Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Odpověď na otevřený dopis Hatema Berrezougy

 

berrezouga big

hatefreeHateFree Culture
Autor

Článek redakce HateFree Culture

22
října
2015

Včera jsme obdrželi otevřený dopis od Hatema Berregouzy s ohledem na uvedení jeho jména v analýze věnujici se komunikaci na českém internetu na téma uprchlíků. Níže přinášíme odpověď jednoho z autorů analýzy, Petra Zavorala ze společnosti Yeseter. Pod ní současně doplňujeme vlastní komentář.

Vážený pane Berrezougo,

děkujeme za reakci týkající se našeho reportu ohledně problematiky imigrantů v ČR. Objevuje se v něm však několik skutečností, které v ní neuvádíme. V analýze se nevyskytují informace o tom, že ve Vašich blogpostech používáte výrazy jako: verbež, barbar, horda, svoloč, opice, primitiv, čmoud nebo chátra. Report tyto pojmy zmiňuje obecně ve smyslu jejich používání ve veřejném diskursu na webu a sociálních sítích. Spojitost s těmito slovy a vámi nikde naznačena není.

Váš blog na IDNES.cz se opravdu od ostatních vyjmenovaných blogů liší a jistě nepodléhá černo-bílému vidění, jako většina ostatních jmenovaných. Stejně tak i diskuse pod blogy je kultivovaná. Právě proto jsme ho do reportu uvedli, abychom postihli širší názorové spektrum autorů, jejichž texty mohou napomáhat šíření, když už ne přímo nenávisti, tak strachu kolem problematiky muslimů a imigrantů. Neuvědomujeme si ani, že bychom někde v textu uvedli rovnítko mezi vaši osobu a osobu pana Konvičky, přestože upřímně uznáváme, že díky nepřesné, zkratkovité formulaci může na některé čtenáře daná pasáž tak působit. Za to se moc omlouváme.

Pokud nebudeme brát v potaz Vámi publikované scénky z Monthy Pythons s požadavkem na jejich český dabing, ze šíření hoaxů Vás vinit skutečně nelze. Problém vidíme spíše v místy zesměšňujícím pohledu na arabský nebo muslimský svět. To nic nemění na skutečnosti, že v jiných svých blogpostech se muslimů zase zastáváte.

Na seznam blogerů jsme Vás v analýze zařadili pro zesměšňování Arabů, jejich zvyků nebo zveřejňování generalizujících informací např. v těchto blogpostech (vybráno namátkou):

Záblesky z budoucnosti arabských Modlan
Z textu:
Modlany – 2024
Obec přejmenována na Medína Modlany. Založení první islámské střední zdravotnické dívčí školy. Konečně byly zavedeny uniformní uniformy a níže vidíte unikátní důkaz z budoucnosti, školní fotografii.

A co Češi pro nás muslimy vůbec udělali?
Celý článek se nese v duchu zesměšnění Arabů. Z textu: Odtajnění tajného jednání tajně natáčeno mezi členy ÚMO o podání ústavní stížnosti proti státu ČR.

Jsem muslim a začínám být islamofobem
Z textu:
Kromě toho že už máme v Tunisku milion libyjských uprchlíků, přibyli zbraně, drogy, v zemi, která byla před 4 lety známá sice jako policejní stát, ale byla jednou z nejbezpečnějších na světě. Nezbývá, než poděkovat Beduínům a kovbojům za podporu Arabského jara. Teď už jim však asi opravdu došlo, že stvořili Golema, který se vymkl kontrole svého tvůrce a neví si s ním rady. Můžeme jen doufat, že se snad brzo objeví další zasvěcený rabbi Löw, aby šíleného Golema zastavil.

Samozřejmě tím rabínem není paní ŠABAT-ová, která…

Šáriá pro Česko aneb turečtější než Turek

Z textu:
Aby člověk očerňoval islám, opravdu není třeba západní propaganda a konspirační teorie sionistů a amerických korporací, stačí dávat muslimům slovo a oni sami se o to postarají. Západní politici to pochopili, a proto dali Arabům a muslimům demokracii a arabský podzim, aby jen ukázali světu: “Koukejte, co se stane, když dáte Arabům a muslimům svobodu..“.

Tahle země není pro muslimy - Část III.

Z textu:
Taková přehnaná izolace, která brání mužům v kontaktu s arabskými ženami, má za následek osahávání a sexuální harašení každé druhé turistky, která navštíví arabský svět bez ohledu na to, jestli je v doprovodu svého manžela nebo přítele, který se stane neviditelným v očích dychtivých Arabů.

Tvrzení, že jsme z Vás udělali veřejného nepřítele všech muslimů a islámu jako celku a rovněž odpadlíka, nám přijdou nadnesená. Studie byla věnována otázce uprchlíků v ČR a Váš konkrétní blog je v ní zmíněn naprosto okrajově. Nedomníváme se, že marginální zmínka v této analýze by mohla nějak zásadně změnit vnímání Vaší osoby ve Vašem blízkém okolí. Tvrzení, že jsme Vás ohrozili na životě a udělali z Vás živý terč pro každého ortodoxního muslima, je z našeho pohledu také velmi nadnesený. Pokud se tomu tak stalo, tak jistě ne díky naší studii. To stejné, podle nás, platí také pro Vaše poněkud emotivní srovnání s Charlie Hebdo. Svým zařazením příkladů některých blogů do této analýzy jsme se snažili konstatovat, že uvedení blogeři porušují statut blogera na iDNES.cz, a uvedli několik obecných příkladů tohoto porušení. V kodexu daného serveru mimo jiné stojí toto:

Vybrané části z kodexu blogera iDNES.cz

Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.

Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob.

Pokud bloger uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového.

Bloger nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Nesmí propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.

S pozdravem

Petr Zavoral, Yeseter

Poznámka redakce HateFree Culture

Uznáváme, že analýza komunikace na sociálních sítích autorů ze společnosti Yeseter kolem tématu uprchlíků uvedla v odstavci věnovanému některých blogům špatnou formulaci, ze které nebylo zřejmé, z jakého důvodu do ní byl blog Hatema Berrezougy zařazen. Současně se kvůli nepřesné formulaci mohlo zdát, že se na tohoto blogera vztahují informace publikované v dalších větách (a že je svými texty podobný ostatním zmíněným blogerům), přestože byl v analýze uveden, podle informací autorů analýzy, na základě porušení kodexu blogera iDnes.cz (která dokládají výše). To však nebylo z textu zřejmé. Za to se panu Berrezougovi velmi omlouváme a chybu přijímáme.

Nechali jsme proto daný odstavec přepracovat tak, aby výše uvedené bylo zřejmé a odstavec tedy bude nadále publikován v následujícím znění:

Samostatnou kapitolou jsou blogeři. Například na iDnes.cz: Gardavský, Rogozov, Hrindová, Konvička, Lhoťan, Vojteková, Lelek a další – kteří na svých blozích publikují podjaté texty, v některých případech založené na hoaxech nebo jiných smyšlených informacích. Tím jednoznačně porušují místní kodex blogera, ale přesto zde publikují. Rozebírat jejich jednotlivá prohlášení přesahuje rámec studie, celkové vyznění jejich blogů však podněcuje k nenávisti vůči uprchlíkům, muslimům a dalším skupinám. Internet je sice pro všechny, ale skutečnost, že si takové autory ve své stáji drží redakce právě  iDnes,  je poněkud překvapivá. Jiným případem překračování kodexu blogera na tomto serveru je blog Hatema Berrezougy, jehož blogy nedisponují černobílým viděním, jako u některých výše jmenovaných, ale některé jeho blogposty se nesou v duchu generalizace nebo zesměšňování Arabů a muslimů (např. každá druhá turistka v Saudské Arábii je, ať už ve společnosti  přítele nebo manžela,  osahávána či sexuálně obtěžována Arabem). Ty pak jsou v některých případech zneužívány protiislámskými skupinami k šíření strachu a nenávisti proti muslimům jako celku.

 

Čtěte dále

Uprchlík dokumentuje život v táboře v Tanzanii mobilem. Česká programátorka mu pomáhá změnit život

Česka programátorka Hana Francová si vloni splnila svůj celoživotní sen a odjela na čtyři týdny do Afriky, aby procestovala Botswanu a Namibii. Protože se ve svém volném čase věnuje focení, vytvořila po návratu web a facebookovou stránku, kde své snímky z cest zveřejnila. Její facebookové stránky si všiml také mladý africký fotograf Vainqueur Birembano. „Začali jsme si vyměňovat komentáře. Nejdřív o fotografování, postupně jsem se seznámila i s jeho životním příběhem,” vzpomíná. Vainqueur pochází z Konga, nyní žije v uprchlickém táboře v Tanzanii, kam byl nucen uprchnout. Svým starým mobilem začal dokumentovat život a podmínky v táboře. Ty českou programátorku oslnily natolik, že se mu rozhodla pomoci a pokusit se společně jeho situaci změnit.


 

Lukáš Houdek 14. 2. 2020

„Senioři nechtějí domácí násilí hlásit. Stydí se, nechtějí jít proti svým dětem,” říká vedoucí linky pro seniory

Senioři patří mezi zvlášť zranitelné osoby, které jsou oproti ostatním náchylnější ke zneužití. Nezanedbatelnou roli v tom hraje velká důvěřivost. A to jak k cizím lidem, tak zejména k členům vlastní rodiny. Oporou jim je už od 90. let bezplatná nonstop seniorská linka 800 157 157, kterou pod názvem Senior telefon provozuje organizace Život 90. Na tu volá až osmdesát seniorů denně s různými problémy. „Mohou zavolat kdykoliv, povykládat si, svěřit se se svými starostmi, uslyšet pohled někoho jiného nebo získat povzbuzení. Jeden z pilířů naší linky není jen řešení akutních krizových situací, ale je tam i doprovázení,” říká vedoucí linky František Horák.


 

Lukáš Houdek 15. 2. 2020

Jak zpět do hry? Studenti budějovických gymnázií pomáhají znevýhodněným žákům s učením

Řada žáků základních škol zůstává ve škole pozadu a potýká se se špatnými známkami. Důvodem mohou být poruchy učení i nedostatečná podpora v rodině. V Českých Budějovicích těmto dětem již pátým rokem pomáhají žáci místních gymnázií. Zdarma předávají své znalosti mladším žákům.

Marie Škardová 14. 2. 2020

„Kde je sex tabuizován a postoje k sexualitě represivní, tam je nejvíce sexuální patologie,” říká profesor Weiss

Známý sexuolog profesor Petr Weiss tvrdí, že vztah mezi duševním zdravím a sexualitou je obousměrný. „Duševní zdraví je důležité pro zdravou sexualitu a naopak. Psychická onemocnění - jak psychózy, tak i neurózy či osobnostní poruchy - samozřejmě mohou mít na druhou stranu podstatný vliv na sexuální zdraví člověka,“ říká a dodává: „Když člověk má nějaký hendikep, poruchu, dysfunkci či deviaci v oblasti sexuality, může to velmi podstatným způsobem negativně ovlivnit jeho život.“ Víme, co je vlastně v oblasti sexuality „normální“?

Jiří Pasz 15. 2. 2020

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.