Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Přisluhovači či sabotéři? Vnitřní boj dozorců v Letech

Přisluhovači či sabotéři? Vnitřní boj dozorců v Letech

Jak jsme v minulém díle tohoto historického seriálu psali, existovala v táboře v Letech skupinka kolem Janovského, která velice ochotně a s vervou donucovala kárance různým způsobem k dodržování kázně a pracovním výkonům a podílela se na fyzickém i psychickém týrání vězňů. Na druhé straně zde byla také skupina z řad dozorců, která službu dle vnitřních předpisů vykonávala, ale nepřekračovala hranice svých pravomocí, a když už, tak velice zřídka. A zároveň se mezi nimi našlo dalších několik mužů, kteří se Janovského praktikám přímo vzepřeli a vnitřní nařízení, respektive jejich plnění dle představ ředitele, bojkotovali.


Renata Berkyová 5. 11. 2016

Milost pro gaye přináší Turingův zákon

Milost pro gaye přináší Turingův zákon

Britská vláda schválila novelu zákona umožňující omilostnění téměř 50 tisíc homosexuálních a bisexuálních mužů odsouzených za dnes již zrušené sexuální trestné činy v Anglii a Walesu. Kontroverzní zákon o sexualitě (The Sexual Offences Act) považoval homosexualní akty mužů nad 21 let za kriminální čin až do roku 1967. Novela je nazývána Turingovým zákonem podle geniálního matematika Alana Turinga, který byl po válce stíhán za svou sexuální orientaci a pod tlakem rozsudku spáchal sebevraždu.


Marie Škardová 22. 10. 2016

Kdo byli muži sloužící v Letech u Písku?

Kdo byli muži sloužící v Letech u Písku?

I když uběhlo více než půl století od existence tábora v Letech u Písku, dodnes toto místo a zejména jeho příběh vyvolává bouřlivé emoce. Pro jedny je romský holokaust jednou z nejtragičtějších etap v životě  českých Romů, pro jiné přinejmenčím kontroverzní téma hodné zpochybňování či cesta k volebním bodům. Nedílnou součástí tábora v Letech u Písku však byl i dozorčí personál. Kdo byli muži dohlížející na pořádek v letském táboře? Odkud přišli a jak vypadala jejich služba? V následující sérii článků se na tyto a další otázky pokusíme odpovědět, přičemž inspirací  a stěžejním zdrojem je detailní výzkum Petra Klinovského, který se profesně věnuje tematice četnictva a policie.


HateFree Culture 23. 9. 2016

Co říkají dezertéři z ISIS?

Co říkají dezertéři z ISIS?

Na jihu Turecka, několik desítek kilometrů od syrských hranic, funguje v rámci Svobodné syrské armády speciální buňka s názvem Thuwar Al Raqqa. Její členové zachraňují bojovníky samozvaného Islámského státu, kteří se rozhodli organizaci opustit a dezertovat. Za poslední rok se jim podařilo dostat ze sevření IS až sto bojovníků a převést je do bezpečí na území Turecka.


Kateřina Gamal Richterová 1. 11. 2016

Život s dozorci v Letech u Písku

Život s dozorci v Letech u Písku

V první části série věnované dozorcům pracujícím v táboře v Letech u Písku jsme se věnovali okolnostem, za kterých tábor vzniknul, a také tomu, na jakých pozicích a za jakých podmínek v táboře dozorčí personál fungoval. Jaký však byl život v lágru s těmito lidmi? Následující část bude pojednávat o praktikách uplatňovaných vůči vězňům a vytvořených podmínkách, které vedly k rozšíření smrtelných nemocí, v poslední části se pak budeme věnovat dozorcům, kteří tvořili jakýsi odboj a stavěli se proti násilnostem v táboře, a propuknutí tyfové epidemie.


HateFree Culture 18. 10. 2016

Jmenuju se Andiela a měla jsem deprese

Jmenuju se Andiela a měla jsem deprese

Andiela Sabio si prošla depresemi, kvůli kterým byla hospitalizována na psychiatrii. Jak může člověk deprese prožívat, jak jeho onemocnění vnímá okolí a proč o depresích otevřeně nemluvíme? Na to Andiela hledá odpovědi na základě vlastní zkušenosti ve svém velmi sugestivním textu.


HateFree Culture 6. 9. 2016

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.