Wontanara

586f83d6c87da IMG 5008

Druh zařízení: Nezisková organizace

Ulice: Sokolská 32

PSČ a Město: 120 00 Praha

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Nezisková organizace

Ulice: Sokolská 32

PSČ a Město: 120 00 Praha

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

586f83d6c87da-IMG 5008

Je to již 17 let našeho působení v Guineji, v jedné z nejchudších zemí světa, kde se staráme o vzdělání, zdraví, jídlo a další potřeby zejména dětí v rámci projektu adopce na dálku.

Díky vaší pomoci a díky aktivní spolupráci místních komunit jsme postavili již 7 škol, které umožňují vzdělávat se více než 3000 dětem.

Posláním naší organizace je šíření humanistických myšlenek a ochrana lidských práv formou rozvojové spolupráce, kulturně společenské činnosti a rozšiřováním informovanosti na nevýdělečném základě.

Mezi hlavní cíle činnosti patří vytváření tolerantní, multikulturní společnosti – výchova k nenásilí, respektu různorodosti, solidaritě a toleranci, rozvojová a globální výchova a osvěta.

  • Snažíme se o zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích - příčinách, důsledcích i možnostech řešení se speciální pozorností na dlouhodobou udržitelnost, celkový kontext a smysluplnost.

  • Upozorňujeme na důsledky ekonomického násilného systému a přímou spojitost s chudobou rozvojových zemí.

  • Přispíváme ke zlepšení životní úrovně, přístupu ke vzdělání a zdravotní péči pro obyvatele rozvojových zemí (především v Africe) formou přímé realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci i podporou projektů dalších organizací a místních komunit v těchto zemích.

  • Přispíváme k rozvoji dobrovolnické práce a širšímu uplatnění dobrovolníků v oblasti rozvojové spolupráce, výchovy a osvěty.

  • Zprostředkováváme pomoc v případech přírodních katastrof či konfliktů především v zemích, kde organizace realizuje dlouhodobé projekty zahraniční rozvojové spolupráce.

  • Snažíme se o prevenci diskriminace, rasismu a xenofobie ve společnosti.

 

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.