Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Tábor v Letech: Svědectví, o kterých se nemluví

Tábor v Letech: Svědectví, o kterých se nemluví

Minulý týden jsme si připomněli smutné výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava z roku 1939 nacistickým Německem. Jeho představitelé po celé období trvání Protektorátu porušovali ustanovení dosavadní československé ústavy týkající se lidských práv a kromě závažných diskriminačních předpisů směřujících proti Židům se tehdejší vláda v čele s Rudolfem Beranem v područí Německa snažila vypořádat také s osobami žijícími na okraji společnosti. Pro tyto účely vznikl v roce 1940 v Letech u Písku tábor, zpočátku definovaný jako pracovní, později sběrný. 


Renata Berkyová 21. 3. 2017

Lukáš Houdek: Na vlnách laciné rusofobie

Lukáš Houdek: Na vlnách laciné rusofobie

„Rus je Rus. Nebo zasraný sovět, je to jedno. Vždycky to byla a vždycky bude arogantní a agresivní svoloč, která se tady roztahovala čtyři desetiletí a díky (nejen) našemu prezidentovi jejich roztahovačnost a arogance bobtná,“ píše bývalý poslanec Otto Chaloupka v diskusi na Facebooku pod článkem týdeníku Reflex. Ten zveřejnil v pátek článek z dílny J. X. Doležala s názvem „Rusové v pražské MHD: My jízdenku nepotřebujeme!!!“ obsahující video z autorova mobilního telefonu. Nahrávka zachycuje mladou rusky mluvící skupinku na tramvajové zastávce, jak se dohaduje s revizory a strká do nich. Článek pak končí větou: „Prostě – Rusové jízdenku nepotřebují, protože matička Rus je veliká.“ Text samotný, i lavina komentářů u sdílení článku, pak ukazuje, na jak lacinou rusofobní vlnu dokážeme snadno naskočit, zatímco ke své obhajobě poukazujeme na historickou zkušenost a své dojmy.


Lukáš Houdek 11. 2. 2017

Svoboda projevu versus politická korektnost

Svoboda projevu versus politická korektnost

V Česku čas od času pozorujeme periodický nárůst obav, že tzv. politická korektnost ohrožuje svobodu projevu. To je trend, který k nám přichází ze Spojených států. Tam tyto obavy byly mimo jiné jedním ze zásadních témat prezidentské kampaně Donalda Trumpa.


Aleš Ziegler 12. 3. 2017

Devatenáctiletá Lucie: Můj život s anorexií

Devatenáctiletá Lucie: Můj život s anorexií

Mentální anorexie je onemocnění psychosomatického charakteru, které se řadí mezi tzv. poruchy příjmu potravy. Spočívá především v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle. Má ale také další projevy. Jaké zkušenosti má s tímto onemocněním devatenáctiletá studentka Právnické fakulty UK v Praze Lucie? Jak toto onemocnění vnímá? O to se dělí ve svém intimním textu. Zveřejněním svého příběhu se snaží zejména o destigmatizaci psychických onemocnění a podporu těch, kteří procházejí podobnou zkušeností.


Lucie Halbrštátová 17. 2. 2017

Proč se sekularisté hádají o islámu?

Proč se sekularisté hádají o islámu?

Že islám v současnosti patří mezi hlavní témata vyvolávající bouřlivé debaty, je všeobecně známo. Zajímavé je, že se nad ním nedohadují jen lidé vycházející ze vzájemně protichůdných světonázorů, nýbrž i ti, kteří sdílí mnoho zásadních východisek. Obzvláště velký rozruch pak téma islámského náboženství působí mezi stoupenci hodnot jako je liberalismus, humanismus, sekularismus a ateismus. Následující text je pokusem obsah a podobu těchto sporů shrnout a identifikovat zásadní třecí plochy. Jeho smyslem přitom není přiklánět se k některému ze jmenovaných názorových táborů, ale pokusit se pochopit jejich uvažování a apelovat na to, aby se mezi sebou nepouštěly do vzájemného obviňování a odsuzování, ale do racionálních diskuzí.


Miroslav Libicher 10. 1. 2017

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.