Přihlásit se + Přidej se!
Přihlašte se
You need to sign in to those awesome features
ANEBO
Remember me
Power by Joomla Templates - BowThemes

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Jméno (*)
Uživatelské jméno (*)
Heslo (*)
Potvrzení hesla (*)
Email (*)
Potvrzení e-mailu (*)

Toto je, bohužel, zcela normální jev: cikáni mají léky zdarma, lékaře mají zdarma a další vymoženosti.

Toto je, bohužel, zcela normální jev: cikáni mají léky zdarma, lékaře mají zdarma a další vymoženosti.
Pet. 15

MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková

Jak je to ve skutečnosti?

Má-li pacient předepsány léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění, uhradí pouze regulační poplatek za lékařský předpis a případné doplatky léků, nejedná-li se o léky bez doplatku. Od regulačního poplatku jsou mimo jiné osvobozeni lidé, kteří předloží potvrzení o hmotné nouzi ne starší než 1 měsíc. Tito pacienti tedy nemusí platit regulační poplatek, případné doplatky ale uhradit musí. Má-li pacient předepsány léky nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění, není v takovém případě výdej těchto léků zatížen regulačním poplatkem a pacient si tyto léky hradí v plné výši bez ohledu na jeho sociální statut. Pokud si pacient kupuje léky volně prodejné, hradí jejich plnou cenu bez ohledu na jeho sociální statut. Situace popisovaná v uvedeném hoaxu mohla být reálná pouze v případě, že měli daní pacienti předepsány léky plně hrazené z veřejného zdravot. pojištění, tedy bez doplatku, a prokázali se platným potvrzením o hmotné nouzi, tedy byli osvobozeni od regulačního poplatku. Ve všech ostatních případech by hradili buď doplatky, nebo v plné výši nehrazené léky.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.