Anonymní autorita

Faul 12: Anonymní autorita

gif s kockou

Odvolávání se na někoho, kdo není znám. Například:

Můj známý mi říkal, že v lékárně viděl Romy, jak dostávají léky zadarmo
Kámošovi mého bratra se stalo, že …

Takto vznikají klasické hoaxy. Velmi zřídka se jedná o zkušenost reálného člověka, nebo někoho, koho dotyčný skutečně zná. Takové informace se v mailech, na blozích či sociálních sítích objevují bez uvedení zdroje či autora, aby nebylo možné informaci ověřit.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.