Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Analýza: Kamarád muslim? Pro studenty žádný problém

V uplynulém roce jsme se v rámci workshopů setkali s mnoha studenty, se kterými jsme mluvili o nenávisti a nenávistných projevech na internetu. Studenti se aktivně zapojovali, ale nenávistné projevy nevnímali jako něco, co by se jich samých týkalo, jako něco, čemu by měli věnovat větší pozornost. Berou nenávist na sociálních sítích jako normu nebo se s ní nesetkávají? A co je ovlivňuje v utváření postojů? Co je zajímá?


Kristýna Svatá 13. 12. 2016

Proč věříme hoaxům a sdílíme je?

Sugestivní dramatizace románu Válka světů H. G. Wellse vysílaná rozhlasovou stanicí CBS o Halloweenu v neděli 30. října 1938 krátce po 20. hodině vyvolala mezi posluchači nebývalé zděšení. Navzdory jejich limitovanému počtu se zpráva o napadení naší planety Marťany začala bleskově šířit po celých Spojených státech. Lidé ve zmatku opouštěli domovy a s nejbližšími ujížděli ukrýt se do okolitých hor.


Petr Zavoral 4. 9. 2016

Co odhalují čísla o migraci?

V posledních měsících byla nejen ekonomická média plná dramatických vyjádření zástupců zaměstnavatelských svazů i jednotlivých firem. Volají po zjednodušení a zrychlení systému zaměstnávání cizinců ze zemí mimo Evropskou unii. Zaměstnavatelé tvrdí, že při historicky rekordně vysoké zaměstnanosti nejsou schopni potřebné pracovníky najít mezi českými nezaměstnanými. Na druhou stranu odbory a odborníci poukazují na to, že na vině mohou někdy být i nízké mzdy, za které se domácím na rozdíl od cizinců nevyplatí pracovat.


Jan Schroth 15. 8. 2016

Analýza: Jak se mluví o Romech na českém internetu

 Romech se na českém internetu mluví převážně stereotypně, hlas samotných Romů ve virtuálním prostoru zaznívá zatím poměrně slabě. Mediální pozornost vůči Romům jako menšině byla sice v letech 2015 a 2016 zastíněna zaměřením na muslimy a uprchlíky, ale emoce jsou zároveň více negativní než dřív. Prostředí diskuzí pod články v téměř všech významných českých internetových médiích je vůči Romům a dalším menšinám nepřátelské.


Petr Kučera 5. 12. 2016

Co říká výroční zpráva BIS za rok 2015?

Bezpečnostní informační služba (BIS) je zpravodajská instituce českého státu, jejímž posláním a cílem je předvídat a eliminovat nejzávažnější rizika ohrožující stát a občany. BIS nyní vydala výroční zprávu za rok 2015. V článku shrnujeme základní informace vyplývající ze zprávy, které se týkají témat projektu HateFree Culture.


HateFree Culture 2. 9. 2016

Co odhalují čísla o migraci?

Protože se může na základě záplavy (především negativních) zpráv spojených s tzv. uprchlickou krizí zdát, že žijeme v době bezprecedentní migrace a Evropu ohrožuje exodus na její území, stojí za to se zastavit nad daty a statistikami. Bližší pohled na čísla o globální, evropské i české migraci vyvrací mnohé mýty a přináší překvapivá zjištění.


Jan Schroth 1. 8. 2016

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.