Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

DNA jednoho hoaxu: Lasica o Havlovi

 

lasica big

zavoralPetr Zavoral
Autor

Jednatel společností Yeseter Now a Yeseter Technologies zabývajících se sociálními médii. Dříve pracoval ve společnostech SAP, Oracle, SAS Insitute nebo KPMG v tuzemsku i v zahraničí.

30
června
2016

V tomto textu podrobně rozebíráme hoax pojednávající o životě Václava Havla, falešně přisouzený Milanu Lasicovi. Ukazuje se, že čtyři roky vyvrácený hoax může dobře posloužit i dnes. Analýza poukazuje na zaužívané praktiky při vzniku, šíření a mutaci takto šířených bludů.

Problematika hoaxů je v současné virtuální době, kdy denně trávíme hodně času na internetu, velmi závažným a nebezpečným jevem. Hovoříme tu o současném politickém, respektive ideologickém  hoaxu, který má ambice tzv. brainwashingu, ovlivnění našeho myšlení jistým směrem. 

Stav části české společnosti je dnes na internetu charakterizován příklonem k oslavě starých pořádků, orientací na Rusko, anti-havlismem. V některých pamětnících tak dnešní doba evokuje sedmdesátá léta minulého století oficiálně označovaná za normalizační. Hoaxy, které mají přispět k těmto náladám, šířené známými i méně známými prokremelskými weby a s nimi spojenými trolly, mají tyto společné charakteristiky:

 • vytváření dojmu, že mainstreamová média lžou, necenzurovanou pravdu šíří „nezávislé weby“
 • „nezávislé weby“ jsou vzájemně propojené a často distribuují ty samé zprávy
 • šíření paniky a strachu před uprchlíky, např. muslim si přichází podmanit Evropu
 • demokracie je slabá a snadno zranitelná, to co potřebujeme, je vláda silné ruky
 • Evropská unie, NATO a Spojené státy tvoří jakousi osu zla, která nás přivádí k zániku
 • česká vláda je vesměs nekompetentní
 • lidská práva? – nebuďte směšní!
 • orientace na Rusko a politika prezidenta Putina je správnou cestou
 • hoaxy jsou šířeny jako jistý druh víry, nezáleží na tom, že jsou bludné a nezřídka dávno vyvrácené
 • tohle že je hoax? – no a co, stát by se to ale klidně mohlo
 • neomlouvat se za šířené manipulace, ani je uvádět na pravou míru
 • jména jistých celebrit jsou brána jako rukojmí k citovému vydírání veřejnosti

V této zprávě je podrobně rozebrán hoax pojednávající o životě Václava Havla, falešně přisouzený Milanu Lasicovi. Ukazuje se, že čtyři roky vyvrácený hoax může dobře posloužit i dnes, paradoxně u serverů, které se s oblibou prezentují kritickým myšlením, k čemuž vyzývají i své čtenáře. Dokument poukazuje na zaužívané praktiky při vzniku, šíření a mutaci takto šířených bludů.

Nová republika zveřejňuje čtyři roky starý hoax o Havlovi

Na začátku stojí e-mail redaktora České televize Karla Vrány, reportéra pořadu Reportéři ČT, z ledna letošního roku, adresovaný jinému redaktorovi z internetového serveru Nová republika – MUDr. Ivanovi Davidovi, CSc. – bývalému ministru zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana a též bývalému řediteli psychiatrické léčebny v Bohnicích. Vrána v něm upozorňuje Davida na chybně uvedené autorství Milana Lasici u publikovaného hanopisu o Václavu Havlovi ze dne 4. ledna 2016. Vrána dále uvádí, že skutečným autorem článku je jistý Kliment Uhrecký a tudíž uvádět jméno Milana Lasici, který s tím nemá nic společného, není korektní. 

Seriózní žurnalisté si zdroje pečlivě ověřují, ale chyby se přesto občas stanou. Redakce se v takovém případě omluví, zprávu uvede na pravou míru a celá záležitost je tím vyřízena. Napodiv se tak ovšem v tomto případě nestalo. Redaktor David, bez toho, aby Karlu Vránovi na jeho e-mail přímo odpověděl, publikoval svou překvapivě nevybíravou a obšírnou reakci rovnou na svém serveru Nová republika. A Vránu ani televizi, kde redaktor pracuje, nijak nešetřil. 

Davidova „odpověď Vránovi“ byla obratem dále šířena po internetu, aniž by se o tom však redaktor ČT dozvěděl. Zatímco Vrána ještě stále čekal na oficiální odpověď, čtenáři Nové republiky a dalších serverů si ji už přečetli online. Byli mezi nimi návštěvníci Českých národních listů, teplického kurýra – dnes infokurýr.cz, Olšerova serveru Rukojmí nebo facebookové stránky We Are Here At Home.com. Uveřejnění Davidovy odpovědi na internetových novinách Rukojmí trochu překvapuje, protože server už předtím (rovněž po upozornění Karla Vrány) původní hoax Lasicův názor na Havla smazal.  Ten je nyní k vidění pouze v archivu webu.

Jak se dále šířila Davidova odpověď z 27. 1. 2016

Rukojmí.cz,
28. ledna 2016
Ivan David: Česká televize hodlá poučovat o morálce?

Infokurýr.cz (Dříve Teplický kurýr),
28. leden 2016, 06:51
IVAN DAVID: ČESKÁ TELEVIZE HODLÁ POUČOVAT O MORÁLCE?   

České národní listy,
Česká televize hodlá poučovat o morálce?

Facebookový profil České národní listy, 
28. leden 2016, 12:43

Internetové noviny Rukojmí.cz,
Ivan David:  Česká televize hodlá poučovat o morálce?

Facebookový profil We Are Here At Home, 
29. leden 2016, 19:12
Uvedeno takto: Prosím sdílejte. Takhle pracuje mainstream 

Je tu patrná možná koordinace organizované skupiny (serverů), v jejímž zájmu je co nejrychlejší rozšíření zprávy. Ta jednak budí dojem silného rozhořčení – názor musí být vyřknut tak důrazně, aby vzbudil potřebné emoce. Čím hlasitěji totiž bude zpráva vykřičena, tím bude mít zřejmě i větší dosah. 

Jedním z důvodů, proč může být v zájmu těchto skupin rozšířit takové zprávy co nejrychleji, může být základní zpravodajská poučka o tom, že první dojem je nejdůležitější; lidé budou nejvíce věřit zdroji, ze kterého uslyší zprávu poprvé. Sociální psychologie tu hovoří o efektu primárnosti.

Původní článek 

Inkriminovaný článek, jehož autorství je dodnes podsouváno Milanu Lasicovi, byl však ve skutečnosti publikován už před čtyřmi lety, 22. prosince 2011 na slovenském serveru SHO (Slovenské Hnutie Obrody) a jeho autorem je Kliment Uhrecký, jehož charakteristika Václava Havla se zde nese v tomto duchu:

 • nehodný člověk, pro kterého nyní peklo otevřelo své brány
 • hodně pil, kouřil a vedl nemravný život
 • podprůměrný dramatik, epigon Becketta a Orwella
 • miláček amerického imperialismu, pseudoumělec z Hlasu Ameriky
 • pro Slováky a pro Čechy byly roky Havlova vládnutí přímo kletbou
 • udělením amnestie vypustil z věznic bestie, které ihned začaly krást a vraždit 
 • spustil divokou privatizaci, ve které se nabalili zloději a spekulanti
 • otevřel Pandořinu skřínku s nezaměstnaností a krachem až dosud fungujících JZD
 • zrušil zbrojařskou výrobu a vyklidil naše odbytiště americkým a německým firmám
 • způsobil atmosférický nárůst cen, čímž nás uvrhl do chudoby 
 • přičinil se o rozpad duchovní nadstavby společnosti
 • degradoval postavení učitelů a zdravotní péči učinil nedostupnou
 • nastartoval kampaň proti všemu ruskému a slovanskému
 • otevřel dveře americkým filmům, a proto nám tu začal vládnout kult násilí a sexu
 • podporoval agresi USA a NATO proti slovanským bratrům v Jugoslávii

Původní znění článku zde. K tomu jenom dvě poznámky:

 • Co vedlo redaktora Davida, aby v čase čtvrtého výročí Havlova úmrtí publikoval na svém serveru právě tento čtyři roky prokázaný hoax?  Připomeňme, že David za Havlova prezidentství zastával v letech 1998-1999 ve vládě Miloše Zemana post ministra zdravotnictví.
 • Proč David, který tvrdí, že je představitelem „médií, kterými nemanipulují darebáci“ a pohrdá redaktory, kteří „svobodu slova vykládají jako právo lhát,“ neuvedl tento text (když už ho měl potřebu publikovat) pod jménem skutečného autora? Proč se o něm ve své odpovědi pro Vránu zmiňuje jako o „nějakém Uhreckém“ – a u zveřejněného článku stále, zcela nelogicky, operuje se jménem Milana Lasici? 

Je otázkou, s ohledem na výše uvedené, nakolik má Nová republika zájem zveřejňovat seriózní a ověřené informace. Naopak se spíše jeví jako další z početné rodiny propagandistických serverů. Tomu nasvědčuje i seznam doporučovaných dalších „nezávislých“ webových novin, kde figurují: ac24, NWO Opposition, Zvědavec, Vaše Věc a mnohé další.

Pozměněné autorství a šíření hoaxu e-mailem

Uhreckého textu by se nikdy nedostalo takové pozornosti, pokud by nebyl klamavě přisouzen Milanu Lasicovi. To je, mimo jiné, jedna z klíčových charakteristik úspěšného šíření hoaxů: Autor musí být známou osobností. Proto Lasica, nebo v jiných hoaxech třeba Werich nebo Karel Kryl.

Už tři týdny po zveřejnění původního článku, 9. ledna 2012, se na facebookovém profilu Jiří Angrešt Prudel objevuje zpráva o tom, že text podepsaný Milanem Lasicou je hoax šířený e-maily s titulem: „Konečne pravda o šašovi z Hradu!!!!!!!!! Havel, čistá z duše pravda... od Pána herca“. Tento e-mail je podepsán plným jménem, funkcí i s kontaktními údaji tajemnice výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě.

To znamená, že během pouhých tří týdnů po publikaci článku, došlo pro jeho větší váhu k záměně autorství na Milana Lasicu a dalšímu vehementnímu šíření, také do Česka, prostřednictvím řetězových e-mailů. Někdo si tedy pospíšil se záměnou autorství a dalším intenzivním šířením této zprávy - nyní však již zabalené do Lasicovy výpovědi. Těžko si lze opět představit, že toto vše se odehrálo náhodně. 

Všimněme si rovněž, že pro distribuci po mailu byl původní fádní název článku změněn na mnohem vykřičenější až dryáčnický – Konečně pravda o šaškovi z Hradu, čistá z duše pravda od pana herce. To je další důležitá charakteristika při distribuci hoaxů elektronickou poštou. Už samotný název musí vzbudit pozornost, jinak hrozí, že si jej nikdo ani nevšimne. Příjemce musí bezprostředně nabýt chuť k dalšímu šíření zprávy. Proto e-mailové hoaxy nesou ve svých názvech silné apely a výzvy typu: Okamžitě otevřít (!), snad ještě není pozdě (!), tato zpráva změní váš život od základu (!) apod.  

Server K 213

Ne-li vůbec první, pak jeden z prvních záznamů článku o Havlovi na českém internetu je možné dohledat na serveru sdružení K 213. Tam se 8. ledna 2012 objevilo jeho plné znění pod titulkem: Ještě daleko tvrdší postoje než naše podepsané: Kliment Uhrecký + redakce. Článek na serveru už není k dispozici, pouze v archivu webu. 

Na stejné webové stránce je ale už o den později, 9. ledna 2012, k dispozici upozornění, že na serveru K 213 se nachází podvrh podepsaný Milanem Lasicou i s vysvětlením jeho manželky Magdy Vašáryové. Nicméně v ten samý den je už v této diskuzi publikována omluva čtenářům od Ing. Jiřího Fialy stojícího za K 213 jak Lasicovi, tak i původnímu autorovi. Originální zdroj zprávy už dnes nelze dohledat.

Od té doby se „Lasicův“ článek objevil na internetu nesčetněkrát, buď v plném znění šířený třeba po Facebooku (viz třeba falešný účet Speedy Z. Moltmarena ze Švédska) nebo „komentovaný“ v Haló novinách. Text byl a je dále šířen samozřejmě i paralelní cestou jako e-mailová spamová zpráva. K reinkarnaci čtyři roky starého hoaxu významně přispěla začátkem letošního roku právě Nová republika a částečně Rukojmí.cz.

Obrana proti hoaxu

V srpnu 2014 se přímo na téma článku o Havlovi pod názvem Internet a osobní odvaha objevil na serveru iDNES.cz blogpost pana Zdeňka Majzlíka. Ten článek o Havlovi podepsaný Milanem Lasicou obdržel po e-mailu několikrát, až mu došla trpělivost, sebral odvahu a dotázal se na autorství článku přímo pana Lasici. Jeho odpověď pak zveřejnil na svém blogu:

Dobrý deň, je to podvrh a nie jediný, ktorý koluje na internete pod mojim menom. S internetom nepracujem, takže som sa bránil tým, že som to zverejnil v Lidových novinách. Inak neviem ako sa tomuto ubrániť. Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa? Ak viete, poraďte. Inak, ďakujem, že ste nenaleteli. S pozdravom M. Lasica

Braňte se Milane Lasico!

V novinovém vydání Lidových novin publikovala redaktorka Marta Švagrová 11. února 2012 článek „Braňte se Milane Lasico!“. Zabývala se v něm podvrhy kolujícími po internetu pod domnělou vlajkou Milana Lasici. Článek nebyl publikován na serveru Lidovky.cz a tak ve své novinové podobě zůstal pouze kapkou v moři proti celé té záplavě hoaxů vehementně šířené po internetu za podpory různých serverů a rovněž prostřednictvím elektronické pošty.

Bezprostřední reakce Milana Lasici na Havlovu smrt 

Milan Lasica se už ale den po úmrtí Václava Havla, dne 19. prosince  2011, vyjádřil pro tištěné vydání Blesku v článku “Známé osobnosti pláčou,” na jeho adresu naopak takto:

Známé osobnosti pláčou

Herec Milan Lasica (71): „Seznámil jsem se s ním před 50 lety, když jsem překládal hru Zahradní slavnost, pak jsem překládal ještě hry v 60. a 90. letech. Nakonec i Odcházení, které stejně jako tu první hru uvedl Peter Mikulík v SND. Setkával jsem se s ním víceméně náhodně, ale myslím, že mě vždycky považoval za přítele, a já jsem byl nato hrdý, protože jsem si ho vždy vážil. Především jako spisovatele, dramatika a pak i jako člověka, který udělal tolik pro to, abychom se dožili svobody.”

(Blesk, 19. 12. 2011) 

Nejčastější reakce na upozornění o hoaxu

Reakce šiřitelů hoaxů na upozornění, že jde o podvrh, žádost o stažení hoaxu nebo omluvu za zveřejnění falešné zprávy, bývají v řadě případů až stereotypně stejné. Omluvy za šíření hoaxu, nebo poděkování za upozornění, se totiž málokdy dočkáte. (Uznání naopak zaslouží reakce Ing. Fialy ze serveru K213 – viz výše).

Naopak reakce, jak jsme měli možnost názorně vidět u Davida (kap. 1), je často útočná a zesměšňující. Příklad častého postoje k výzvě o omluvu vidíme v reakci níže u nicku rcbabca, která 10. ledna 2012 zveřejnila text o Havlovi na svém blogu Babiččino vzpomínání. (Nevím, komu bych se měla omlouvat, tak si to vymaž sám, cenzore.).

lasica3

A když už se šiřitel hoaxu omluví, pak mnohdy způsobem podobným serveru Náš domov Chebsko, kde si při omluvě vlastně ještě přisadí. Dne 12. ledna 2012 zveřejňuje tento server svou omluvu pod titulkem: Nebyl to Milan Lasica, ale Kliment Uhrecký...

Jiný způsob omluvy zvolil pan Olšer z internetových novin Rukojmí.cz. Ten po redaktoru Vránovi vzkázal Lasicovi do Bratislavy, že se mu omlouvá. 

Nezřídka se také objevuje argumentace typu: No a co? Autorem není Lasica (Werich, Kryl,...), ale někdo jiný? To ale přece vůbec nevadí, stejně je to naprosto přesné, výstižné a pravdivé. Podobná situace nastala také v případě šířeného falešného citátu Jana Wericha.

Je šíření hoaxů postižitelné?

Pokud bude uživatel internetu šířit například dětskou pornografii, velmi pravděpodobně se dostane do velkých potíží. Co se mu ale může stát, když šíří nesmysly, lži a výmysly o někom, koho tím přímo poškozuje? Jsou známé případy, kdy hoaxem postiženým jedincům bylo vyhrožováno fyzickým napadením nebo smrtí – jako například u Kamila Střihavky a hoaxu o tom, že zpěvák v Teplicích poskytuje ubytování běžencům ze severní Afriky. 

Trestní zákoník klasifikuje tento typ hoaxu jako pomluvu a zabývá se jí v paragrafu § 184, kde se přímo říká:

Paragraf § 184 Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Obsah výkladu:

K odst. 1:

I.  Předmět ochrany a předmět útoku 
II.  Sdělení nepravdivého údaje 
III.  Ohrožení vážnosti u spoluobčanů 
IV.  Subjektivní stránka 
V.  Pachatel 

K odst. 2:

I.  Spáchání činu tiskem
II.  Spáchání činu filmem 
III.  Spáchání činu rozhlasem nebo televizí 
IV.  Spáchání činu veřejně přístupnou počítačovou sítí a jiným obdobně účinným způsobem 

(Trestní zákoník (EVK), 2. vydání, 2012, § 184 Pomluva, str. 1827–1832)

Z právního pohledu lze tudíž šíření takového hoaxu brát jako pomluvu šířenou prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě a může být trestné se sazbou jednoho roku až dvou let. Vždy ovšem bude záležet na konkrétním postupu policie.

Další hoaxy šířené jménem Milana Lasici

Radost vládnout tomuto národu. Realita dneška

Hoax šířený od roku 2011 objasňuje na serveru Mýty.sk autor Karol Böhm-Klein v článku Hoax: Text “Radosť vládnuť tomuto národu” nenapísal Milan Lasica. Jeho genezi a šíření sleduje na svém blogu Miroslav Beblavý v článku nazvaném: Lasica, vy ani neviete, čo píšete! Obsahu, stylu a etiky hoaxu si všímá blog Jakuba Nedoby Nezneužívajte Milana Lasicu!  

lasica1

Text „Radosť vládnuť tomuto národu. Realita súčasnosti“ taktéž popisuje ve svém článku ze srpna 2011 Pseudo-Lasica a realita súčasnosti Juraj Kušnierik. Celý text je k přečtení například zde. Jinak původní text v češtině publikovaly například Přerovské noviny Online ještě v červenci 2015. Za přečtení stojí i text Adama Batrflaje Odpoveď pseudo-Lasicovi, na který upozorňuje i Böhm-Kleinův článek. Umělec se od textu distancoval v srpnu 2011 na webu deníku SME.

Schyluje se ke střetu civilizací. Islám ovládne Evropu

Fotografii Milana Lasici s nenávistným textem o muslimech vyslala do sociálních médií recesistická facebooková stránka Drž hubu a upleť mi sveter, prý jako virální vtip, který následně smazala a Lasicovi se omluvila. Nicméně hoax už žije vlastním životem a je dál lavinovitě šířen po sociálních sítích. Sami recesisté zhodnotili situaci kolem tohoto hoaxu takto: „Pokud je jeden člověk schopen za pár minut vytvořit podobný virál, jak jsou asi šířeny lži a propaganda ze zdrojů, které do toho investují miliony rublů ročně.“ Více na stránkách Deníku N, O médiach.com (omluva autorů i s vysvětlením příčiny vzniku hoaxu), facebookovém profilu Hate Free Culture nebo Romea.cz.

lasica2

Foto: Wikipedia

Čtěte dále

Jako první neslyšící startoval na zimní olympiádě. Jeho vášní jsou boby

Jakub Nosek se zapsal do historie jako první neslyšící sportovec, který se zúčastnil zimních olympijských her. Na ty v korejském Pchjongčchangu se dostal se sportem, kterému se věnuje necelé čtyři roky - s bobem. O sluch přišel kvůli onemocnění meningitidou ve dvou a půl letech. Přes různé sporty se dostal k atletice, která mu přirostla natrvalo k srdci. Jakuba lákalo stále něco nového, a tak objevil boby. To byl sport, kde mohl naplno využít dovednost z atletiky - rychlost.


Bára Voráčová 14. 12. 2018

Sáhnutí na zadek, pusa nebo objetí ve fotbale. Češi upozornili na diskriminaci LGBT v Rusku, získali zlato

Sáhnutí na zadek, pusa spoluhráči nebo objetí. I takové projevy emocí bývají součástí fotbalových zápasů. Podle ruského zákona proti gay propagandě mohou hráči dostat za sáhnutí na zadek až 15 dní za mřížemi, pokutu za projevení náklonnosti nebo být deportováni za pusu spoluhráči. Česká reklamní agentura Havas Prague ve spolupráci s Amnesty International proto využila mistrovství světa ve fotbale konané v Rusku, aby na absurditu zákona upozornila. A jejich kampaň nyní získala prestižní ocenění za reklamní kreativitu Epica Awards.


Marie Škardová 13. 12. 2018

V 5 letech uprchla z Ghany, otce už nikdy neviděla. Stala se první lídryní politické strany v zemi

Osmapadesátiletá Samia Nkrumah je dcerou prvního ghanského prezidenta, myslitele a bojovníka za nezávislost afrických zemí Kwameho Nkrumaha, který byl posluchači BCC roku 2000 zvolen Afričanem milénia. I proto o něm ona sama nehovoří jako o svém otci, vždy ho jmenuje celým jménem. Samia je také první ženou v zemi, která kdy stála v čele politické strany. Říká, že to mají ženy v tamní politice těžké, přestože podle ní často mají hroší kůži. „Je to pro nás těžší, protože je nás pořád méně. A samozřejmě že jdou do osobní roviny, snaží se vám tím ublížit a umlčet vás. Je v tom sexismu. Řeší se, jak vypadáte, za koho jste vdaná, kolik a jaké máte děti a s kým. Uráží vás,” popisuje v rozhovoru pro HFC. Sama prožila život plný zvratů. Když jí ještě nebylo šest let, došlo v Ghaně k vojenskému převratu a ona musela s matkou a sourozenci uprchnout do Egypta, odkud matka pocházela. „ Neublíži ...

„Rasismus tě degraduje na prvoka,” říká česko-romský hudebník Holubec

Jindra Holubec, frontman kapely Amigoos, se narodil do romsko-české rodiny, spojuje tak oba světy tělem i duší. „To, že jsem půlka, jsem si začal uvědomovat až kolem osmnáctého roku života, jinak mi to nějak nedocházelo. Jasně, na fotbale mi říkali cigi, ale protože jsem vyrůstal na vesnici, kde žádní Romové nežili, tak jsem se tak necítil,“ odpovídá na otázku, jak se jeho kořeny projevují v reálném životě. „Nikdy jsem se nestyděl za to, že mám romské kořeny,“ pokračuje Jindra „Spíše jsem na to hrdý a postupem času jsem to cítil jako plus. A díky tomuhle uvědomění jsem se taky snažil chovat ke každému stejně. Nikdy mě u toho nenapadaly myšlenky na to, že jsem snad jiný nebo tak něco.“ Jindra vyrůstal na Jesenicku a pracoval taky jako sociální pracovník. I proto o některých svých písních mluví jako o sociálních baladách a vyjadřuje se k tématům, jako jsou drogy, sociální dávky nebo nenávist. P ...

Problematika hoaxů je v současné virtuální době, kdy denně trávíme hodně času na internetu, velmi závažným a nebezpečným jevem. Hovoříme tu o současném politickém, respektive ideologickém  hoaxu, který má ambice tzv. brainwashingu, ovlivnění našeho myšlení jistým směrem. 
Stav části české společnosti je dnes na internetu charakterizován příklonem k oslavě starých pořádků, orientací na Rusko, anti-havlismem. V některých pamětnících tak dnešní doba evokuje sedmdesátá léta minulého století oficiálně označovaná za normalizační. Hoaxy, které mají přispět k těmto náladám, šířené známými i méně známými prokremelskými weby a s nimi spojenými trolly, mají tyto společné charakteristiky:
vytváření dojmu, že mainstreamová média lžou, necenzurovanou pravdu šíří „nezávislé weby“
„nezávislé weby“ jsou vzájemně propojené a často distribuují ty samé zprávy
šíření paniky a strachu před uprchlíky, např. muslim si přichází podmanit Evropu
demokracie je slabá a snadno zranitelná, to co potřebujeme, je vláda silné ruky
Evropská unie, NATO a Spojené státy tvoří jakousi osu zla, která nás přivádí k zániku
česká vláda je vesměs nekompetentní
lidská práva? – nebuďte směšní!
orientace na Rusko a politika prezidenta Putina je správnou cestou
hoaxy jsou šířeny jako jistý druh víry, nezáleží na tom, že jsou bludné a nezřídka dávno vyvrácené
tohle že je hoax? – no a co, stát by se to ale klidně mohlo
neomlouvat se za šířené manipulace, ani je uvádět na pravou míru
jména jistých celebrit jsou brána jako rukojmí k citovému vydírání veřejnosti
V této zprávě je podrobně rozebrán hoax pojednávající o životě Václava Havla, falešně přisouzený Milanu Lasicovi. Ukazuje se, že čtyři roky vyvrácený hoax může dobře posloužit i dnes, paradoxně u serverů, které se s oblibou prezentují kritickým myšlením, k čemuž vyzývají i své čtenáře. Dokument poukazuje na zaužívané praktiky při vzniku, šíření a mutaci takto šířených bludů.
 
Nová republika zveřejňuje čtyři roky starý hoax o Havlovi
Na začátku stojí e-mail redaktora České televize Karla Vrány, reportéra pořadu Reportéři ČT, z ledna letošního roku, adresovaný jinému redaktorovi z internetového serveru Nová republika – MUDr. Ivanovi Davidovi, CSc. – bývalému ministru zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana a též bývalému řediteli psychiatrické léčebny v Bohnicích. Vrána v něm upozorňuje Davida na chybně uvedené autorství Milana Lasici u publikovaného hanopisu o Václavu Havlovi ze dne 4. ledna 2016. Vrána dále uvádí, že skutečným autorem článku je jistý Kliment Uhrecký a tudíž uvádět jméno Milana Lasici, který s tím nemá nic společného, není korektní. 
Seriózní žurnalisté si zdroje pečlivě ověřují, ale chyby se přesto občas stanou. Redakce se v takovém případě omluví, zprávu uvede na pravou míru a celá záležitost je tím vyřízena. Napodiv se tak ovšem v tomto případě nestalo. Redaktor David, bez toho, aby Karlu Vránovi na jeho e-mail přímo odpověděl, publikoval svou překvapivě nevybíravou a obšírnou reakci rovnou na svém serveru Nová republika. A Vránu ani televizi, kde redaktor pracuje, nijak nešetřil. 
Davidova „odpověď Vránovi“ byla obratem dále šířena po internetu, aniž by se o tom však redaktor ČT dozvěděl. Zatímco Vrána ještě stále čekal na oficiální odpověď, čtenáři Nové republiky a dalších serverů si ji už přečetli online. Byli mezi nimi návštěvníci Českých národních listů, teplického kurýra – dnes infokurýr.cz, Olšerova serveru Rukojmí nebo facebookové stránky We Are Here At Home.com. Uveřejnění Davidovy odpovědi na internetových novinách Rukojmí trochu překvapuje, protože server už předtím (rovněž po upozornění Karla Vrány) původní hoax Lasicův názor na Havla smazal.  Ten je nyní k vidění pouze v archivu webu.
Jak se dále šířila Davidova odpověď z 27. 1. 2016
Rukojmí.cz
28. ledna 2016
Ivan David: Česká televize hodlá poučovat o morálce?
 
Infokurýr.cz (Dříve Teplický kurýr)
28. leden 2016, 06:51
IVAN DAVID: ČESKÁ TELEVIZE HODLÁ POUČOVAT O MORÁLCE?   
 
České národní listy
Česká televize hodlá poučovat o morálce?
 
Facebookový profil České národní listy, 
28. leden 2016, 12:43
 
Internetové noviny Rukojmí.cz, 
Ivan David:  Česká televize hodlá poučovat o morálce?
 
Facebookový profil We Are Here At Home, 
29. leden 2016, 19:12
Uvedeno takto: Prosím sdílejte. Takhle pracuje mainstream 
Je tu patrná možná koordinace organizované skupiny (serverů), v jejímž zájmu je co nejrychlejší rozšíření zprávy. Ta jednak budí dojem silného rozhořčení – názor musí být vyřknut tak důrazně, aby vzbudil potřebné emoce. Čím hlasitěji totiž bude zpráva vykřičena, tím bude mít zřejmě i větší dosah. 
Jedním z důvodů, proč může být v zájmu těchto skupin rozšířit takové zprávy co nejrychleji, může být základní zpravodajská poučka o tom, že první dojem je nejdůležitější; lidé budou nejvíce věřit zdroji, ze kterého uslyší zprávu poprvé. Sociální psychologie tu hovoří o efektu primárnosti.
Původní článek 
Inkriminovaný článek, jehož autorství je dodnes podsouváno Milanu Lasicovi, byl však ve skutečnosti publikován už před čtyřmi lety, 22. prosince 2011 na slovenském serveru SHO (Slovenské Hnutie Obrody) a jeho autorem je Kliment Uhrecký, jehož charakteristika Václava Havla se zde nese v tomto duchu:
nehodný člověk, pro kterého nyní peklo otevřelo své brány
hodně pil, kouřil a vedl nemravný život
podprůměrný dramatik, epigon Becketta a Orwella
miláček amerického imperialismu, pseudoumělec z Hlasu Ameriky
pro Slováky a pro Čechy byly roky Havlova vládnutí přímo kletbou
udělením amnestie vypustil z věznic bestie, které ihned začaly krást a vraždit 
spustil divokou privatizaci, ve které se nabalili zloději a spekulanti
otevřel Pandořinu skřínku s nezaměstnaností a krachem až dosud fungujících JZD
zrušil zbrojařskou výrobu a vyklidil naše odbytiště americkým a německým firmám
způsobil atmosférický nárůst cen, čímž nás uvrhl do chudoby 
přičinil se o rozpad duchovní nadstavby společnosti
degradoval postavení učitelů a zdravotní péči učinil nedostupnou
nastartoval kampaň proti všemu ruskému a slovanskému
otevřel dveře americkým filmům, a proto nám tu začal vládnout kult násilí a sexu
podporoval agresi USA a NATO proti slovanským bratrům v Jugoslávii
 
Původní znění článku zde. K tomu jenom dvě poznámky: 
1. Co vedlo redaktora Davida, aby v čase čtvrtého výročí Havlova úmrtí publikoval na svém serveru právě tento čtyři roky prokázaný hoax?  Připomeňme, že David za Havlova prezidentství zastával v letech 1998-1999 ve vládě Miloše Zemana post ministra zdravotnictví.
2. Proč David, který tvrdí, že je představitelem „médií, kterými nemanipulují darebáci“ a pohrdá redaktory, kteří „svobodu slova vykládají jako právo lhát,“ neuvedl tento text (když už ho měl potřebu publikovat) pod jménem skutečného autora? Proč se o něm ve své odpovědi pro Vránu zmiňuje jako o „nějakém Uhreckém“ – a u zveřejněného článku stále, zcela nelogicky, operuje se jménem Milana Lasici? 
Je otázkou, s ohledem na výše uvedené, nakolik má Nová republika zájem zveřejňovat seriózní a ověřené informace. Naopak se spíše jeví jako další z početné rodiny propagandistických serverů. Tomu nasvědčuje i seznam doporučovaných dalších „nezávislých“ webových novin, kde figurují: ac24, NWO Opposition, Zvědavec, Vaše Věc a mnohé další.
Pozměněné autorství a šíření hoaxu e-mailem
Uhreckého textu by se nikdy nedostalo takové pozornosti, pokud by nebyl klamavě přisouzen Milanu Lasicovi. To je, mimo jiné, jedna z klíčových charakteristik úspěšného šíření hoaxů: Autor musí být známou osobností. Proto Lasica, nebo v jiných hoaxech třeba Werich nebo Karel Kryl.
 Už tři týdny po zveřejnění původního článku, 9. ledna 2012, se na facebookovém profilu Jiří Angrešt Prudel objevuje zpráva o tom, že text podepsaný Milanem Lasicou je hoax šířený e-maily s titulem: „Konečne pravda o šašovi z Hradu!!!!!!!!! Havel, čistá z duše pravda... od Pána herca“. Tento e-mail je podepsán plným jménem, funkcí i s kontaktními údaji tajemnice výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě.
To znamená, že během pouhých tří týdnů po publikaci článku, došlo pro jeho větší váhu k záměně autorství na Milana Lasicu a dalšímu vehementnímu šíření, také do Česka, prostřednictvím řetězových e-mailů. Někdo si tedy pospíšil se záměnou autorství a dalším intenzivním šířením této zprávy - nyní však již zabalené do Lasicovy výpovědi. Těžko si lze opět představit, že toto vše se odehrálo náhodně. 
Všimněme si rovněž, že pro distribuci po mailu byl původní fádní název článku změněn na mnohem vykřičenější až dryáčnický – Konečně pravda o šaškovi z Hradu, čistá z duše pravda od pana herce. To je další důležitá charakteristika při distribuci hoaxů elektronickou poštou. Už samotný název musí vzbudit pozornost, jinak hrozí, že si jej nikdo ani nevšimne. Příjemce musí bezprostředně nabýt chuť k dalšímu šíření zprávy. Proto e-mailové hoaxy nesou ve svých názvech silné apely a výzvy typu: Okamžitě otevřít (!), snad ještě není pozdě (!), tato zpráva změní váš život od základu (!) apod.  
Server K 213
 
Ne-li vůbec první, pak jeden z prvních záznamů článku o Havlovi na českém internetu je možné dohledat na serveru sdružení K 213. Tam se 8. ledna 2012 objevilo jeho plné znění pod titulkem: Ještě daleko tvrdší postoje než naše podepsané: Kliment Uhrecký + redakce. Článek na serveru už není k dispozici, pouze v archivu webu. 
Na stejné webové stránce je ale už o den později, 9. ledna 2012, k dispozici upozornění, že na serveru K 213 se nachází podvrh podepsaný Milanem Lasicou i s vysvětlením jeho manželky Magdy Vašáryové. Nicméně v ten samý den je už v této diskuzi publikována omluva čtenářům od Ing. Jiřího Fialy stojícího za K 213 jak Lasicovi, tak i původnímu autorovi. Originální zdroj zprávy už dnes nelze dohledat.
Od té doby se „Lasicův“ článek objevil na internetu nesčetněkrát, buď v plném znění šířený třeba po Facebooku (viz třeba falešný účet Speedy Z. Moltmarena ze Švédska) nebo „komentovaný“ v Haló novinách. Text byl a je dále šířen samozřejmě i paralelní cestou jako e-mailová spamová zpráva. K reinkarnaci čtyři roky starého hoaxu významně přispěla začátkem letošního roku právě Nová republika a částečně Rukojmí.cz.
Obrana proti hoaxu
V srpnu 2014 se přímo na téma článku o Havlovi pod názvem Internet a osobní odvaha objevil na serveru iDNES.cz blogpost pana Zdeňka Majzlíka. Ten článek o Havlovi podepsaný Milanem Lasicou obdržel po e-mailu několikrát, až mu došla trpělivost, sebral odvahu a dotázal se na autorství článku přímo pana Lasici. Jeho odpověď pak zveřejnil na svém blogu:
Dobrý deň, je to podvrh a nie jediný, ktorý koluje na internete pod mojim menom. S internetom nepracujem, takže som sa bránil tým, že som to zverejnil v Lidových novinách. Inak neviem ako sa tomuto ubrániť. Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa? Ak viete, poraďte. Inak, ďakujem, že ste nenaleteli. S pozdravom M. Lasica
 
Braňte se Milane Lasico!
V novinovém vydání Lidových novin publikovala redaktorka Marta Švagrová 11. února 2012 článek „Braňte se Milane Lasico!“. Zabývala se v něm podvrhy kolujícími po internetu pod domnělou vlajkou Milana Lasici. Článek nebyl publikován na serveru Lidovky.cz a tak ve své novinové podobě zůstal pouze kapkou v moři proti celé té záplavě hoaxů vehementně šířené po internetu za podpory různých serverů a rovněž prostřednictvím elektronické pošty.
Bezprostřední reakce Milana Lasici na Havlovu smrt 
Milan Lasica se už ale den po úmrtí Václava Havla, dne 19. prosince  2011, vyjádřil pro tištěné vydání Blesku v článku “Známé osobnosti pláčou,” na jeho adresu naopak takto:
 
Známé osobnosti pláčou
Herec Milan Lasica (71): „Seznámil jsem se s ním před 50 lety, když jsem překládal hru Zahradní slavnost, pak jsem překládal ještě hry v 60. a 90. letech. Nakonec i Odcházení, které stejně jako tu první hru uvedl Peter Mikulík v SND. Setkával jsem se s ním víceméně náhodně, ale myslím, že mě vždycky považoval za přítele, a já jsem byl nato hrdý, protože jsem si ho vždy vážil. Především jako spisovatele, dramatika a pak i jako člověka, který udělal tolik pro to, abychom se dožili svobody.”
(Blesk, 19. 12. 2011) 
 
 
Nejčastější reakce na upozornění o hoaxu
Reakce šiřitelů hoaxů na upozornění, že jde o podvrh, žádost o stažení hoaxu nebo omluvu za zveřejnění falešné zprávy, bývají v řadě případů až stereotypně stejné. Omluvy za šíření hoaxu, nebo poděkování za upozornění, se totiž málokdy dočkáte. (Uznání naopak zaslouží reakce Ing. Fialy ze serveru K213 – viz výše).
Naopak reakce, jak jsme měli možnost názorně vidět u Davida (kap. 1), je často útočná a zesměšňující. Příklad častého postoje k výzvě o omluvu vidíme v reakci níže u nicku rcbabca, která 10. ledna 2012 zveřejnila text o Havlovi na svém blogu Babiččino vzpomínání. (Nevím, komu bych se měla omlouvat, tak si to vymaž sám, cenzore).
 
 
A když už se šiřitel hoaxu omluví, pak mnohdy způsobem podobným serveru Náš domov Chebsko, kde si při omluvě vlastně ještě přisadí. Dne 12. ledna 2012 zveřejňuje tento server svou omluvu pod titulkem: Nebyl to Milan Lasica, ale Kliment Uhrecký...
Jiný způsob omluvy zvolil pan Olšer z internetových novin Rukojmí.cz. Ten po redaktoru Vránovi vzkázal Lasicovi do Bratislavy, že se mu omlouvá. 
Nezřídka se také objevuje argumentace typu: No a co? Autorem není Lasica (Werich, Kryl,...), ale někdo jiný? To ale přece vůbec nevadí, stejně je to naprosto přesné, výstižné a pravdivé. Podobná situace nastala také v případě šířeného falešného citátu Jana Wericha (https://www.hatefree.cz/blo/hoaxy/1240-hoax-werich).
Je šíření hoaxů postižitelné?
Pokud bude uživatel internetu šířit například dětskou pornografii, velmi pravděpodobně se dostane do velkých potíží. Co se mu ale může stát, když šíří nesmysly, lži a výmysly o někom, koho tím přímo poškozuje? Jsou známé případy, kdy hoaxem postiženým jedincům bylo vyhrožováno fyzickým napadením nebo smrtí – jako například u Kamila Střihavky a hoaxu o tom, že zpěvák v Teplicích poskytuje ubytování běžencům ze severní Afriky. 
Trestní zákoník klasifikuje tento typ hoaxu jako pomluvu a zabývá se jí v paragrafu § 184, kde se přímo říká:
 
Paragraf § 184 Pomluva
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 
(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
 
Obsah výkladu:
K odst. 1:
I.  Předmět ochrany a předmět útoku 
II.  Sdělení nepravdivého údaje 
III.  Ohrožení vážnosti u spoluobčanů 
IV.  Subjektivní stránka 
V.  Pachatel 
K odst. 2:
I.  Spáchání činu tiskem
II.  Spáchání činu filmem 
III.  Spáchání činu rozhlasem nebo televizí 
IV.  Spáchání činu veřejně přístupnou počítačovou sítí a jiným obdobně účinným způsobem 
 
(Trestní zákoník (EVK), 2. vydání, 2012, § 184 Pomluva, str. 1827–1832)
 
Z právního pohledu lze tudíž šíření takového hoaxu brát jako pomluvu šířenou prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě a může být trestné se sazbou jednoho roku až dvou let. Vždy ovšem bude záležet na konkrétním postupu policie.
 
 
Další hoaxy šířené jménem Milana Lasici
Radost vládnout tomuto národu. Realita dneška
Hoax šířený od roku 2011 objasňuje na serveru Mýty.sk autor Karol Böhm-Klein v článku Hoax: Text “Radosť vládnuť tomuto národu” nenapísal Milan Lasica. Jeho genezi a šíření sleduje na svém blogu Miroslav Beblavý v článku nazvaném: Lasica, vy ani neviete, čo píšete! Obsahu, stylu a etiky hoaxu si všímá blog Jakuba Nedoby Nezneužívajte Milana Lasicu!  
 
 
 
Text „Radosť vládnuť tomuto národu. Realita súčasnosti“ taktéž popisuje ve svém článku ze srpna 2011 Pseudo-Lasica a realita súčasnosti Juraj Kušnierik. Celý text je k přečtení například zde. Jinak původní text v češtině publikovaly například Přerovské noviny Online ještě v červenci 2015. Za přečtení stojí i text Adama Batrflaje Odpoveď pseudo-Lasicovi, na který upozorňuje i Böhm-Kleinův článek. Umělec se od textu distancoval v srpnu 2011 na webu deníku SME.
 
Schyluje se ke střetu civilizací. Islám ovládne Evropu
Fotografii Milana Lasici s nenávistným textem o muslimech vyslala do sociálních médií recesistická facebooková stránka Drž hubu a upleť mi sveter, prý jako virální vtip, který následně smazala a Lasicovi se omluvila. Nicméně hoax už žije vlastním životem a je dál lavinovitě šířen po sociálních sítích. Sami recesisté zhodnotili situaci kolem tohoto hoaxu takto: „Pokud je jeden člověk schopen za pár minut vytvořit podobný virál, jak jsou asi šířeny lži a propaganda ze zdrojů, které do toho investují miliony rublů ročně.“ Více na stránkách Deníku N, O médiach.com (omluva autorů i s vysvětlením příčiny vzniku hoaxu), facebookovém profilu Hate Free Culture nebo romea.cz.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.