Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Pomáhají mazlíčkům lidí bez domova. Nyní získali ocenění

 

casovana bota big

marie skardovaMarie Škardová
Autorka

Marie Škardová (*1985) vystudovala obor Informační zdroje a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se informační bezpečnosti, online komunikaci a nástrojům. V HFC se věnuje sociálním sítím a ověřování hoaxů.

3
května
2019

Fenka Čertice má degenerativní změny na páteři, trpí artrózou a srůsty a z toho důvodu ochrnula. „To je moje rodina. Nikoho jiného nemám, jenom jí,” říká pro TV Prima majitel Zdeněk. Přestože je Zdeněk bez domova, rozhodl se o fenčino zdraví bojovat. S péčí o nemocného psa mu nyní pomáhá organizace Psí život. Čertice tak dochází dvakrát týdně na intenzivní rehabilitace a její nohy se pomalu osvalují. Psí život jako jediná organizace v České republice pomáhá zvířatům, jejichž majitelé se dostali do tíživé životní situace, jsou bez domova, žijí ve vyloučených lokalitách nebo užívají návykové látky. Těmto zvířatům zpřístupňuje potřebnou péči. Za svůj přínos nyní byla nyní Českou asociací streetwork oceněna cenou ČASovaná bota.

U lidí bez domova v Čechách i na Slovensku žijí tisíce zvířat. Přestože se snaží o svá zvířata starat, v případě nouze mnohdy nemají prostředky na zajištění potřebné péče. Častým problémem jsou také neočkovaná zvířata a nekontrolovatelné množení v prostředí ulice. „Zvířatům nabízíme východisko ve chvílích, které jejich majitelé nedokáží kvůli své sociální či finanční situaci sami řešit. Jde zejména o léčení nemocných a zraněných zvířat, očkování, kastrace, zbavování vnitřních a vnějších parazitů a zajišťování kvalitního krmiva zvířatům v rekonvalescenci,” uvádí na svém webu organizace Psí život. Organizace se také kromě akutní pomoci snaží zajistit plošnou ochranu lidí i jejich mazlíčků. Od zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách totiž hrozí riziko nákazy včetně nemocí přenosných na člověka. Ročně tak pomůže více jak tisícům zvířat.
casovana bota 2

Foto: Psí život

ČASovaná botaNyní byla za svou činnost oceněna cenou ČASovaná bota, která je každoročně udělována lidem a týmům, kteří dlouhodobě pracují v náročném prostředí ulice v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Cena také poukazuje na fakt, že těmto pracovníkům se i přes jejich každodenní pomoc lidem v těžkých životních situacích často nedostává odpovídajícího ocenění. „Pracují na ulici, a to většinou v místech, kterým se jiní vyhýbají. Pomáhají lidem bez domova, drogově závislým, ale i dětem a teenagerům. Jejich platové ohodnocení je nízké a kvalifikační nároky jsou naopak vysoké,” uvádí Česká asociace streetwork, která cenu vyhlašuje a uděluje, v tiskové zprávě. „Cena je putovní. Jedná se o dlažební kostku vážící asi osm kilo, na které je připevněná bota a kterou před více než dvaceti lety prošlapala jedna naše kolegyně streetworkerka Alena Vosáhlová. Je to takové symbolické, protože při této práci nachodíte opravdu stovky kilometrů,” říká ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová. Organizace Psí život získala ocenění Správní rady ČAS za mimořádný přínos.

casovana bota 1

Foto: Ponton

Pomoc dětem v plzeňském krajiDalší oceňovanou kategorií je Tým roku pro zařízení provozující nízkoprahovou sociální službu. Cenu v letošním roce získal terénní program COM.PASS organizace Ponton, který pracuje s dětmi a mladistvými v plzeňském kraji. Jejich klientem je například šestnáctiletý Karel, který pochází ze sociálně vyloučené lokality Plac v Plzni. S pracovníky terénního programu se připravoval na zkoušky na obor Elektrotechnické a strojně montážní práce. Po jeho přijetí však rodině, ve které žije několik menších dětí, chyběly prostředky na nákup školních pomůcek. Pracovník COM.PASSu tedy pomohl Karlovi sepsat žádost pro Restart. Díky tomu se podařilo získat finance na montérky, pracovní boty i rýsovací potřeby. Karel tak může studovat a na praxích má nyní velice dobré výsledky.casovana bota 5

Foto: Ponton

Na službu se také obrátila šestice kluků z Plzně s přáním více se věnovat fotbalu. Problémem byl však nedostatek peněz na komerční sportovní aktivity. Pracovníci terénního programu tak s chlapci vypracovali individuální plán, v rámci kterého založili tým vlastní. COM.PASS jim pomohl s organizací a zároveň začínajícím sportovcům zapůjčil potřebný sportovní materiál. Díky této podpoře nyní pravidelně trénují, zúčastnili se turnajů a sami již také jeden turnaj zorganizovali.casovana bota 6

Foto: Ponton

„Děti a teenagery musíte zaujmout, získat jejich důvěru. Nejčastěji s našimi klienty řešíme vzdělání, vztahy, rizikové chování, volný čas. Se staršími samozřejmě zaměstnání, bydlení, úřady, dluhy,” uvedla terénní pracovnice týmu COM.PASS Petra Káčerková. Tým se pohybuje v prostředí vyloučených lokalit již dvanáct let. Podporuje děti a mladé lidi ve vzdělání, zájmech a dovednostech i v obtížných životních situacích. Úspěšně se mu tak daří snižovat rizika související s dospíváním, jako je předčasné ukončení školní docházky, nezaměstnanost nebo problematické trávení volného času.Pomoc uživatelům drogOcenění ČASovaná bota v kategorii Osobnost roku si letos odnesla psychoterapeutka a streetworkerka Svitlana Golubyeva z organizace Sananim. Svitlana pracuje v terénu již více než čtrnáct let. Jejím úkolem je navazovat kontakt převážně s rusky mluvícími uživateli drog v Praze. „V zemích bývalého Sovětského svazu je situace ohledně prevence rizik užívání drog a provozování služeb harm reduction kritická. Na mnoha místech tyto služby vůbec neexistují. Rusky mluvící klienti také často nevědí, že takové služby vůbec existují. Jedním z největších přínosů práce Svity je proto vysvětlování klientům smysl služeb, neboť v jejich domovině jsou za užívání drog vězněni či jinak perzekvováni,” píší o její práci kolegové, kteří Svitlanu nominovali. Během let tak již řadu uživatelů dostala do legální substituce a motivovala ke zdravějšímu životnímu stylu i nalezení práce a změně života.čas - svitlana

Foto: Sananim

Práce v první liniiPodle České asociace streetwork terénní a nízkoprahové služby v Česku poskytuje zhruba šest set zařízení, v nichž pracuje dva a půl tisíce pracovníků. Aby byly pokryty potřeby všech, kteří je využívají, jako jsou mladí lidé, lidé bez domova, lidé pracující v sexbyznysu, drogově závislí a další, byl by však dle ní potřeba zhruba dvojnásobek pracovníků. „Preventivní služby, které poskytujeme, jsou velice levné v porovnání s tím, kolik stojí pobytové služby nebo zdravotní úkony, jejichž vzniku se snažíme předcházet,” uvádí ředitelka Martina Zikmundová.

casovana bota 7

Foto: Ponton

„Jednoho dne přišel do práce ve velmi špatné náladě náš kolega streetworker. Hned si začal stěžovat, že prochodil daný rok již třetí boty. A v ruce držel rozbitou tenisku a mával s ní na důkaz kolem sebe. A začal si stýskat. Jak je nepěkné počasí, ve kterém musí šlapat terén. Jak je jeho práce špatně placená. Že už si musel zase půjčovat, aby vyšel. A přesto ještě ten samý den vzal tašku terénního programu, deštník, botu si oblepil izolačkou a vyrazil s úsměvem na rtech do terénu, kde odvedl dobrou práci,” popisují pracovníci České asociace streetwork. „V tu chvíli nám přišlo nutné a nezbytné nějakou formou vyjádřit uznání lidem, kteří obětavě a za málo peněz pracují v první linii,” dodávají. Tak vznikla cena, kterou ze žulové kostky a ochozené oranžové ,gladiátorky’ vytvořil Michal Zahradník. Letos již po devatenácté oceňuje a připomíná práci a přínos těchto lidí.

Úvodní foto: Psí život

Čtěte dále

„Neměla by míň papat? Neměla bys už mít dítě?” ptají se nadživotní kresby v ulicích Prahy

Až do poloviny června bude v pražském veřejném prostoru k vidění výstava kreseb slovenské autorky Ivany Šátekové. Ta na několikametrových panelech Galerie Artwall na zdi pod Letenskými sady tematizuje situace, v nichž se ženy setkávají v různých obdobích svého života s kritikou nebo nepochopením, které autorka vnímá jako genderově podmíněné. „Hodnocení týkající se vzhledu, mateřství, správného chování či vyjadřování provázejí ženy od dětství až do stáří. Tyto komentáře mají často formu zdánlivě nevinných a dobře míněných otázek. Výstava je zaměřená na stereotypy o ženách a odkrývá skrytý sexismus a ageismus – tedy předsudky a diskriminaci na základě pohlaví a věku,” uvádí jedna z kurátorek výstavy Lenka Kukurová. „Otázky vypovídají o vžitých společenských představách o tom, jak by se měla chovat ,správná žena'. Mnohé z nich ale vycházejí z předsudků, které se opakov ...

Děti migrantů se setkávají s českými při hrách a sportu. Učí se česky a navazují přátelství

Skupina jednadvaceti dětí se v posledních měsících nenudila. Během čtyř lekcí parkouru se učily základy bezpečnosti, skoky, parakotouly, udržení se na zdi a také týmovému duchu. Při bubnování během měsíce nacvičily společně s lektory rytmickou skladbu. Street dance lekce přinesly možnost naučit se základním pohybům. Děti zaujal zejména break dance a hip hop. Na výtvarných workshopech pak malovaly abstraktní obrazy pomocí barevných tuší a pěny na holení, pracovaly s linorytem a vytvořily také obrovské puzzle, do nichž každé dítě vytvořilo svůj vlastní dílek. Nabídnout dětem možnost si vyzkoušet různorodé aktivity je jedním z cílů mezinárodního projektu LAB 31. V České republice jej realizuje Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU). Dalším z cílů je podpora integrace. Proto projekt spojuje české děti s dětmi cizinců. Zapojeny jsou děti ve věku osmi až patnácti let z devíti zemí sv ...

„Mýty o válečném násilí vychovávají ženy, aby sexuální násilí čekaly a nebránily se,“ říká expertka

Maďarská Židovka Judith Magyar Isaacson se narodila v roce 1925. V červenci roku 1944, když jí bylo devatenáct let, byla deportována do koncentračního tábora Osvětim a následně nucena k pracím v Hessisch Lichtenau. Ve své autobiografii popsala neustálý strach ze sexuálního násilí a také své pocity, když jí jednoho dne velitel koncentračního tábora Lichtenau řekl, aby ho následovala. „Dědí ženy vzpomínky na znásilnění?” pomyslela si při tom Judith. Vzpomněla si na mýtus o únosu Sabinek Římany a na další příběhy násilí na ženách. „Můj úděl není výjimečný, řekla jsem si. Zasáhlo mě starověké právo sexu a války.” Mýty a příběhy o válečném násilí na ženách připravují ženy na tuto možnost a ženy jsou tak vychovávány k tomu, aby sexuální násilí očekávaly a aby se mu případně nebránily.


Nina Djukanovićová 21

HFFest: Brno ovládne festival extrémních pochutin. Nabídne hmyz nebo kuřecí pařáty

V sobotu 25. května se v Brně uskuteční již čtvrtý ročník Extrem food festivalu. Akce potrvá od 10:00 do 18:00 a nabídne exotickou kuchyni, neobvyklé nápoje a bohatý doprovodný program. Festival proběhne na známém fotbalovém stadionu Za Lužánkami a pořadatelé se na něm pokusí vytvořit nový český rekord v počtu lidí pojídajících smažený hmyz na jednom místě. Festival se letos hlásí k označení HateFree Fest, čímž dává najevo, že je otevřený všem návštěvníkům bez rozdílu. Kromě jiného si na něm tak budete moci vyzvednout naše placky nebo nálepky.


HateFree Culture 21. 5. 2019

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.