Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Výzkum: Nové formy lichvy a zadlužení

Velkou pozornost médií i běžné populace přitahují projevy a dopady sociálního vyloučení značné části české populace, přesných dat týkajících se jeho příčin a skutečného stavu však stále není dostatek. V rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti proto byly realizovány dva výzkumy, které se týkají dosud nejméně probádaných témat - vnitřní migrace a lichvy či nových forem zadlužení v sociálně vyloučených lokalitách.


Nikola Křístek 29. 4. 2017

Analýza Europolu: Změny v modu operandi ISIS

Evropské centrum pro boj proti terorismu (ECTC), které působí v rámci Europolu, vydalo 2. prosince zprávu „Changes in Modus Operandi of IS revisited“ (Změny v modu operandi Islámského státu – nové zpracování, pozn. red.). Zpráva vyhodnocuje hrozbu, kterou Islámský stát představuje pro Evropskou unii. Na základě této zprávy se pak mohou členské státy EU připravit na budoucí potenciální útoky.


Kateřina Gamal Richterová 31. 12. 2016

Analýza: Jak se mluví o Romech na českém internetu

 Romech se na českém internetu mluví převážně stereotypně, hlas samotných Romů ve virtuálním prostoru zaznívá zatím poměrně slabě. Mediální pozornost vůči Romům jako menšině byla sice v letech 2015 a 2016 zastíněna zaměřením na muslimy a uprchlíky, ale emoce jsou zároveň více negativní než dřív. Prostředí diskuzí pod články v téměř všech významných českých internetových médiích je vůči Romům a dalším menšinám nepřátelské.


Petr Kučera 5. 12. 2016

Výzkum: Migrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel ČR

O životě v sociálně vyloučených lokalitách panuje řada mýtů, přesný a aktualizovaný popis reality však často postrádáme. Jedním ze základních, přesto nepříliš probádaných témat týkajících se sociálního vyloučení, je problematika bydlení, respektive stěhování obyvatel sociálně vyloučených lokalit. V letech 2015 a 2016 v rámci vládního projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti tzv. vnitřní migraci mapovala nezávislá výzkumná agentura. 


Roman Matoušek 30. 4. 2017

Analýza: Kamarád muslim? Pro studenty žádný problém

V uplynulém roce jsme se v rámci workshopů setkali s mnoha studenty, se kterými jsme mluvili o nenávisti a nenávistných projevech na internetu. Studenti se aktivně zapojovali, ale nenávistné projevy nevnímali jako něco, co by se jich samých týkalo, jako něco, čemu by měli věnovat větší pozornost. Berou nenávist na sociálních sítích jako normu nebo se s ní nesetkávají? A co je ovlivňuje v utváření postojů? Co je zajímá?


Kristýna Svatá 13. 12. 2016

Proč věříme hoaxům a sdílíme je?

Sugestivní dramatizace románu Válka světů H. G. Wellse vysílaná rozhlasovou stanicí CBS o Halloweenu v neděli 30. října 1938 krátce po 20. hodině vyvolala mezi posluchači nebývalé zděšení. Navzdory jejich limitovanému počtu se zpráva o napadení naší planety Marťany začala bleskově šířit po celých Spojených státech. Lidé ve zmatku opouštěli domovy a s nejbližšími ujížděli ukrýt se do okolitých hor.


Petr Zavoral 4. 9. 2016

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.