Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Přes překážky a zvláštní školu jde za snem stát se pečovatelkou

 

gendalos big

marie skardovaMarie Škardová
Autorka

Marie Škardová (*1985) vystudovala obor Informační zdroje a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se informační bezpečnosti, online komunikaci a nástrojům. V HFC se věnuje sociálním sítím a ověřování hoaxů.

27
června
2018

V Zuzanině cestě ke studiu vysněného oboru zdravotní asistentky stála řada překážek. Jednou z nich bylo předchozí studium speciální školy, které jí neumožňovalo pokračovat maturitním oborem. Problémy se objevovaly také v rodině. Zuzka však nezaváhala a přihlásila se na střední odborné učiliště na obor pečovatelka. „Zuzana nevyužívá naplno svůj potenciál a její známky neodpovídají jejím schopnostem. Nepodnětné domácí prostředí a nezájem rodičů jsou důvody, proč jsou domácí příprava do školy a podpora ke vzdělání minimální. Pro finanční nedostatek často Zuzka neabsolvuje školní výlety a kulturní akce pořádané školou,” popsal její životní situaci jeden z pedagogů. Zuzaně v její obtížné situaci pomohla organizace IQ Roma servis, jejíž součástí je vzdělávací program Gendalos podporující motivované romské studenty. Díky pomoci dokázala dívka vystudovat a úspěšně rozvíjet svoji kariéru.

gendalos 6

Na počátku spolupráce Gendalem měla Zuzana problémy s koncentrací a domácími úkoly. Velkou podporu získala v třídní učitelce a učitelském sboru i sociálním pracovníkovi, se kterým se setkávala kvůli doučování. Ti podpořili její motivaci a díky doplnění učiva se již za krátký čas stala jistější a aktivnější a začala využívat naplno svůj potenciál.

gendalos 10

V té době však ovlivnily její životní situaci další problémy. Otec vážně onemocněl a matce nebyla prodloužena pracovní smlouva. „Moje rodina nemá tolik peněz, aby mi dávala každý den do školy na jízdenky a na obědy. Moji rodiče jsou ve finanční krizi už dlouho, a tak nemají na to, aby mi dávali na svačinu,“ řekla Zuzana pracovníkovi z Gendalos. Zuzana tedy žádala úřady o mimořádnou a okamžitou pomoc. Její žádosti však byly většinou zamítnuty. Má totiž slovenské občanství a i když žije deset let v České republice, nevyhovovala podmínkám stipendijních programů.

gendalos 2

Na budoucnosti mi záleží

Díky daru Fondu domova potřebných, který zprostředkoval pracovník z Gendalos, mohla Zuzana dál dojíždět do školy a dokonce i chodit na oběd do školní jídelny. Program jí také poskytl potřebné školní pomůcky a dostala možnost navštěvovat kurz anglického jazyka, který na její škole vyučován nebyl, ale pro pozdější studium jej potřebovala.

V té době se Zuzana začala zajímat o možnost navazujícího programu a o získání maturity. Bohužel vysněný obor zdravotní asistent znamená čtyři roky studia, což vzhledem k tíživé situaci nebylo možné. Po konzultaci s profesory se tedy rozhodla udělat si ošetřovatelský nebo sanitární kurz. Mohla by tak prozatím sehnat pracovní místo pečovatelky.

gendalos 3

Že jí na její budoucnost záleží, ukázala dívka i tím, že v době finanční krize rodiny docházela po škole na brigády. Podařilo se jí také vyniknout v několika školních projektech a vytvořit si vztah ke klientům na praxi. Měsíc před osmnáctými narozeninami byla vystavena dalšímu těžkému rozhodnutí. Rodiče se odstěhovali na Slovensko, stěhování by však její studijní plány zhatilo. Zuzana se proto rozhodla osamostatnit a zůstat v Čechách u přítele. Ze stipendijního fondu Gendalos jí bylo propláceno cestovné do školy, starost o její výživu a bydlení převzal přítel a pomohla jí i její dospělá sestra. Proto bylo pro všechny radostnou zprávou, když získala výuční list a začala si hledat práci ve vysněném oboru.

gendalos 5

Gendalos

„Zastáváme názor, že investice do vzdělání mladé romské generace je nejvhodnějším řešením dlouhodobých problémů, kterým romská komunita čelí. Prevence je vždy méně nákladná než následné řešení již vzniklých sociálních problémů. Proto se orientujeme na podporu mladých motivovaných studentů, kterým v cestě k úspěchu často stojí kromě finančních potíží také složité rodinné zázemí a nevyhovující podmínky ke studiu,” uvádí vzdělávací projekt Gendalos, do kterého se od začátku fungovaní v roce 2013 zapojilo již více než 110 dětí a mladých lidí v Jihomoravském kraji.

gendalos 1

Hlavním cílem programu je přispět ke zvýšení míry vzdělanosti romské komunity v České republice prostřednictvím komplexní podpory studentů a rodičů. Žákům tak nabízí doučování a přípravu na přijímací zkoušky i maturitu, pomoc s výběrem střední či vysoké školy, dále pořádá setkání i výlety, lekce kritického myšlení nebo mediální gramotnosti a rozvíjí dobrovolnické zapojení romské mládeže. „Naší vizí je svět, kde mladí lidé z romské komunity mají stejnou dostupnost vzdělání a pracovního uplatnění jako majorita, mají přesah do své komunity, vyrostou z nich sebevědomí lidé, kteří vědí, co chtějí a co pro to musí udělat,” uvádí organizace.

gendalos 8

Bez Gendalosu bych to nezvládla

„Asi největší výzvou pro mě na střední škole bylo překonat strach z matematiky. S pomocí mentorky, kterou mám díky IQčku, jsem strach překonala a v matematice jsem se zlepšila o dva stupně. Bez Gendalos bych to asi nezvládla,” popisuje svoji dobrou zkušenost Mirka, studentka maturitního ročníku oboru sociálně-správní činnosti. Jejím plánem je po maturitě pokračovat vysokou školou a o letních prázdninách absolvovat autoškolu. A také najít si práci. „Chtěla bych si najít časově dostupnou práci a všechny výdaje si financovat sama bez jiné finanční pomoci. Pracovat chci hlavně i proto, že podle mého názoru je jakýkoliv vysokoškolský titul bez minimální praxe v oboru skoro nepoužitelný,” doplňuje Mirka.

gendalos 7

Na podporu programu Gendalos se konají také vánoční benefice. Jejich přípravy se účastní i zapojení studenti a získávají tak cenné zkušenosti s organizací kulturní akce. „Nejraději vzpomínám na vánoční benefici, kde jsme v minulosti pomáhali vyrábět dekorace nebo holky pracovaly jako hostesky,” popisuje Mirka. „Byla jsem aktivně zapojena i do vánoční benefice. Děti měly za úkol různé druhy aktivit – někdo obsluhoval lidi, jiní vítali hosty, někdo se zapojil tak, že zazpíval či zatancoval, anebo zahrál na nějaký hudební nástroj. Mojí úlohou tenkrát bylo zapisovat údaje lidí, kteří kupovali obrazy,” přidává se Kristína, která navštěvuje kurz Asistent pedagoga na Masarykově univerzitě a zároveň druhý ročník učebního oboru poštovní manipulant.

gendalos 9

Propojená komunita studentů

„V době, kdy narůstá počet mladých lidí ohrožených chudobou a předčasným odchodem ze vzdělání, nabízí náš program komplexní podporu, která pomáhá tyto problémy řešit. Program prostřednictvím individuálního poradenství, doučování i finanční podpory umožňuje vyrovnat startovací čáru mezi dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin s jejich lépe zaopatřenými vrstevníky. Vedlejším efektem programu je propojená komunita mladých motivovaných studentů napříč středními školami, kteří se motivují navzájem a pomáhají si. Tohle propojení vnímáme jako jedinečné, protože v české společnosti sledujeme spíše prohlubování rozdílů mezi mladými lidmi, například mezi maturanty a studenty učilišť,“ shrnuje pro HFC vedoucí Vzdělávacího programu Gendalos Anežka Šintáková.

gendalos 4

„Podle mě Gendalos není jen o doučování a podporách, je to mnohem víc. Třeba když mi nebylo psychicky dobře, tak mi pomohli,” doplňuje Kristína. „Přála bych si, aby se romská děcka vzdělávala dál a dál a vydržela to co nejdéle. Když si třeba na základce řeknou, že nepůjdou studovat dál na střední, tak jim Gendalos pomůže, dá jim motivaci, podporu. Líbí se mi, že v Gendalos jsou děcka takový šikovný, chtějí se učit a mají motivaci pořád sem chodit,” uzavírá.

Foto: Archiv programu Gendalos

Čtěte dále

„Češi se starají sami o sebe, zároveň nejsou ignoranti,” říká Ukrajinec žijící v Praze

Viktor Tverdochlibov pochází z Ukrajiny, v Česku žije pět let. Usadil se na pražském Žižkově. Patnáct let prožil na Slovensku, kde studoval žurnalistiku, dnes se věnuje hudbě. Na Ukrajinu, ze které odcházel, vzpomíná dramaticky. „Běžně se střílelo na ulicích. Problémy se totiž mnohdy řešily násilím. Policie v podstatě neexistovala, ona sama byla největší mafií,” říká. Dodává však, že mu při poslední návštěvě došlo, jak moc se změnila a že Charkov, ze kterého pochází, je moderní evropské město. A změnili se podle něj i lidé, zejména kvůli válce. Vnímá je jako semknutější. „Spojilo je to. Nyní jsou k sobě o dost tolerantnější - ať už z pohledu subkultur, tak různých sociálních prostředí. Všichni se snaží vycházet, snaží se být milí. Což byl pro mě nezvyk,” přiznává. Dnes za svůj domov považuje Prahu a zejména „špinavý Žižkov”, jak říká. „ Před pár měsíci jsem se v ...

Čelí výhrůžkám, byl pobodán nožem. Německý starosta nadále začleňuje uprchlíky. A má úspěchy

„Nemůžeme vyřešit všechny problémy milionů uprchlíků ve světě, ale můžeme udělat to nejlepší, co svedeme, pro to, aby se věci zlepšily. Myslím, že jsme to udělali a nesemlelo nás to,” říká Andreas Hollstein, 55letý starosta západoněmeckého městečka Altena, které je dáváno za příklad úspěšné integrace nově příchozích. Obec o 17 tisících obyvatelích totiž od roku 2013 dobrovolně přijala na 450 uprchlíků, které se snaží pomocí inovativních přístupů, a zejména respektu a principu aktivního sousedství, začlenit do společnosti. A má úspěch. Nyní se také obec spolu se starostou stali finalisty prestižní Nansenovy ceny, kterou každoročně uděluje UNHCR.


Lukáš Houdek 19. 9. 2018

„Dnes mi třískli hlavou o zeď.” Systém na odhalení šikany zachytil 2000 zpráv. Používá ho už 1000 škol

Přes dva tisíce nahlášení rizikového chování za poslední rok prošlo systémem Nenech to být. „Vím, že se chce zabít,” nebo „Mám o ni strach, hodně se pořezala,” jsou jen příklady ze stovek příběhů. Platforma vytvořená brněnskými teenagery funguje již na více než tisícovce škol po celé České republice. Ty se do ní mohou zdarma registrovat a aplikace jim pak pomáhá s odhalováním šikany či jejího rizika. Funguje jako online schránka důvěry na adrese www.nntb.cz. Nechává tak anonymně promluvit ohrožené děti, jejich spolužáky i rodiče. Po konci loňského školního roku se autoři platformy, která má záštitu MŠMT, rozhodli veškerá nahlášení analyzovat a ukázat, s jakými problémy se děti skrz službu Nenech to být svěřují.


HateFree Culture 18. 9. 2018

„Někteří násilí ze strachu z jinakosti ospravedlňují ochranou křesťanských hodnot. To si odporuje,” říká katolický kněz

Chebský farář Petr Hruška je spoluzakladatelem mobilního hospice, držitelem ocenění za péči o nemocné, běžcem, hráčem geocachingu a prototypem velmi otevřeného katolického kněze. Role církve v dnešní společnosti pro něj spočívá v předávání moudrosti, důrazu na pospolitost, nabízení možnosti někam patřit a ve službě chudým, trpícím a žijícím na okraji společnosti. Proč podle něj některá témata tak dramaticky rozdělují společnost, církve i samotné lidi v jedné církvi? „Jednou z hlubších příčin tohoto rozdělení je, dle mého, strach z jinakosti. Myslím, že tento strach často pramení z neznalosti vlastní identity či z nedostatečného zakořenění v ní,“ líčí farář Hruška. Podle něj je stálou výzvou náboženství vyrovnávat se s fundamentalismem a politickým zneužitím náboženských myšlenek.


Jiří Pasz 18. ...

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.