Blog Nadpis

Příběhy, články a rozhovory

Odpověď na otevřený dopis Hatema Berrezougy

 

berrezouga big

hatefreeHateFree Culture
Autor

Článek redakce HateFree Culture

22
října
2015

Včera jsme obdrželi otevřený dopis od Hatema Berregouzy s ohledem na uvedení jeho jména v analýze věnujici se komunikaci na českém internetu na téma uprchlíků. Níže přinášíme odpověď jednoho z autorů analýzy, Petra Zavorala ze společnosti Yeseter. Pod ní současně doplňujeme vlastní komentář.

Vážený pane Berrezougo,

děkujeme za reakci týkající se našeho reportu ohledně problematiky imigrantů v ČR. Objevuje se v něm však několik skutečností, které v ní neuvádíme. V analýze se nevyskytují informace o tom, že ve Vašich blogpostech používáte výrazy jako: verbež, barbar, horda, svoloč, opice, primitiv, čmoud nebo chátra. Report tyto pojmy zmiňuje obecně ve smyslu jejich používání ve veřejném diskursu na webu a sociálních sítích. Spojitost s těmito slovy a vámi nikde naznačena není.

Váš blog na IDNES.cz se opravdu od ostatních vyjmenovaných blogů liší a jistě nepodléhá černo-bílému vidění, jako většina ostatních jmenovaných. Stejně tak i diskuse pod blogy je kultivovaná. Právě proto jsme ho do reportu uvedli, abychom postihli širší názorové spektrum autorů, jejichž texty mohou napomáhat šíření, když už ne přímo nenávisti, tak strachu kolem problematiky muslimů a imigrantů. Neuvědomujeme si ani, že bychom někde v textu uvedli rovnítko mezi vaši osobu a osobu pana Konvičky, přestože upřímně uznáváme, že díky nepřesné, zkratkovité formulaci může na některé čtenáře daná pasáž tak působit. Za to se moc omlouváme.

Pokud nebudeme brát v potaz Vámi publikované scénky z Monthy Pythons s požadavkem na jejich český dabing, ze šíření hoaxů Vás vinit skutečně nelze. Problém vidíme spíše v místy zesměšňujícím pohledu na arabský nebo muslimský svět. To nic nemění na skutečnosti, že v jiných svých blogpostech se muslimů zase zastáváte.

Na seznam blogerů jsme Vás v analýze zařadili pro zesměšňování Arabů, jejich zvyků nebo zveřejňování generalizujících informací např. v těchto blogpostech (vybráno namátkou):

Záblesky z budoucnosti arabských Modlan
Z textu:
Modlany – 2024
Obec přejmenována na Medína Modlany. Založení první islámské střední zdravotnické dívčí školy. Konečně byly zavedeny uniformní uniformy a níže vidíte unikátní důkaz z budoucnosti, školní fotografii.

A co Češi pro nás muslimy vůbec udělali?
Celý článek se nese v duchu zesměšnění Arabů. Z textu: Odtajnění tajného jednání tajně natáčeno mezi členy ÚMO o podání ústavní stížnosti proti státu ČR.

Jsem muslim a začínám být islamofobem
Z textu:
Kromě toho že už máme v Tunisku milion libyjských uprchlíků, přibyli zbraně, drogy, v zemi, která byla před 4 lety známá sice jako policejní stát, ale byla jednou z nejbezpečnějších na světě. Nezbývá, než poděkovat Beduínům a kovbojům za podporu Arabského jara. Teď už jim však asi opravdu došlo, že stvořili Golema, který se vymkl kontrole svého tvůrce a neví si s ním rady. Můžeme jen doufat, že se snad brzo objeví další zasvěcený rabbi Löw, aby šíleného Golema zastavil.

Samozřejmě tím rabínem není paní ŠABAT-ová, která…

Šáriá pro Česko aneb turečtější než Turek

Z textu:
Aby člověk očerňoval islám, opravdu není třeba západní propaganda a konspirační teorie sionistů a amerických korporací, stačí dávat muslimům slovo a oni sami se o to postarají. Západní politici to pochopili, a proto dali Arabům a muslimům demokracii a arabský podzim, aby jen ukázali světu: “Koukejte, co se stane, když dáte Arabům a muslimům svobodu..“.

Tahle země není pro muslimy - Část III.

Z textu:
Taková přehnaná izolace, která brání mužům v kontaktu s arabskými ženami, má za následek osahávání a sexuální harašení každé druhé turistky, která navštíví arabský svět bez ohledu na to, jestli je v doprovodu svého manžela nebo přítele, který se stane neviditelným v očích dychtivých Arabů.

Tvrzení, že jsme z Vás udělali veřejného nepřítele všech muslimů a islámu jako celku a rovněž odpadlíka, nám přijdou nadnesená. Studie byla věnována otázce uprchlíků v ČR a Váš konkrétní blog je v ní zmíněn naprosto okrajově. Nedomníváme se, že marginální zmínka v této analýze by mohla nějak zásadně změnit vnímání Vaší osoby ve Vašem blízkém okolí. Tvrzení, že jsme Vás ohrozili na životě a udělali z Vás živý terč pro každého ortodoxního muslima, je z našeho pohledu také velmi nadnesený. Pokud se tomu tak stalo, tak jistě ne díky naší studii. To stejné, podle nás, platí také pro Vaše poněkud emotivní srovnání s Charlie Hebdo. Svým zařazením příkladů některých blogů do této analýzy jsme se snažili konstatovat, že uvedení blogeři porušují statut blogera na iDNES.cz, a uvedli několik obecných příkladů tohoto porušení. V kodexu daného serveru mimo jiné stojí toto:

Vybrané části z kodexu blogera iDNES.cz

Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.

Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob.

Pokud bloger uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového.

Bloger nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Nesmí propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.

S pozdravem

Petr Zavoral, Yeseter

Poznámka redakce HateFree Culture

Uznáváme, že analýza komunikace na sociálních sítích autorů ze společnosti Yeseter kolem tématu uprchlíků uvedla v odstavci věnovanému některých blogům špatnou formulaci, ze které nebylo zřejmé, z jakého důvodu do ní byl blog Hatema Berrezougy zařazen. Současně se kvůli nepřesné formulaci mohlo zdát, že se na tohoto blogera vztahují informace publikované v dalších větách (a že je svými texty podobný ostatním zmíněným blogerům), přestože byl v analýze uveden, podle informací autorů analýzy, na základě porušení kodexu blogera iDnes.cz (která dokládají výše). To však nebylo z textu zřejmé. Za to se panu Berrezougovi velmi omlouváme a chybu přijímáme.

Nechali jsme proto daný odstavec přepracovat tak, aby výše uvedené bylo zřejmé a odstavec tedy bude nadále publikován v následujícím znění:

Samostatnou kapitolou jsou blogeři. Například na iDnes.cz: Gardavský, Rogozov, Hrindová, Konvička, Lhoťan, Vojteková, Lelek a další – kteří na svých blozích publikují podjaté texty, v některých případech založené na hoaxech nebo jiných smyšlených informacích. Tím jednoznačně porušují místní kodex blogera, ale přesto zde publikují. Rozebírat jejich jednotlivá prohlášení přesahuje rámec studie, celkové vyznění jejich blogů však podněcuje k nenávisti vůči uprchlíkům, muslimům a dalším skupinám. Internet je sice pro všechny, ale skutečnost, že si takové autory ve své stáji drží redakce právě  iDnes,  je poněkud překvapivá. Jiným případem překračování kodexu blogera na tomto serveru je blog Hatema Berrezougy, jehož blogy nedisponují černobílým viděním, jako u některých výše jmenovaných, ale některé jeho blogposty se nesou v duchu generalizace nebo zesměšňování Arabů a muslimů (např. každá druhá turistka v Saudské Arábii je, ať už ve společnosti  přítele nebo manžela,  osahávána či sexuálně obtěžována Arabem). Ty pak jsou v některých případech zneužívány protiislámskými skupinami k šíření strachu a nenávisti proti muslimům jako celku.

 

Čtěte dále

„Rom musí dvakrát více dokazovat svůj talent,” myslí si začínající herec. „Vše je o vytrvalosti,” dodává

Herec František „Feri” Kudry se narodil před 28 lety jako nejstarší ze sedmi sourozenců do romské rodiny ze slovenského Hlohovce. Kvůli sociální situaci rodiny jej od dětství vychovávali prarodiče. Po nich zřejmě zdědil i nadání pro hudbu a herectví, ke kterým od mládí inklinoval. „Herecké i hudební nadání se projevovalo v naší rodině už celé generace. Babička měla od dětství talent, nikdy ale umění nestudovala. Než se provdala za mého dědečka, zpívala a tančila dlouhá léta ve folklorním souboru. Pak z tátovy strany byli hudebníci, strýc mého otce například učil soukromě hudbu a byl známým houslistou na Slovensku i v České republice,” vzpomíná pro HFC Feri. On sám pak od sedmi let navštěvoval lidovou uměleckou školu. V pozdějších letech jej však stále více lákalo herectví. Po základní škole nastoupil na konzervatoř do Bratislavy, kde se věnoval studiu herectví, muzikálu, ba ...

„Muslimové v Barmě jsou mučeni, znásilňováni i zabíjeni. Dění splňuje znaky genocidy,” říká Kynclová

„Musí žádat o povolení k uzavření manželství, mají kvóty na děti - mohou mít maximálně dvě nebo tři děti. Musí mít také mezi jednotlivými dětmi 36 měsíců pauzu, žena tedy nemůže porodit dřív. Pokud žena ovdoví, nesmí se vdát znovu dřív jak za 36 měsíců. Navíc jsou rohingské ženy nuceny užívat antikoncepci. Takže vláda se takto snaží očividně ovlivňovat jejich reprodukci,” popisuje situaci muslimské menšiny Rohingů na Barmě Lenka Kynclová, která se přístupem vládnoucích struktur k nim zabývala ve své diplomové práci při studiu mezinárodní bezpečnosti a práva na University of Southern Denmark. „Jsou jinak ale také omezeni ve volnosti pohybu, práce, studiu nebo vlastnictví. Žijí pod neustálým nátlakem, nemají volnost jako ostatní lidé,” dodává. Na základě mezinárodních úmluv a závěrů tribunálů se zabývala zejména tím, zda násilí vůči Rohingům vykazuje znaky genocidy. Na základ ...

„Jsem pro lidi hromosvod,” říká umělkyně Šedá. Její tvorba propojuje. Sama čelí urážkám

Kateřina Šedá je jednou z nejúspěšnějších českých umělkyň současnosti. Její projekty jsou zaměřené na pochopení vztahů mezi lidmi a jejich propojování. „Můj přístup dává lidem možnost se setkávat netradičně. Snažím se spojit lidi, kteří by se za normálních okolností třeba nepotkali. Hledám překážky, které zároveň mají v sobě potenciál se proměnit ve spojovací prvek,“ popisuje svou práci a dodává: „Rozdělenost není jen české specifikum. Je to problém současnosti.“ Přes svou celosvětovou úspěšnost a ocenění je Kateřina v Česku často terčem nenávisti. Co je podle ní příčinou hejtů? „Jsem překvapena, jak lidi jsou nespokojeni se svým životem. Mě hrozně zajímá, co jsou ty důvody nespokojenosti a především, jak se projevují navenek. Do jaké míry škodíš ostatním tou svojí nespokojeností,“ tvrdí a dodává, že jí ta situace často přijde neuvěřitelná. „Já si fakt připadám ...

Luštění křížovek i klábosení. Opuštění senioři z Prahy nacházejí přátele mezi mladými

Je pondělí odpoledne a v jednom z bytů v Kobylisích se podobně jako každý týden setkává mladá dobrovolnice Tereza s šestasedmdesátiletou paní Jiřinou. Pomáhá jí zejména s prací na počítači, neméně důležité je také společné klábosení nad šálkem kávy. Občas se spolu také vydají ven do přírody nebo do společnosti. Setkávají se spolu už víc jak rok a jsou jedním z 25 párů, které fungují pod křídly organizace Krása pomoci. Ta se zaměřuje na pomoc opuštěným seniorům.


 

Lukáš Houdek 9. 9. 2019

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.