Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Přes překážky a zvláštní školu jde za snem stát se pečovatelkou

 

gendalos big

marie skardovaMarie Škardová
Autorka

Marie Škardová (*1985) vystudovala obor Informační zdroje a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se informační bezpečnosti, online komunikaci a nástrojům. V HFC se věnuje sociálním sítím a ověřování hoaxů.

27
června
2018

V Zuzanině cestě ke studiu vysněného oboru zdravotní asistentky stála řada překážek. Jednou z nich bylo předchozí studium speciální školy, které jí neumožňovalo pokračovat maturitním oborem. Problémy se objevovaly také v rodině. Zuzka však nezaváhala a přihlásila se na střední odborné učiliště na obor pečovatelka. „Zuzana nevyužívá naplno svůj potenciál a její známky neodpovídají jejím schopnostem. Nepodnětné domácí prostředí a nezájem rodičů jsou důvody, proč jsou domácí příprava do školy a podpora ke vzdělání minimální. Pro finanční nedostatek často Zuzka neabsolvuje školní výlety a kulturní akce pořádané školou,” popsal její životní situaci jeden z pedagogů. Zuzaně v její obtížné situaci pomohla organizace IQ Roma servis, jejíž součástí je vzdělávací program Gendalos podporující motivované romské studenty. Díky pomoci dokázala dívka vystudovat a úspěšně rozvíjet svoji kariéru.

gendalos 6

Na počátku spolupráce Gendalem měla Zuzana problémy s koncentrací a domácími úkoly. Velkou podporu získala v třídní učitelce a učitelském sboru i sociálním pracovníkovi, se kterým se setkávala kvůli doučování. Ti podpořili její motivaci a díky doplnění učiva se již za krátký čas stala jistější a aktivnější a začala využívat naplno svůj potenciál.

gendalos 10

V té době však ovlivnily její životní situaci další problémy. Otec vážně onemocněl a matce nebyla prodloužena pracovní smlouva. „Moje rodina nemá tolik peněz, aby mi dávala každý den do školy na jízdenky a na obědy. Moji rodiče jsou ve finanční krizi už dlouho, a tak nemají na to, aby mi dávali na svačinu,“ řekla Zuzana pracovníkovi z Gendalos. Zuzana tedy žádala úřady o mimořádnou a okamžitou pomoc. Její žádosti však byly většinou zamítnuty. Má totiž slovenské občanství a i když žije deset let v České republice, nevyhovovala podmínkám stipendijních programů.

gendalos 2

Na budoucnosti mi záleží

Díky daru Fondu domova potřebných, který zprostředkoval pracovník z Gendalos, mohla Zuzana dál dojíždět do školy a dokonce i chodit na oběd do školní jídelny. Program jí také poskytl potřebné školní pomůcky a dostala možnost navštěvovat kurz anglického jazyka, který na její škole vyučován nebyl, ale pro pozdější studium jej potřebovala.

V té době se Zuzana začala zajímat o možnost navazujícího programu a o získání maturity. Bohužel vysněný obor zdravotní asistent znamená čtyři roky studia, což vzhledem k tíživé situaci nebylo možné. Po konzultaci s profesory se tedy rozhodla udělat si ošetřovatelský nebo sanitární kurz. Mohla by tak prozatím sehnat pracovní místo pečovatelky.

gendalos 3

Že jí na její budoucnost záleží, ukázala dívka i tím, že v době finanční krize rodiny docházela po škole na brigády. Podařilo se jí také vyniknout v několika školních projektech a vytvořit si vztah ke klientům na praxi. Měsíc před osmnáctými narozeninami byla vystavena dalšímu těžkému rozhodnutí. Rodiče se odstěhovali na Slovensko, stěhování by však její studijní plány zhatilo. Zuzana se proto rozhodla osamostatnit a zůstat v Čechách u přítele. Ze stipendijního fondu Gendalos jí bylo propláceno cestovné do školy, starost o její výživu a bydlení převzal přítel a pomohla jí i její dospělá sestra. Proto bylo pro všechny radostnou zprávou, když získala výuční list a začala si hledat práci ve vysněném oboru.

gendalos 5

Gendalos

„Zastáváme názor, že investice do vzdělání mladé romské generace je nejvhodnějším řešením dlouhodobých problémů, kterým romská komunita čelí. Prevence je vždy méně nákladná než následné řešení již vzniklých sociálních problémů. Proto se orientujeme na podporu mladých motivovaných studentů, kterým v cestě k úspěchu často stojí kromě finančních potíží také složité rodinné zázemí a nevyhovující podmínky ke studiu,” uvádí vzdělávací projekt Gendalos, do kterého se od začátku fungovaní v roce 2013 zapojilo již více než 110 dětí a mladých lidí v Jihomoravském kraji.

gendalos 1

Hlavním cílem programu je přispět ke zvýšení míry vzdělanosti romské komunity v České republice prostřednictvím komplexní podpory studentů a rodičů. Žákům tak nabízí doučování a přípravu na přijímací zkoušky i maturitu, pomoc s výběrem střední či vysoké školy, dále pořádá setkání i výlety, lekce kritického myšlení nebo mediální gramotnosti a rozvíjí dobrovolnické zapojení romské mládeže. „Naší vizí je svět, kde mladí lidé z romské komunity mají stejnou dostupnost vzdělání a pracovního uplatnění jako majorita, mají přesah do své komunity, vyrostou z nich sebevědomí lidé, kteří vědí, co chtějí a co pro to musí udělat,” uvádí organizace.

gendalos 8

Bez Gendalosu bych to nezvládla

„Asi největší výzvou pro mě na střední škole bylo překonat strach z matematiky. S pomocí mentorky, kterou mám díky IQčku, jsem strach překonala a v matematice jsem se zlepšila o dva stupně. Bez Gendalos bych to asi nezvládla,” popisuje svoji dobrou zkušenost Mirka, studentka maturitního ročníku oboru sociálně-správní činnosti. Jejím plánem je po maturitě pokračovat vysokou školou a o letních prázdninách absolvovat autoškolu. A také najít si práci. „Chtěla bych si najít časově dostupnou práci a všechny výdaje si financovat sama bez jiné finanční pomoci. Pracovat chci hlavně i proto, že podle mého názoru je jakýkoliv vysokoškolský titul bez minimální praxe v oboru skoro nepoužitelný,” doplňuje Mirka.

gendalos 7

Na podporu programu Gendalos se konají také vánoční benefice. Jejich přípravy se účastní i zapojení studenti a získávají tak cenné zkušenosti s organizací kulturní akce. „Nejraději vzpomínám na vánoční benefici, kde jsme v minulosti pomáhali vyrábět dekorace nebo holky pracovaly jako hostesky,” popisuje Mirka. „Byla jsem aktivně zapojena i do vánoční benefice. Děti měly za úkol různé druhy aktivit – někdo obsluhoval lidi, jiní vítali hosty, někdo se zapojil tak, že zazpíval či zatancoval, anebo zahrál na nějaký hudební nástroj. Mojí úlohou tenkrát bylo zapisovat údaje lidí, kteří kupovali obrazy,” přidává se Kristína, která navštěvuje kurz Asistent pedagoga na Masarykově univerzitě a zároveň druhý ročník učebního oboru poštovní manipulant.

gendalos 9

Propojená komunita studentů

„V době, kdy narůstá počet mladých lidí ohrožených chudobou a předčasným odchodem ze vzdělání, nabízí náš program komplexní podporu, která pomáhá tyto problémy řešit. Program prostřednictvím individuálního poradenství, doučování i finanční podpory umožňuje vyrovnat startovací čáru mezi dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin s jejich lépe zaopatřenými vrstevníky. Vedlejším efektem programu je propojená komunita mladých motivovaných studentů napříč středními školami, kteří se motivují navzájem a pomáhají si. Tohle propojení vnímáme jako jedinečné, protože v české společnosti sledujeme spíše prohlubování rozdílů mezi mladými lidmi, například mezi maturanty a studenty učilišť,“ shrnuje pro HFC vedoucí Vzdělávacího programu Gendalos Anežka Šintáková.

gendalos 4

„Podle mě Gendalos není jen o doučování a podporách, je to mnohem víc. Třeba když mi nebylo psychicky dobře, tak mi pomohli,” doplňuje Kristína. „Přála bych si, aby se romská děcka vzdělávala dál a dál a vydržela to co nejdéle. Když si třeba na základce řeknou, že nepůjdou studovat dál na střední, tak jim Gendalos pomůže, dá jim motivaci, podporu. Líbí se mi, že v Gendalos jsou děcka takový šikovný, chtějí se učit a mají motivaci pořád sem chodit,” uzavírá.

Foto: Archiv programu Gendalos

Čtěte dále

„Cestu k nenávisti otevírá lhostejnost a sobectví,” říká místostarosta brněnského Sokola

Česká republika má letos za sebou šestnáctý všesokolský slet, který připomněl 100 let od vzniku Československa, a účastnilo se jej 15 tisíc cvičenců. Michal Doležel je jedním z nich. Sokol podle něj nehraje jen roli sportovní a tělovýchovnou, ale i společenskou při budování demokracie a ochrany svobody. „Sokol je jedním z těch spolků, který pro svobodu, demokracii a vůbec vytvoření české samostatnosti sehrál klíčovou roli,“ tvrdí Doležel. Proč se podle něj Sokolové stavěli totalitám i za cenu nejvyšších obětí? „Filozofie Sokola byla takto od počátku koncipována, mělo se z něj stát celonárodní hnutí s cílem demokratizovat českou společnost, nemělo jít jen o aktivní trávení volného času nebo dokonalé tělo,“ vypráví Doležel. „Mnozí Sokolové tu filozofii vnímali jako životní program a byli ochotni položit svůj život v době, kdy se jejich země ocitla v kontrastu s nějakou totalitní ideologií ...

Albínský chlapec zemřel v bolestech a v opuštění. Pojmenují po něm cenu

Samuel Njogma pocházel z rodiny zemědělců z vesničky na severu Ghany. Skalní fanoušek fotbalového klubu Chelsea vystudoval obchodní střední školu a toužil pomáhat druhým. Chtěl se stát zdravotním bratrem. Před čtyřmi lety se však u něj projevila rakovina kůže. Od narození žil s albinismem, kvůli velké stigmatizaci a neinformovanosti nevěděl, jak se chránit. A tak odmalička pomáhal rodičům na ostrém slunci na poli, následky se později dostavily. Albínský sociální pracovník Kwame Andrews Daklo ho objevil před rokem, kdy byl už ve velmi vážném stavu. „Na hlavě se mu rozvinula rakovina, na čele měl velký nádor a tváře samou ránu. Bolest, kterou zažíval, byla nesnesitelná,” vzpomíná. Samuelovi podle jeho slov následkem rakoviny chyběla větší část hlavy a rána byla otevřená. „Rozhodl jsem se, že udělám vše pro to, abych mu pomohl.” 


Lukáš Houd ...

„Maminko, raději se posaďte.” Ivana o umírání své 12leté dcery Martinky. Doma, v kruhu rodinném

Martina Školudíková by letos v půlce září oslavila 25. narozeniny. Ve 12 letech se u ní však projevil kostní nádor - osteosarkom. Martinka s nemocí bojovala několik let, nakonec však její síly nestačily. Díky neutuchající snaze své matky, která dceru do poslední chvíle podporovala, zemřela bez bolestí v kruhu rodiny. Jak se cítí rodič, kterému umírá dítě? A jak rodině pomohla služba mobilního hospice Nadačního fondu Klíček (www.klicek.org)? To ve svém autentickém textu popsala matka Ivana Školudíková.


Ivana Školudíková 15. 11. 2018

„Bude nejčistší to tam vystřílet.” Přelomové rozhodnutí soudu: První odsouzený v ČR za výhrůžky neziskovce

„Asi bude nejčistší to tam vystřílet, asi si pustím nějaké lahodné video s panem Breivikem. - Je to ta smradlavá kunda Kalibová. - Snad začne válka a ty svině budeme beztrestně mrzačit. - Zde pak zveřejním jeho jméno a fotku a nakonec ho zastřelím, přejedu autem a hodím to do septiku.” To jsou některé z výhrůžek a urážek, kterým čelily zaměstnankyně organizace In IUSTITIA, která pomáhá obětem činů z nenávisti. Ta včera uspěla poměrně přelomovým, zatím nepravomocným, rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 6. Byl jím za výhrůžky smrtí a napadení zatím nepravomocně odsouzen muž, který organizaci a jejím zaměstnankyním opakovaně vyhrožoval od srpna loňského roku. Rozhodnutí je v českém kontextu mimořádné. Poprvé je v ČR odsouzen někdo za útoky na ochránce lidských práv coby trestný čin z nenávisti. Pachatel byl odsouzen k peněžitému trestu ve výši 30 000 Kč. Obžalovaný, státní zástupkyně i ...

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.