Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Přes překážky a zvláštní školu jde za snem stát se pečovatelkou

 

gendalos big

marie skardovaMarie Škardová
Autorka

Marie Škardová (*1985) vystudovala obor Informační zdroje a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se informační bezpečnosti, online komunikaci a nástrojům. V HFC se věnuje sociálním sítím a ověřování hoaxů.

27
června
2018

V Zuzanině cestě ke studiu vysněného oboru zdravotní asistentky stála řada překážek. Jednou z nich bylo předchozí studium speciální školy, které jí neumožňovalo pokračovat maturitním oborem. Problémy se objevovaly také v rodině. Zuzka však nezaváhala a přihlásila se na střední odborné učiliště na obor pečovatelka. „Zuzana nevyužívá naplno svůj potenciál a její známky neodpovídají jejím schopnostem. Nepodnětné domácí prostředí a nezájem rodičů jsou důvody, proč jsou domácí příprava do školy a podpora ke vzdělání minimální. Pro finanční nedostatek často Zuzka neabsolvuje školní výlety a kulturní akce pořádané školou,” popsal její životní situaci jeden z pedagogů. Zuzaně v její obtížné situaci pomohla organizace IQ Roma servis, jejíž součástí je vzdělávací program Gendalos podporující motivované romské studenty. Díky pomoci dokázala dívka vystudovat a úspěšně rozvíjet svoji kariéru.

gendalos 6

Na počátku spolupráce Gendalem měla Zuzana problémy s koncentrací a domácími úkoly. Velkou podporu získala v třídní učitelce a učitelském sboru i sociálním pracovníkovi, se kterým se setkávala kvůli doučování. Ti podpořili její motivaci a díky doplnění učiva se již za krátký čas stala jistější a aktivnější a začala využívat naplno svůj potenciál.

gendalos 10

V té době však ovlivnily její životní situaci další problémy. Otec vážně onemocněl a matce nebyla prodloužena pracovní smlouva. „Moje rodina nemá tolik peněz, aby mi dávala každý den do školy na jízdenky a na obědy. Moji rodiče jsou ve finanční krizi už dlouho, a tak nemají na to, aby mi dávali na svačinu,“ řekla Zuzana pracovníkovi z Gendalos. Zuzana tedy žádala úřady o mimořádnou a okamžitou pomoc. Její žádosti však byly většinou zamítnuty. Má totiž slovenské občanství a i když žije deset let v České republice, nevyhovovala podmínkám stipendijních programů.

gendalos 2

Na budoucnosti mi záleží

Díky daru Fondu domova potřebných, který zprostředkoval pracovník z Gendalos, mohla Zuzana dál dojíždět do školy a dokonce i chodit na oběd do školní jídelny. Program jí také poskytl potřebné školní pomůcky a dostala možnost navštěvovat kurz anglického jazyka, který na její škole vyučován nebyl, ale pro pozdější studium jej potřebovala.

V té době se Zuzana začala zajímat o možnost navazujícího programu a o získání maturity. Bohužel vysněný obor zdravotní asistent znamená čtyři roky studia, což vzhledem k tíživé situaci nebylo možné. Po konzultaci s profesory se tedy rozhodla udělat si ošetřovatelský nebo sanitární kurz. Mohla by tak prozatím sehnat pracovní místo pečovatelky.

gendalos 3

Že jí na její budoucnost záleží, ukázala dívka i tím, že v době finanční krize rodiny docházela po škole na brigády. Podařilo se jí také vyniknout v několika školních projektech a vytvořit si vztah ke klientům na praxi. Měsíc před osmnáctými narozeninami byla vystavena dalšímu těžkému rozhodnutí. Rodiče se odstěhovali na Slovensko, stěhování by však její studijní plány zhatilo. Zuzana se proto rozhodla osamostatnit a zůstat v Čechách u přítele. Ze stipendijního fondu Gendalos jí bylo propláceno cestovné do školy, starost o její výživu a bydlení převzal přítel a pomohla jí i její dospělá sestra. Proto bylo pro všechny radostnou zprávou, když získala výuční list a začala si hledat práci ve vysněném oboru.

gendalos 5

Gendalos

„Zastáváme názor, že investice do vzdělání mladé romské generace je nejvhodnějším řešením dlouhodobých problémů, kterým romská komunita čelí. Prevence je vždy méně nákladná než následné řešení již vzniklých sociálních problémů. Proto se orientujeme na podporu mladých motivovaných studentů, kterým v cestě k úspěchu často stojí kromě finančních potíží také složité rodinné zázemí a nevyhovující podmínky ke studiu,” uvádí vzdělávací projekt Gendalos, do kterého se od začátku fungovaní v roce 2013 zapojilo již více než 110 dětí a mladých lidí v Jihomoravském kraji.

gendalos 1

Hlavním cílem programu je přispět ke zvýšení míry vzdělanosti romské komunity v České republice prostřednictvím komplexní podpory studentů a rodičů. Žákům tak nabízí doučování a přípravu na přijímací zkoušky i maturitu, pomoc s výběrem střední či vysoké školy, dále pořádá setkání i výlety, lekce kritického myšlení nebo mediální gramotnosti a rozvíjí dobrovolnické zapojení romské mládeže. „Naší vizí je svět, kde mladí lidé z romské komunity mají stejnou dostupnost vzdělání a pracovního uplatnění jako majorita, mají přesah do své komunity, vyrostou z nich sebevědomí lidé, kteří vědí, co chtějí a co pro to musí udělat,” uvádí organizace.

gendalos 8

Bez Gendalosu bych to nezvládla

„Asi největší výzvou pro mě na střední škole bylo překonat strach z matematiky. S pomocí mentorky, kterou mám díky IQčku, jsem strach překonala a v matematice jsem se zlepšila o dva stupně. Bez Gendalos bych to asi nezvládla,” popisuje svoji dobrou zkušenost Mirka, studentka maturitního ročníku oboru sociálně-správní činnosti. Jejím plánem je po maturitě pokračovat vysokou školou a o letních prázdninách absolvovat autoškolu. A také najít si práci. „Chtěla bych si najít časově dostupnou práci a všechny výdaje si financovat sama bez jiné finanční pomoci. Pracovat chci hlavně i proto, že podle mého názoru je jakýkoliv vysokoškolský titul bez minimální praxe v oboru skoro nepoužitelný,” doplňuje Mirka.

gendalos 7

Na podporu programu Gendalos se konají také vánoční benefice. Jejich přípravy se účastní i zapojení studenti a získávají tak cenné zkušenosti s organizací kulturní akce. „Nejraději vzpomínám na vánoční benefici, kde jsme v minulosti pomáhali vyrábět dekorace nebo holky pracovaly jako hostesky,” popisuje Mirka. „Byla jsem aktivně zapojena i do vánoční benefice. Děti měly za úkol různé druhy aktivit – někdo obsluhoval lidi, jiní vítali hosty, někdo se zapojil tak, že zazpíval či zatancoval, anebo zahrál na nějaký hudební nástroj. Mojí úlohou tenkrát bylo zapisovat údaje lidí, kteří kupovali obrazy,” přidává se Kristína, která navštěvuje kurz Asistent pedagoga na Masarykově univerzitě a zároveň druhý ročník učebního oboru poštovní manipulant.

gendalos 9

Propojená komunita studentů

„V době, kdy narůstá počet mladých lidí ohrožených chudobou a předčasným odchodem ze vzdělání, nabízí náš program komplexní podporu, která pomáhá tyto problémy řešit. Program prostřednictvím individuálního poradenství, doučování i finanční podpory umožňuje vyrovnat startovací čáru mezi dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin s jejich lépe zaopatřenými vrstevníky. Vedlejším efektem programu je propojená komunita mladých motivovaných studentů napříč středními školami, kteří se motivují navzájem a pomáhají si. Tohle propojení vnímáme jako jedinečné, protože v české společnosti sledujeme spíše prohlubování rozdílů mezi mladými lidmi, například mezi maturanty a studenty učilišť,“ shrnuje pro HFC vedoucí Vzdělávacího programu Gendalos Anežka Šintáková.

gendalos 4

„Podle mě Gendalos není jen o doučování a podporách, je to mnohem víc. Třeba když mi nebylo psychicky dobře, tak mi pomohli,” doplňuje Kristína. „Přála bych si, aby se romská děcka vzdělávala dál a dál a vydržela to co nejdéle. Když si třeba na základce řeknou, že nepůjdou studovat dál na střední, tak jim Gendalos pomůže, dá jim motivaci, podporu. Líbí se mi, že v Gendalos jsou děcka takový šikovný, chtějí se učit a mají motivaci pořád sem chodit,” uzavírá.

Foto: Archiv programu Gendalos

Čtěte dále

Na Slovensku ho měli za výrostka, v Anglii nyní nastoupil k policii. Rozhodl se sloužit zdarma

Ladislav Demeter, kterému jeho okolí říká Laco, pochází z romské rodiny z východního Slovenska. V jeho útlém věku rodina odešla za lepším životem i rovným zacházením do Velké Británie. Zatímco se ve škole na Slovensku setkával se šikanou a byl podle svých slov považován proto, že se bránil, za „grázla”, v Anglii našel vášeň k učení. Od malička touží po práci policisty a za svým cílem jde stůj co stůj. Prošel vyšším vzděláním a nyní se chystá na jednu z pěti univerzit, které ho přijaly ke studiu kriminologie. Sen si ale už částečně splnil. Ještě během studia se pustil do intenzivní roční policejní přípravy a před pár týdny se stal policistou. Ke sboru nastoupil jako zvláštní konstábl, který se vyzna-čuje tím, že má téměř identické pravomoci jako ostatní kolegové, pracuje ale zdarma a na menší úva-zek. Přestože se totiž Laco chce věnovat práci u policie naplno, je pro něj na prvním ...

Jak se žije na východním Slovensku. Čtyři příběhy, které boří stereotypy

Slovenská republika je našemu srdci ze všech evropských států nejblíže, přeci jenom jsme byli jeden stát a jeden národ, máme společnou historii a nemáme jazykovou bariéru. Východní Slovensko je domovem velkého počtu Romů. Značná část odešla za lepším životem do zahraničí, ale i tak zde mnoho Romů zůstává, a to i přesto, že tzv. východ patří mezi nejchudší kraje Slovenska.


Stanislava Ondová 15. 2. 2019

Léčba rakoviny i zkoumání vesmíru. České vědkyně, které přispěly k rozvoji zdejší i světové vědy

Robosoutěž Českého vysokého učení technického měla v loňském roce nečekaného vítěze. Poprvé v historii zvítězil dívčí tým. Alena Gorčíková, Elisabet Truhlářová a Vu Hoang Anh vyhrály v konkurenci 97 týmů. „Ukazuje se, že neplatí stereotyp, že technika je jen pro kluky,“ uvedl pro server Novinky hlavní organizátor soutěže, Martin Hlinovský z ČVUT. Přesto však podle statistik UNESCO celosvětově pouze 28 % výzkumných a vědeckých pracovníků tvoří ženy. V České republice je pak žen ve vědě pouze 27 %. Zásadní úlohu žen ve vědeckém světě připomněl 11. února Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR v rámci něj prostřednictvím kampaně na sociálních sítích připomnělo vědkyně, které přispěly k rozvoji české i světové vědy. „V roce 2018 měly ženy na kontě množství důležitých a pro společno ...

Vystudoval v Česku, je světovým expertem na TBC. V Ghaně spoluzaložil český klub Czechslov

Sedmapadesátiletý Kennedy Kwasi Addo se narodil do rodiny kakaového farmáře. Ten velmi brzy zemřel a péče o početnější rodinu tak padla na bedra ovdovělé matky. Kennedy byl nejlepším studentem ze školy, prostředků na jeho další studium však matka příliš neměla. Lékaři působící v jeho rodné vesnici vystudovali v Rumunsku a právě oni ho přesvědčili, aby zažádal o stejné stipendium. Prošel a spolu s dalšími dvěma Ghaňany byl vyslán do Československa. Přestože vždy toužil studovat medicínu, byla mu po příjezdu do Prahy v roce 1984 přidělena veterina v Košicích. Vztahy se spolužáky byly sice podle něj skvělé a vzájemně si pomáhali, vztahy s lidmi mimo školu ale bývaly problematické, zejména na venkově. „Nebyli zvyklí vidět černochy,” líčí. „Křičeli: Bože moj! Preboha, čo je to?” reprodukuje ve slovenštině. Dodává, že to studenti z Afriky přijímali a rozuměli tomu. 


Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.