Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Analýza: Nenávist na síti - Youtube selhal, policie prověřuje třetinu

V loňském roce byl Evropskou komisí a čtyřmi největšími platformami sociálních médií přijat Kodex chování v boji proti nezákonnému obsahu a online projevům nenávisti (Code of Conduct on countering illegal hate speech online). Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft v rámci něj přijaly několik závazků účinného postupu proti nenávistným projevům v prostředí jejich platforem. První monitorovací cvičení, s cílem zjistit, zda IT společnosti svému závazku dostávají a jakým způsobem, proběhlo v 8 vybraných zemích EU, Česká republika mezi nimi nebyla. Druhého monitorovacího období se na jaře 2017 zúčastnilo 24 zemí EU. Celkem bylo v EU na sociálních sítích odstraněno 59,1 % z 2 575 nahlášených nenávistných projevů, v ČR 47 %. Nejlépe si vedly příspěvky oznámené z Maďarska, nejhůře ze Španělska, Česká republika je na 16. místě.


HateFree Culture 29. 8. 2017

Výzkum: Migrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel ČR

O životě v sociálně vyloučených lokalitách panuje řada mýtů, přesný a aktualizovaný popis reality však často postrádáme. Jedním ze základních, přesto nepříliš probádaných témat týkajících se sociálního vyloučení, je problematika bydlení, respektive stěhování obyvatel sociálně vyloučených lokalit. V letech 2015 a 2016 v rámci vládního projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti tzv. vnitřní migraci mapovala nezávislá výzkumná agentura. 


Roman Matoušek 30. 4. 2017

Obědy ve škole zdarma mají vliv na školní docházku a výsledky dětí z chudých poměrů

Podle většiny ředitelů základních a mateřských škol zapojených do aktuálního šetření zvyšují obědy zdarma ve vzdělávacích institucích přímý vliv na docházku dětí z chudých poměrů i na jejich školní výsledky. Ukázala to analýza Nadace OSF, kterou pro ni zpracovala agentura Median. Studie ukázala také velkou podporu této iniciativy u veřejnosti. „Obědy zdarma by v nějaké formě měly existovat podle 86 % lidí,“ říká sociolog Daniel Prokop a dodává, že se liší jen kritéria, podle kterých by je rozdělovali. Studie doplňuje, že jednoznačně proti bylo pouhých 7 % dotázaných.


Lukáš Houdek 31. 8. 2017

Výzkum: Nové formy lichvy a zadlužení

Velkou pozornost médií i běžné populace přitahují projevy a dopady sociálního vyloučení značné části české populace, přesných dat týkajících se jeho příčin a skutečného stavu však stále není dostatek. V rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti proto byly realizovány dva výzkumy, které se týkají dosud nejméně probádaných témat - vnitřní migrace a lichvy či nových forem zadlužení v sociálně vyloučených lokalitách.


Nikola Křístek 29. 4. 2017

Analýza Europolu: Změny v modu operandi ISIS

Evropské centrum pro boj proti terorismu (ECTC), které působí v rámci Europolu, vydalo 2. prosince zprávu „Changes in Modus Operandi of IS revisited“ (Změny v modu operandi Islámského státu – nové zpracování, pozn. red.). Zpráva vyhodnocuje hrozbu, kterou Islámský stát představuje pro Evropskou unii. Na základě této zprávy se pak mohou členské státy EU připravit na budoucí potenciální útoky.


Kateřina Gamal Richterová 31. 12. 2016

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.