Přihlásit se + Přidej se!
Přihlašte se
You need to sign in to those awesome features
ANEBO
Remember me
Power by Joomla Templates - BowThemes

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Jméno (*)
Uživatelské jméno (*)
Heslo (*)
Potvrzení hesla (*)
Email (*)
Potvrzení e-mailu (*)

V Mostě mají cikáni vstup na koupaliště zadarmo a bílý musí i za malé dítě zaplatit 50 Kč.

V Mostě mají cikáni vstup na koupaliště zadarmo a bílý musí i za malé dítě zaplatit 50 Kč.
bamba

Ing. Jan Syrový - ředitel společnosti Technické služby, MostJan Syrový
ředitel společnosti Technické služby, Most

Jak je to ve skutečnosti?

Všichni zaměstnanci Technických služeb města Mostu a.s. a jejich rodinní příslušníci (děti, manžel/ka) mají dle kolektivní smlouvy po předložení zaměstnanecké průkazky s fotografií vstup na Aquadrom zdarma. Každý, včetně těch nejmenších dětí, z tohoto vymezeného okruhu má svou vlastní průkazku opatřenou fotografií, která se každý rok aktualizuje. Tuto průkazku musí, opět každý, předložit při každém vstupu. Bez průkazky není nikdo vpuštěn. Průkazka opravňuje pouze k bezplatnému vstupu. Všechny ostatní služby jsou i pro naše zaměstnance za úhradu. I v Technických službách jsou zaměstnáni občané z romské komunity, což může vyvolávat mylný dojem, že tito Romové mají na Aquadrom bezplatný vstup. Dle našich evidencí činí podíl všech zaměstnanců TSmM a.s. využívajících bezplatný vstup cca 1,5 % z celkové návštěvnosti. Naprostá většina návštěvníků z řad Romů patří tedy do skupiny řádně platících návštěvníků Aquadromu.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.