Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Dluhy: Proces rychlého propadu

Dluhy: Proces rychlého propadu

Při setkání s člověkem, který se ocitnul v takzvaném předlužení, nezasvěcené téměř vždy jako první napadne, jak je to možné, že si to člověk neohlídal? V oblasti dluhového poradenství se předlužení definuje jako stav, kdy dlužníkovy závazky značně převyšují možnosti jejich splácení v dlouhodobém horizontu, nebo-li úrokový nárůst pohledávky a sankce převyšuje splátkový potenciál dlužníka. V rámci exekucí se takový stav přisuzuje nejčastěji v době, kdy dlužník má například tři a více exekucí/pohledávek.


Barbara Halířová 19. 12. 2016

Přisluhovači či sabotéři? Vnitřní boj dozorců v Letech

Přisluhovači či sabotéři? Vnitřní boj dozorců v Letech

Jak jsme v minulém díle tohoto historického seriálu psali, existovala v táboře v Letech skupinka kolem Janovského, která velice ochotně a s vervou donucovala kárance různým způsobem k dodržování kázně a pracovním výkonům a podílela se na fyzickém i psychickém týrání vězňů. Na druhé straně zde byla také skupina z řad dozorců, která službu dle vnitřních předpisů vykonávala, ale nepřekračovala hranice svých pravomocí, a když už, tak velice zřídka. A zároveň se mezi nimi našlo dalších několik mužů, kteří se Janovského praktikám přímo vzepřeli a vnitřní nařízení, respektive jejich plnění dle představ ředitele, bojkotovali.


Renata Berkyová 5. 11. 2016

Milost pro gaye přináší Turingův zákon

Milost pro gaye přináší Turingův zákon

Britská vláda schválila novelu zákona umožňující omilostnění téměř 50 tisíc homosexuálních a bisexuálních mužů odsouzených za dnes již zrušené sexuální trestné činy v Anglii a Walesu. Kontroverzní zákon o sexualitě (The Sexual Offences Act) považoval homosexualní akty mužů nad 21 let za kriminální čin až do roku 1967. Novela je nazývána Turingovým zákonem podle geniálního matematika Alana Turinga, který byl po válce stíhán za svou sexuální orientaci a pod tlakem rozsudku spáchal sebevraždu.


Marie Škardová 22. 10. 2016

Jordánská umělkyně Razan Mbaideen jde proti proudu

Jordánská umělkyně Razan Mbaideen jde proti proudu

Razan Mbaideen je třicetiletá jordánská žena žijící v Ammánu. Z žádané organizátorky a asistentky kulturních akcí se postupně stává progresivní umělkyně, která se skrz své umělecké projekty a intervence snaží měnit jordánskou společnost. Vymyká se současně klasickým představám o jordánské ženě, čímž se dostává často do konfliktu se svou rodinou. Její poslední umělecký projekt však vztah s rodiči značně proměnil. Z dcery, která dělá rodině ostudu, se stala dcerou, která možná jednou dokáže velké věci.


Lukáš Houdek 7. 11. 2016

Co říkají dezertéři z ISIS?

Co říkají dezertéři z ISIS?

Na jihu Turecka, několik desítek kilometrů od syrských hranic, funguje v rámci Svobodné syrské armády speciální buňka s názvem Thuwar Al Raqqa. Její členové zachraňují bojovníky samozvaného Islámského státu, kteří se rozhodli organizaci opustit a dezertovat. Za poslední rok se jim podařilo dostat ze sevření IS až sto bojovníků a převést je do bezpečí na území Turecka.


Kateřina Gamal Richterová 1. 11. 2016

Život s dozorci v Letech u Písku

Život s dozorci v Letech u Písku

V první části série věnované dozorcům pracujícím v táboře v Letech u Písku jsme se věnovali okolnostem, za kterých tábor vzniknul, a také tomu, na jakých pozicích a za jakých podmínek v táboře dozorčí personál fungoval. Jaký však byl život v lágru s těmito lidmi? Následující část bude pojednávat o praktikách uplatňovaných vůči vězňům a vytvořených podmínkách, které vedly k rozšíření smrtelných nemocí, v poslední části se pak budeme věnovat dozorcům, kteří tvořili jakýsi odboj a stavěli se proti násilnostem v táboře, a propuknutí tyfové epidemie.


HateFree Culture 18. 10. 2016

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.