Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

"Všechno je marné. Už nechci žít." Desítky seniorů volají o Vánocích na speciální linku

 

linka senior big

lukas houdekLukáš Houdek
Autor

Koordinátor projektu HateFree Culture. Vystudoval romistiku na FFUK v Praze. Věnuje se také vlastní umělecké tvorbě, ve které reflektuje téma identity, násilí z nenávisti a bezpráví.

20

prosince
2017

Osamělý muž volá kolem čtvrté hodiny. Cítí se zklamaný, celý život se snažil, a vždy to vyšlo vniveč – rodina, práce, všechno. Nemá to smysl a i teď je sám. Samota je zlá. Postupně se s pracovníkem linky pro seniory dostává i k tomu, co vše zvládl, co dokázal, co se povedlo. Nečekaně se muž loučí vtipem, kterému se smějí oba – pracovník i volající. To je jeden z příběhů Linky seniorů v období Vánoc. Ty jsou sice krásný, ale i emočně velmi náročný čas. A ne každý má to štěstí, že je může trávit s rodinou. Takovou skupinou jsou i osaměle žijící senioři. Především pro ně slouží pracovníci Linky seniorů vánoční služby. „Jsou jiné než ty všední. Přibývá hovorů bilančních, hovorů o nejbytostnějších přáních a hodnotách. Také přibývá smutku a objevují se i úvahy o smyslu života. Na druhé straně občas zavolají lidé, kterým Linka seniorů pomohla během uplynulého roku, podělí se o svůj osobní úspěch, popřejí pracovníkům hezké svátky,” říká vedoucí Linky Kateřina Bohatá z organizace Elpida, která ji provozuje. Za dobu své patnáctileté existence pracovníci Linky hovořili s více než 310 tisíci volajícími. U více než 170 lidí se jim podařilo rozptýlit plány na sebevraždu.

linka senior 1

Foto: Pixabay

„Proměna mezigeneračních vztahů za posledních třicet let způsobila, že ačkoliv staří lidé mají vnoučata či příbuzné, mohou se cítit osamělí. Z posledního sčítání domů, lidí a bytů jasně plyne, že více než 650 000 lidí starších šedesáti let žije v samostatných domácnostech. Pocit osamělosti má negativní dopad nejen na psychiku jedince, ale i na jeho fyzické zdraví,“ uvádí Elpida. Právě z toho důvodu je v době vánočních svátků dostupná Linka seniorů na čísle 800 200 007 - linka důvěry, která může od tíživé samoty ulevit. Funguje denně od 8 do 20 hodin, je zdarma a je určena jak seniorům, tak lidem, kteří se o ně starají, případně jejich blízkým.

linka senior 4

Foto: Elpida

Vánoce jako stres a marnost

„Odchodem do důchodu se změní sociální statut jedince, člověk přijde o mnoho ze svých dosavadních sociálních kontaktů, které považoval za samozřejmé. Senioři o své blízké vztahy obvykle dále přicházejí kvůli vysoké míře úmrtnosti osob nad 68 let či stále častější migraci mladé generace,“ popisuje Elpida. Téměř polovina domácností seniorů jsou domácnosti jednotlivců. Pocit osamělosti ale nemá dopad jen na psychiku, projevuje se i v jeho fyzickém zdraví. U osob starších 65 let podle Elpidy zvyšuje osamělost riziko předčasné smrti až dvojnásobně oproti těm, kteří mají dostatek sociálních kontaktů.

linka senior 2

Foto: Pexels

Ze statistik Linky seniorů vyplývá, že v období listopadu a prosince rapidně narůstá počet volajících, kteří se svěřují s tématem samoty či pocitu osamělosti. „Ti, kteří svou samotu vnímají jako prohru či selhání, pak Vánoce prožívají spíše jako stres či marnost,“ říká Kateřina Bohatá. Prožít Vánoce jako naplněný čas je pro každého osamělého člověka výzvou. Nejvíce pomáhá důvěrný hovor s někým, kdo je ochotný naslouchat a sdílet obyčejné a zároveň hluboké lidské city a úvahy. Ať už je tím člověkem přítel, člen rodiny či odborník z krizové linky.

linka senior 3

Foto: Pixabay

Téměř 200 zachráněných životů

Za svou patnáctiletou existenci pomohla Linka seniorů organizace Elpida více než 310 000 volajícím z celého Česka. Jen v roce 2017 zaznamenala na 33 000 volání. Nejčastějšími tématy hovorů jsou složité rodinné vztahy, osamělost, zvládání náročné nemoci či zdravotního omezení. Tato témata se objevovala ve více než polovině hovorů. U více než 170 volajících se s pomocí Linky podařilo rozptýlit jejich úvahy o sebevraždě či pocit naprosté ztráty smyslu života. Ve 262 případech pomáhala Linka seniorům řešit problém domácího násilí. Za každým ze zmíněných čísel je člověk a jeho jedinečný příběh.

Úvodní foto: Elpida

Čtěte dále

„Rom musí dvakrát více dokazovat svůj talent,” myslí si začínající herec. „Vše je o vytrvalosti,” dodává

Herec František „Feri” Kudry se narodil před 28 lety jako nejstarší ze sedmi sourozenců do romské rodiny ze slovenského Hlohovce. Kvůli sociální situaci rodiny jej od dětství vychovávali prarodiče. Po nich zřejmě zdědil i nadání pro hudbu a herectví, ke kterým od mládí inklinoval. „Herecké i hudební nadání se projevovalo v naší rodině už celé generace. Babička měla od dětství talent, nikdy ale umění nestudovala. Než se provdala za mého dědečka, zpívala a tančila dlouhá léta ve folklorním souboru. Pak z tátovy strany byli hudebníci, strýc mého otce například učil soukromě hudbu a byl známým houslistou na Slovensku i v České republice,” vzpomíná pro HFC Feri. On sám pak od sedmi let navštěvoval lidovou uměleckou školu. V pozdějších letech jej však stále více lákalo herectví. Po základní škole nastoupil na konzervatoř do Bratislavy, kde se věnoval studiu herectví, muzikálu, ba ...

„Muslimové v Barmě jsou mučeni, znásilňováni i zabíjeni. Dění splňuje znaky genocidy,” říká Kynclová

„Musí žádat o povolení k uzavření manželství, mají kvóty na děti - mohou mít maximálně dvě nebo tři děti. Musí mít také mezi jednotlivými dětmi 36 měsíců pauzu, žena tedy nemůže porodit dřív. Pokud žena ovdoví, nesmí se vdát znovu dřív jak za 36 měsíců. Navíc jsou rohingské ženy nuceny užívat antikoncepci. Takže vláda se takto snaží očividně ovlivňovat jejich reprodukci,” popisuje situaci muslimské menšiny Rohingů na Barmě Lenka Kynclová, která se přístupem vládnoucích struktur k nim zabývala ve své diplomové práci při studiu mezinárodní bezpečnosti a práva na University of Southern Denmark. „Jsou jinak ale také omezeni ve volnosti pohybu, práce, studiu nebo vlastnictví. Žijí pod neustálým nátlakem, nemají volnost jako ostatní lidé,” dodává. Na základě mezinárodních úmluv a závěrů tribunálů se zabývala zejména tím, zda násilí vůči Rohingům vykazuje znaky genocidy. Na základ ...

„Jsem pro lidi hromosvod,” říká umělkyně Šedá. Její tvorba propojuje. Sama čelí urážkám

Kateřina Šedá je jednou z nejúspěšnějších českých umělkyň současnosti. Její projekty jsou zaměřené na pochopení vztahů mezi lidmi a jejich propojování. „Můj přístup dává lidem možnost se setkávat netradičně. Snažím se spojit lidi, kteří by se za normálních okolností třeba nepotkali. Hledám překážky, které zároveň mají v sobě potenciál se proměnit ve spojovací prvek,“ popisuje svou práci a dodává: „Rozdělenost není jen české specifikum. Je to problém současnosti.“ Přes svou celosvětovou úspěšnost a ocenění je Kateřina v Česku často terčem nenávisti. Co je podle ní příčinou hejtů? „Jsem překvapena, jak lidi jsou nespokojeni se svým životem. Mě hrozně zajímá, co jsou ty důvody nespokojenosti a především, jak se projevují navenek. Do jaké míry škodíš ostatním tou svojí nespokojeností,“ tvrdí a dodává, že jí ta situace často přijde neuvěřitelná. „Já si fakt připadám ...

Luštění křížovek i klábosení. Opuštění senioři z Prahy nacházejí přátele mezi mladými

Je pondělí odpoledne a v jednom z bytů v Kobylisích se podobně jako každý týden setkává mladá dobrovolnice Tereza s šestasedmdesátiletou paní Jiřinou. Pomáhá jí zejména s prací na počítači, neméně důležité je také společné klábosení nad šálkem kávy. Občas se spolu také vydají ven do přírody nebo do společnosti. Setkávají se spolu už víc jak rok a jsou jedním z 25 párů, které fungují pod křídly organizace Krása pomoci. Ta se zaměřuje na pomoc opuštěným seniorům.


 

Lukáš Houdek 9. 9. 2019

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.