Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

DNA jednoho hoaxu: Lasica o Havlovi

V tomto textu podrobně rozebíráme hoax pojednávající o životě Václava Havla, falešně přisouzený Milanu Lasicovi. Ukazuje se, že čtyři roky vyvrácený hoax může dobře posloužit i dnes. Analýza poukazuje na zaužívané praktiky při vzniku, šíření a mutaci takto šířených bludů.


Petr Zavoral 30. 6. 2016

Výzkum: Manipulativní techniky vybraných českých serverů

Výrazný posun ve vnímání toho, jak funguje politická propaganda, ukazují výsledky analýzy prokremelsky orientovaných zpravodajských webů působících v Česku. Za podpory think-tanku Evropské hodnoty ji udělali politologové Masarykovy univerzity, kteří zmapovali články čtyř konkrétních portálů. Z analýzy plyne, že weby dávno nespoléhají na prvoplánovou propagandu, ale pracují sofistikovaněji, přičemž jejich metody zásadně odporují žurnalistickým pravidlům. Z toho důvodu je lze hodnotit jako daleko nebezpečnější.


Masarykova univerzita v Brně 14. 6. 2016

OSN: Uprchlíci a čísla za rok 2015

Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (dále jen UNHCR) vydal minulý týden studii s názvem Global trends, která obsahuje také aktuální statistiky týkající se běženců. Z té je patrné, že situace ve světě se co do počtu lidí, kteří byli nuceni opustit svůj domov, horší. Kolik tedy bylo v minulém roce uprchlíků, z jakých pocházejí zemí a v jakých státech našli dočasné útočiště nejčastěji? V následujícím textu se podíváme na vybraná aktuální data.


HateFree Culture 27. 6. 2016

Analýza: Antisemitismus v Česku v roce 2015

Projevy antisemitismu se v roce 2015 udržely na podobné úrovni jako v roce 2014. Lze to zčásti přičíst i skutečnosti, že v loňském roce se neobjevil konkrétní spouštěč, související s vyostřenou situací na Blízkém východě. V roce 2015 byly proto antisemitské incidenty rozloženy rovnoměrně. Za nový jev lze považovat konspirační teorie, objevující se v souvislosti s uprchlickou krizí.


Federace židovských obcí 17. 5. 2016

Analýza mediálního pokrytí uprchlické krize

Aktuální výzkumy potvrzují, že celostátní televize zůstávají pro Čechy jednoznačně hlavním zdrojem zpráv – a to ve všech věkových skupinách. Z tohoto hlediska lze předpokládat, že celostátní televize patří mezi média s nejvýraznějším vlivem na názorové klima v ČR. Analýza se zaměřila na dvě nejsledovanější zpravodajské relace: Události České televize a Televizní noviny TV Nova v období hlavního průběhu tématu mezi 4.3. a 30.9.2015. Celkem bylo analyzováno 5072 příspěvků (307 Události; 200 Televizní noviny).


Masarykova univerzita v Brně 15. 12. 2015

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.