Klouzačka do pekla

Faul 4: Klouzačka do pekla

Postup, kdy je skutečnost A prezentována jako počátek série událostí B, C, D, kde nakonec vyjde, že A se rovná D. Jedná se o snahu vyvolat strach z dané posloupnosti a tím získat v diskusi převahu, aniž by dotyčný předložil důkazy prokazující nevyhnutelnou souvislost mezi jednotlivými událostmi.

tulenKdyž povolíme nosit mladým muslimkám šátek do školy, tak později budou chtít nosit burky, nastěhuje se sem více muslimů, začnou stavět mešity, zavedou šaríju, budou páchat teroristické útoky a lynčovat nás.

Z této teze má jasně vyplynout závěr, že dívka s šátkem ve škole znamená lynčování v budoucnu.

Nebo:

Nesouhlasím s registrovaným partnerstvím, protože pak tyto dvojice budou chtít uzavírat manželství, adoptovat děti, pak totéž budou požadovat i pedofilové a další devianti, kteří díky tomu získají možnost legálně zneužívat děti.

Události obvykle nabírají mnoha různých směrů a bývají ovlivněny mnoha faktory, ale není vůbec nevyhnutelné, aby události klouzaly do pekla tak, jak se dotyčný snaží naznačit.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.