Autor

Vystudoval marketingové komunikace a mediální studia. Zabývá se světovou kinematografií, muslimskou kulturou a mediální reprezentací muslimů.

25
ledna
2016

V reakci na případ hromadného sexuálního obtěžování žen v Kolíně (a jiných evropských městech) se na internetu začaly objevovat zprávy, podle kterých pachatelé, jimiž byli převážně muži severoafrického a blízkovýchodního původu, ve svém jednání vycházeli z údajné tradice zvané „taharruš gamá’í“ (v anglické transkripci „taharrush gamea“).

Jde například o článek, který vyšel 13. 1. na bulvárním serveru Expres.cz. Podle něj „to, k čemu na Silvestra došlo je podle mnoha názorů islámskou praktikou nazývanou taharrush. Uprchlíci ji považují za něco zcela přirozeného a ani nechápou, že by mohla být trestná.

Po kritických příspěvcích některých uživatelů Facebooku (např. Jana Spousty, Šádího Shaanáha, nebo autora tohoto článku) zareagoval Expres.cz dalším, vnitřně rozporným, článkem, který sice uznává, že „možná je přehnané označovat taharrush za blízkovýchodní tradici“, ale zároveň se snaží pravdivost původního textu potvrdit poukázáním na některé konkrétní případy skupinového obtěžování žen arabskými muži.

Mezitím s vlastním kuriózním výkladem kolínských událostí přišel zpravodajský web Echo24 - mohly prý být „součástí arabské hry zvané taharuš gamea. To v překladu znamená ‘znásilňovací hra‘, při které větší skupina mužů obklopí oběť a jeden či více ji pak sexuálně napadají či znásilní.

Jaká jsou tedy fakta? O žádné arabské (ani islámské) tradici spočívající ve skupinovém sexuálním obtěžování není dohledatelný jediný pramen, který by byl starší, než samotné kolínské útoky. A jak dokládá arabský výkladový slovník, termín „taharruš“ v arabštině jednoduše označuje obtěžování, zejména sexuálního charakteru. Slovní spojení „Taharruš gamá‘í‘“pak v rozporu s textem na Echu24 neznamená „znásilňovací hra“, ale „skupinové obtěžování“, což si lze ověřit i v aplikaci Google Translator.

Termín ‚taharruš‘ začala v souvislosti s kolínskými útoky jako první užívat německá policie. Ta upozorňovala na možné souvislosti mezi silvestrovskými incidenty a četnými případy davového sexuálního obtěžování, které provázely protirežimní demonstrace v Egyptě. Jednoduše tedy převzala arabské slovní spojení, jakým toto jednání označovala egyptská média. O interní zprávě policie, v níž se termín „taharruš gamá’í“ objevuje, pak 10. 1. informoval web deníku Die Welt. V textu však není řečeno nic o tom, že by šlo o nějakou tradici nebo hru.

Tuto zprávu později přetlumočila i některá anglojazyčná média. O dva dny později tak například učinil britský Daily Mail, jenž v tomto kontextu připomenul hojně medializovaný a diskutovaný případ televizní reportérky Lary Loganové, která byla roku 2011 napadena davem mužů během oslav rezignace prezidenta Mubaraka na egyptském náměstí Tahrír. Ani redaktoři Daily Mailu ovšem netvrdí, že by takové jednání bylo v arabských zemích společensky akceptované, natož považované za tradici nebo hru.

Ve stejný den bylo pro termín „taharruš“ založeno i heslo na anglické Wikipedii (na německé verzi se tak stalo již 10. 1., v den publikování zmíněného článku v Die Welt), mezi jejímiž přispěvateli se okamžitě rozhořela diskuze, zda je vůbec nutné, aby mělo pojmenování fenoménu sexuálního obtěžování v konkrétním jazyce samostatný článek. Ani tato internetová encyklopedie každopádně dosud domněnky o existenci znásilňovací tradice nebo hry nepotvrzuje.

Lze se tedy domnívat, že zkazky o skupinovém obtěžování jakožto arabské tradici vznikly zejména kvůli neopatrnému čtení původních německy psaných zpráv, čtenářským nadinterpretacím, které se na ně nabalovaly a odbyté práci novinářů přejímajících články ze zahraničí. Jak známo, mnohanásobné kopie se s každým dalším exemplářem méně a méně podobají originálu.

Představa „znásilňovací hry“ pak pravděpodobně vzešla ze záměny arabského „gamea“ (gamá’í) za anglické „game“ (mezi slovy neexistuje žádná etymologická vazba a nepodobá se ani jejich výslovnost). V angličtině jsou texty o „hře taharruš“ dohledatelné jen na nepříliš seriózních webech shromažďujících senzacechtivé zprávy za účelem výdělků z reklamy (např. na tomto indickém či tomto americkém) a ve čtenářských diskuzích (např. zde).

Sexuální obtěžování a jiné formy genderového násilí či útlaku jsou v arabských zemích nepochybně závažným problémem, který nelze přehlížet či bagatelizovat a který po právu přitahuje mnoho pozornosti i mezi samotnými Araby (viz tato debata v televizi al-Džazíra). Jakákoli kritika by se však měla opírat o fakta a nikoli o výmysly.

Je pravdou, že existují doložené případy skupinového obtěžování žen v Egyptě i jiných arabských zemích. Není ale pravdou, že by toto jednání bylo mezi Araby společensky akceptované, či dokonce považované za tradici nebo hru. Taková tvrzení lze tedy prohlásit za hoax.

Čtěte dále

HOAX: Afričané se replikují jako vačice, napsal vyznamenaný botanik

V posledních měsících se šíří na českém internetu text zabývající se populační explozí v Africe a na Blízkém východě a stavící se proti programu Strany zelených a dalších ekologických stran, které dle autora „svůj boj za trvale udržitelný stav světa nemyslí vážně. Kdyby ano, museli by ho především cílit na ty, kteří se replikují jako vačice.” Text je připisován českému botanikovi a spisovateli Václavu Větvičkovi. Dnes 81letý Čech za celoživotní přínos v oblasti botaniky a popularizace vědy. V některých facebookových skupinách se text šíří i s jeho fotografií. Je ale známý český botanik opravdu autorem textu?


HateFree Culture 21. 2. 2019

Novinářka se infiltrovala mezi bojovníky proti islámu. „Chtějí nás zachránit, cítí se opomíjení,” říká

„Nové migrantofobní hnutí stojí na podpoře lidí, kteří se do té doby často o politiku nezajímali, nechodili ani moc k volbám. Tahle domněnka ohrožení je najednou zmobilizovala,” říká novinářka Petra Dvořáková, která se před rokem rozhodla pod falešnou identitou infiltrovat mezi antiislámské aktivisty a scénu zmapovat. Až na některé vůdčí osobnosti, které podle ní motivuje zejména osobní prospěch, svým postojům a konání věří. „Vzpomínám si na moment, kdy jsem byla na debatě Kláry Samkové. O slovo se přihlásila sympatická žena ve středním věku, která začala vyprávět o tom, jak její synovci a mladší příbuzní jsou sluníčkáři, kteří si o ní myslí, že je extremistka. A ona že přitom není žádná extremistka, že není skin. Ale až její dcera doroste a zeptá se jí, co udělala pro boj s islámem, chce mít čisté svědomí, chce moct říct, že něco udělala. A rozbrečela se u toho.” 

...

HFFest: Praha od čtvrtka pohostí přehlídku arabských filmů

V pražském kině Lucerna proběhne od 21. do 24. února přehlídka Arabské noci, která představí premiéry tří pozoruhodných filmů s blízkovýchodní tématikou: strhující, aktuálně na Oscara nominovaný libanonský Kafarnaum, egyptský Yomeddine a francouzské drama Bojovnice slunce. Hosty přehlídky budou tvůrci egyptského filmu Yomeddine – režisér A. B. Shawky a producentka Dina Emam. Všechny tři filmy Arabských nocí měly úspěšnou premiéru na festivalu v Cannes 2018, kde byly nominovány na Zlatou palmu a Kafarnaum si kromě vynikajících ohlasů odnesl i Cenu poroty. Kafarnaum byl také čerstvě nominován na Oscara v kategorii Zahraniční film. Festival se hlásí k označení HateFree Fest.


HateFree Culture 19. 2. 2019

„Deprese není výmysl nebo lenost, ale bolestná beznaděj. Nedá se z ní vyspat,” říká Kamil Fila

Úspěšný filmový kritik Kamil Fila ví, že život není jen peříčko, protože zažívá stavy deprese a mánie. Co přesně člověk prožívá, je ale podle něj velmi těžké sdělit okolí. „Nedá se to vysvětlit ničím. Dokud jsem to nezažil, vůbec jsem lidem s depresí nerozuměl, co by jim mělo být.“ Fila předpokládá, že větší porozumění mají lidé, kteří podobný stav sami zažili či mají někoho ve svém okolí. „Člověk, který to nezná, to bude nejspíš považovat za něco bizarního, co jde pochopit jen na povrchně rozumové úrovni, ale nedokáže se do toho empaticky ponořit. A ani bych to nikomu nepřál,“ přibližuje. Sám vyhledal pomoc díky dvěma faktorům – podpořila ho tehdejší partnerka a sám lidi s duševními obtížemi nestigmatizuje. Obtíže se u něj objevily pravděpodobně kombinací velkého pracovního vytížení a krachu vztahu. „Najednou se zasekla motivace jít dál. Přišlo mi, že už se to nik ...

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.